Pakt zaměstnanosti Pardubického kraje podepsán             

Pardubice (14. 4. 2015) – Za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se dnes v sále Rady Pardubického kraje konalo slavnostní podepsání memoranda Teritoriálního paktu zaměstnanosti (TPZ) Pardubického kraje. Společně s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým podepsali memorandum také zástupci Úřadu práce, Krajské hospodářské komory či Českomoravské konfederace odborových svazů. 
„Pakt zaměstnanosti, který již byl v některých krajích podepsán, bude zcela jistě přínosem pro celý Pardubický kraj. Dílčí jednání sice probíhají dlouhou dobu, ale nová autorita v podobě Paktu zaměstnanosti bude záležitosti řešit a přenášet dál k dalším hráčům, jelikož koordinace investiční činnosti v kraji musí mít logiku, o kterou se snažíme již nyní a to například modernizací silnic také podle potřeb významných zaměstnavatelů,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V našem kraji nebude pakt sloužit ke snižování nezaměstnanosti, jelikož mohu směle říci, že náš kraj problémy s nezaměstnaností téměř nemá. Naopak se setkávám s tím, že investoři hledají specializované pracovníky do svých společností a nachází je jen těžko,“ dodal hejtman Martin Netolický.
Pakt zaměstnanosti se v obecné rovině zabývá například prognózami a monitoringem potřeb trhu práce ve střednědobém horizontu, což je důležité mimo jiné pro střední, ale i vysoké školy v regionu. Pakt také předpokládá zavádění prvků duálního vzdělávání, tedy propojení studia na technické škole a přípravy studenta v odborné firmě. „Jedním z cílů paktů by mělo být také hledání pracovníků v případě, že se kraji přihlásí investor se záměrem vytvoření velkého množství pracovních míst,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Pilotním projektem TPZ v České republice se stal Pakt zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. Přípravy k založení tohoto paktu byly zahájeny již v roce 2008 a dne 24. února 2011 vyústily v podepsání ustavujícího dokumentu představiteli Moravskoslezského kraje, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je současně nositelem tohoto paktu. V roce 2012 k paktu přistoupil Úřad práce ČR.
Model TPZ je v současné době široce využíván jak v zemích OECD, tak i mimo Evropskou unii, například v USA, Kanadě a na Novém Zélandu. V EU hrají partnerství významnou roli zvláště v Rakousku, belgických Flandrech či ve španělském Katalánsku.