ZUŠ oslavila sedmdesátku svěží a kreativní                         
V pátek 17. dubna zaplnili velký sál Kulturního centra Česká Třebová  absolventi i příznivci českotřebovské zušky, panovala příjemná atmosféra.  Zušce patřilo vlastně celé Kulturní centrum, neboť o tomto víkendu vrcholí ve výstavní síni KC také výstava  výtvarného oboru včetně keramického oddělení.  Také v předsálí Kulturního centra byla vystavena tabla absolventů školy nebo banery prezentující práci pěveckého sboru Kajetánek. Označení "Koncert bývalých žáků" z plakátu oslav vlastně ani není zcela přesné, neboť v programu jsme se mohli setkat s také s prezentací tanečního a literárně dramatického oboru školy. Přípravě hlavní události letošních oslav výročí školy byl věnován prakticky celý pátek, odpoledne se uskutečnila generální zkouška.  K výročnímu koncertu vydala zuška pěkný almanach s barevnými fotografioemi, jeho vydání podpořilo město Česká Třebová.
Už samotné zahájení koncertu bylo velmi zajímavé. Sbormistr Josef Menšík přivedl na pódium "Pěvecký sbor bývalých žáků", který zazpíval  umně sestavený kus L. v. Beethoveena, L. Fišera, M. Židkové a J. Menšíka "Zušce k narozeninám" a navodil příjemnou atmosféru koncertu. V průvodním slovu Jarmila Holcová každého z vystupujících absolventů či bývalých žáků uvedla krátkým medailonkem. A mezi bývalými žáky byli i dnešní učitelé: Jitka Nováková, Blanka Poukarová. Při poslechu padala velmi často jména bývalých učitelů školy, stojí za to si je připomenout: Eduard Vaníček, František Kajetán Zedínek, Ladislav Stránský,  Jindřiška Vaníčková, Josef Petrák, Jana Paseková .... Je z toho poznat, že dnešní absolventi dosáhli svých pozic díky základům, které jim byly dány  u nás na českotřebovské zušce, hudební škole, lidové škole umění .. či jak se tato škola ve své historii jmenovala.
Příprava dramaturgie koncertu nebyla vůbec jednoduchá. Bylo třeba se spojit s absolventy školy rozesetými po celé republice (ale i za hranicemi  - Karel Hampl, Jiří Němeček...), domluvit a připravit vystoupení a také společně i zkoušet!  Kulaté výročí školy přitom vybízelo k  vytvoření souborů, které vznikly právě pro tento koncert a tuto událost, tedy vlastně "na jedno použití", i když znamenaly práci navíc, zkoušky byly většinou o víkendech. A tak mimo pěveckého souboru bývalých žáků, který se chystá opět znovu vystoupit po deseti letech (J), jsme mohli shlédnout choreografii "Na krásném modrém Dunaji", kterou s taneční skupinou bývalých žákyň připravily bývalé učitelky tanečního oboru Jana Farníková a A. Štarmanová. Podobně jako na nedávném výročním koncertu sboru Kajetánek  nechyběl opět "Kajetánek senior" - tedy už osvědčený soubor složený z bývalých členů tohoto výborného pěveckého sboru školy.
Koncert měl opravdu výbornou úroveň a velmi příjemnou atmosféru. Škoda, že se do sálu nevešli všichni bývalí žáci českotřebovské "hudebky", to by musel být sál pro několik tisíc lidí. Vynikající byla také závěrečná pasáž koncertu, kterou dramaturgie svěřila smyčcovému orchestru bývalých žáků  školy,. u jehož řízení se střídali tři dirigenti: Vít Coufal, Linda Keprtová a Bohuslav Mimra.
Koncert byl velkou událostí roku. Potvrdil, že českotřebovská základní umělecká škola systematicky již 70 let zásobuje umělecké školy všeho druhu v České republice dobře připravenými talenty schopnými se uplatnit  v umělecké praxi, což není v dnešní době ve velké konkurenci zcela běžné. Za péči o žáky a spolupráci se svými absolventy je třeba učitelům českotřebovské zušky poděkovat a popřát jim do dalších let spousty úspěchů. Myslím že nejen letošní rok věnovaný oslavám výročí školy, ale především systematická práce s žáky oceněná také výsledky na soutěžích by měla být důvodem pro to, aby škole byla za její práci udělena cena města.
(mm)