Barevný volejbal Dolní Újezd                                                

Dne 28. 3. volejbalový oddíl Dolní Újezd pořádal barevný volejbal pro dvě výkonnostní skupiny červený a modrý.
 
Modrého volejbalu se zúčastnilo celkem 15 družstev a za Českou Třebovou nastoupilo 6 družstev.
Systém hry byl: dvě skupiny po 7 a 8 družstvech.
Následkem kvalifikace byl rozstřel o celkové pořadí.
1. s 1., 2. s 2., 3, s 3., ...
Do každé skupiny nastoupila 3 družstva.
Ve skupině A obsadila naše družstva 1.,2. a 3. místo.
Ve skupině B obsadila 1., 3. a 4. místo.
Mezi naše družstva ve skupině B se vklínilo pouze družstvo Dolního Újezda A.
Výsledek byl tedy:
1. místo- Blažková, Honlová, Říhová
2. místo- Verešpejová, Kahounová, Šmídová
3. místo- Hruška, Hurt, Svoboda
5. místo- Bělka, Paarová, Šumbera
6. místo- Balážová, Hondlová, Tomešová
8. místo- Dušková, Hyláková, Vomáčková

 

 
Do červené kategorie se přihlásilo 12 družstev  a Č. Třebovou  reprezentovala 3 družstva. 
Družstva byla opět rozdělena do dvou skupin a po odehrání  základního kola byla rozdělena do dvou výkonnostních skupin a ve výsledku byly vyhodnoceny dvě výkonnostní skupiny.
Naše družstva obsadila ve výsledku ve skupině A 4. a 5.  místo.
4. místo -  Rezek (hrál poprvé) a Štech
5. místo- Rybka a Štusák
Ve skupině B
se dostaly na 3. místo holky - Broulíková a Štiková.
Někteří měli premiéru a jsme moc rádi, že si hru moc užili. Turnaj byl velmi dobře zorganizován a ve 13.15 jsme již seděli v autobuse a vraceli jsme se domů se čtyřmi sadami medailí.
Doprovod tvořili:
paní Svobodová, Míra Štech, Radka Janďourková,
Pavel Verner a Markéta Bělková   
Michal Kadlec