Krajská kola soutěže  ZUŠ                                                     

Naše ZUŠ byla pověřena organizací Krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Krajské kolo se uskutečnilo ve  čtvrtek 19. března 2015 od 8:45 hodin ve velkém sále Kulturního centra Česká Třebová. V úvodu přišla soutěžící pozdravit místostarostka Ing. Jaromíra Žáčková, která všem popřála mnoho úspěchů. Soutěžilo pět smyčcových souborů a sedm orchestrů z osmi ZUŠ Pardubického kraje – celkem 275 žáků. Porota hodnotila dramaturgii repertoáru, vhodnost a obtížnost skladeb, technické zvládnutí, umělecký projev a stylovost interpretace. Naší školu zde reprezentoval školní orchestr pod vedením MgA. Bohuslava Mimry ve složení: Martina Mikulecká, Petr Rohlík, Michal Olexa, Tomáš Jebavý, Filip Záveský, Štěpán Poul a Martina Plocková. Těchto sedm statečných spolu s dirigentem vybojovalo krásné 2. místo v kategorii 1a.
Jsme rádi, že díky bezchybné organizaci naší ZUŠ, krásnému prostředí a příjemné atmosféře, se všem soutěžícím v České Třebové líbilo a srdečná poděkování od všech, včetně členů poroty, byla odměnou všem zaměstnanců českotřebovské zušky, kteří se na náročné organizaci podíleli.
Ve středu 11. března 2015 se v ZUŠ Vysoké Mýto uskutečnilo krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu a naše žákyně, kterou pedagogicky vede Petra Kotyzová byla skvělá.  V sólovém zpěvu výborný výkon Kateřiny Petruňové ocenila odborná porota 1. místem v 7. kategorii.
Ve čtvrtek 12. března 2015 se v ZUŠ Havlíčkova Pardubice uskutečnilo krajské kolo ve hře na dechové nástroje. Žáci dechového oddělení naší ZUŠ předvedli výborné výkony. Ve hře na příčnou flétnu skvěle reprezentovala naší školu Magdalena Špičáková ze třídy Mgr. Milady Hamplové, která získala 2. místo v 2. kategorii. Ve hře na saxofon zvítězil Tomáš Dvořák, který získal 1. místo v 7. kategorii a kterého pedagogicky vede Mgr. Milan Špičák.
Blahopřejeme všem úspěšným soutěžícím. Díky patří vyučujícím i korepetitorům, kteří žáky zodpovědně připravili.