Nejstarší sokolka, paní Alena Zapletalová, vzpomíná        

V roce 2015 počítáme rovných 130 let od  založení českotřebovského Sokola. V souvislosti s tímto výročím zavzpomínala na své dětství  a  léta prožitá v Sokole   nejstarší žijící sokolka, většině českotřebovské veřejnosti dobře známá, bývalá učitelka paní Alena Zapletalová, dříve Rybková (* 2. 7. 1926 Zámrsk).
O tom, jak a kdy se do Sokola dostala, paní Alena velice zajímavě vypráví: „Bylo mi pět a půl roku, když mě tatínek přihlásil do Sokola. Původně mě totiž přihlásil do DTJ, ale něco se mu tam nelíbilo, já si asi na něco stěžovala, tak mě odhlásil a dal mě do Sokola. Od té doby jsem tam byla. Měli jsem jako cvičitelku sestru Dlouhou, pamatuji tam také Betku Jakubčíkovou. Spolu se mnou tam tehdy chodila stejně stará děvčata jako např. Miluška Seidlová, Dana Švířová, v dospělosti provdaná Křečková, Dana Prokopcová, později Kváčová, českotřebovská učitelka, Jaruška Králová- Hrdličková a další.“
Alena, tehdy ještě Rybková, cvičila na dvou sletech. Jako žákyně se objevila na Sokolském sletu východočeské sokolské župy Pippichovy, který se uskutečnil v červnu 1935 na starém fotbalovém hřišti na Farářství u Červeňáku. Tato událost jí také dodnes zůstala v paměti: „Cvičila jsem ve Třebové na sletu v roce 1935, šla jsem také v průvodu přes náměstí kolem Sukovy cukrárny.“ Druhým sletem, kde se Alena objevila, byl  XI. Všesokolský slet v Praze na Strahově  v roce 1948. I na tuto událost  si paní Zapletalová  živě vzpomíná: „ V Praze při sletu jsme spali v nějaké tělocvičně za Hradčany.  Byl krásný průvod, křičeli jsme v něm ‚Byli jsme a budem, za Benešem půjdem’. Na tribuně stál prezident Gottwald s manželkou Martou a my, děvčata v průvodě,  ve chvíli, kdy jsme tribunu míjely, jsme všechny otočily hlavu na druhou stanu. Pak jsme přijeli domů  a ve Třebové se to už vědělo. Maminka mi říkala: ‚Cos to vyváděla v průvodu?’ Řešilo se to také ve škole.“
Na Skále, kde Alena prožila mnoho radostných chvil, také potkávala řadu českotřebovských Sokolů, jejichž jména jsou dodnes ve spojení se Sokolem legendou. V paměti zůstaly vzpomínky na manžele Gzílovy, Rudolfa Plodra st., Stanislava Fuksu, promítače kina, který také sedával u pokladny zdejšího biografu, Františka Mrkvičku a za druhé světové války  popraveného Jaroslava Horáka. Na Skále se také  setkala, jak nám paní Alena prozradila, se svým budoucím manželem:S Mirkem, který sem jezdil k babičce Hanušové,  jsme se potkávali Na Skále. Jednou se nabídl, že mě doprovodí. Během cesty začalo pršet, tak jsme se schovali pod převis střechy Trampotovy chalupy v Riegrově ulici. Když přestalo tak mě dovedl domů a pak jsme nějak spolu začali chodit, až jsme se vzali.“  Na Skále také Alena zažila přípravy a provedení operetních představení, sehraných členy dramatického odboru Sokola. Opět jedna osobní vzpomínka paní Aleny: „Pamatuji si na operetu Na tý louce zelený, jak Marie Marklová, spolu s děvčaty nacvičovala taneční čísla. Na premiéře jsem se pak byla spolu s rodiči podívat, i když dětem tam byl vstup zakázán. Za tuto návštěvu jsem mohla ve škole dostat dvojku z chování.“
Po zrušení Sokola v poválečném období  se stala Alena Zapletalová členkou T J Lokomotiva, kde působila jako cvičitelka dívek (asi do  5. třídy). Její kolega, nedávno zesnulý člen Sokola Miroslav Závodský, zase cvičil chlapce.  V době konání Spartakiád nacvičovala s dětmi ve škole příslušné skladby. Okresní spartakiáda pak probíhala na stadiónu na internátě Na Skalce.
Po znovuobnovení činnosti Sokola po roce 1989 se Alena Zapletalová opět stala jeho členkou. Cvičila na předsletových  cvičeních, účastnila se i sletů v letech 1994 a 2000, kde ji bylo možné spatřit ve skladbě ve skladbě zvané  pro Věrnou  gardu, která byla jakousi vzpomínkou na slet v roce 1948. Po řadu let psala také kroniku Sokola, od tehdy žijících bývalých členů Sokola se snažila posbírat veškeré dostupné  doklady z činnosti zdejší jednoty a spolu s Miroslavem Závodským měla na starosti propagaci Sokola ve vývěsní skříňce na Novém náměstí. Podílela se též na přípravě  sokolské výstavy v tělocvičně Na Skále.
Po několik let se Alena Zapletalová  spolu s dalšími, bývalými prvorepublikovými sokolkami jednou za měsíc scházela a živě se diskutovalo a vzpomínalo na doby mládí. Dodnes se Alena Zapletalová živě zajímá o dění v místním Sokole.

Martin Šebela