Ruiny a torza Českotřebovska 1. 4. 2015                               

Mapování od jejich zrodu k zániku …
Posoudit, kdy ruina či torzo příslušného objektu vzniká, není, jak by se na první pohled zdálo zase tak jednoduché. Zda již do této kategorie patří, je vždy na úhlu pohledu, ovšem u některých je tato vada na kráse někdy i dlouhé roky evidentní.
Následující obrázky ukazují pár objektů, okolo kterých někdy i denně chodíme a kolikrát jejich fyzický stav ani nevnímáme. Při tom se také můžeme zamyslet nad rčením, zda vždy platí „Stará se o svůj majetek s péčí řádného hospodáře" .
Vomáčka Petr, vomacka.p@atlas.cz
Objekt G57, ubytovna dělníků při rekonstrukci uzlu                                  Habeš
Pozorovatelny systému Civilní obrany na Studené hůře a na Lhotce
Staré koupadlo v bezděkově
Zbytek po střelnici  Lidových milicí v Hlubočku                                                 Torzo lyžařského můstku na Habeši
Zbouraný plot v Matyášově ulici                                                  Podchod u Korada moc neláká
Restaurace na koupališti - vchod                                                                           Letní kino
Zbytky Primony                                                                              Pumpa u kostelíčka

I tato budova ZŠ Habrmanova připomíná především své problémy, i když to ruina není. Bývala však na pohlednicích města jako vzor poválečné architektury.
V současném stavu bychom si ji ovšem na pohlednici nedali.. Starší křídlo budovy z roku 1929  je v lepším stavu. Své problémy má  ovšem i školní tělocvična a její příslušenství. Budova VDA naproti se zatepluje a bude mít nový kabát, bylo by tedy vynikající, kdyby se něco takového podařilo  u budovy základní školy. Letos jsou v rozpočtu na opravu budovy školy 3 miliony korun. Doufejme že budou stačit, i když zřejmě jen na to nejnutnější.
Plánujeme velké akce za desítky milionů, obrázky a vizualizace architektů vypadají pěkně. Tento příspěvek je vlastně také "vizualizací", ovšem jiného druhu. Je to vizualizace problémů,  každý z nich má svou historii. Tímto výčtem zdaleka nekončí, takže seriál "Ruiny" bude ještě pokračovat. Nejde jen o problémy spojené s městským majetkem, na obrázcích jsou i soukromé a průmyslové objekty a také dědictví po minulém režimu, ke kterému se nikdo nehlásí.  (re)