Velký pátek 3. dubna 2015 . Foto Milan Mikolecký, David Smyčka.


Ekumenické velikonoční putování městem bylo zakončeno po 17. hodině u rotundy sv. Kateřiny

Čtení bible proběhlo také v kapli Domova pro seniory v Bezděkova a  v Borku, kde bylo určeno zejména mládeži:  • Čtení bible v Borku bylo určeno především dětem a spojeno s promítáním filmu o pozoruhodném slovenském knězi, věnujícímu se naplno - daleko za rámec běžných představ - službě sociálně nejpotřebnějším skupinám, Marianu Kuffovi.