Rudoltický Zámeček je cílem výletů   

Letos Zámeček přivítal jarní návštěvníky už několika pěknými akcemi v kavárně, která připravuje další, letos jich bude opravdu hodně. V příjemném a vytopeném prostředí je možno posedět, dát si něco dobrého a pobavit se, a tak to má být. Návštěvníci budou už o víkendech mít odpoledne i možnost prohlídky, i když je stále lépe si prohlídky domluvit předem, hlavně větší skupiny, jaká Zámeček navštívila třeba v sobotu 11.4. Při zahájení sezony se přijeli podívat členové svazu motorkářů z České Třebové na svých krásných silných strojích. I oni obdivovali knoflíkovou sbírku, tolik knoflíků nikde jinde k vidění není a i tím se stává
Zámeček pro návštěvníky atraktivním cílem výletů. Ještě pořád se knoflíky sbírají, do vyhodnocení Českého rekordu při Knoflíkiádě, která se koná 6.6. Do té doby je však ještě čas na další zábavná setkání, pořádaná provozovateli kavárny, na která srdečně zvou návštěvníky z okolí i vzdálenějších míst.
 
Přípravy na Knoflíkiádu, při které by letos mělo být na Zámečku komisařem agentury Dobrý den evidován už milion knoflíků začaly už v zimě. Součástí programu bude jako vždy i vystoupení Bleskového Jacka s lasem, bičem a pistolemi, děti budou mít možnost svezení na koních farmy Skuhrov a jako novinka by mělo být vystoupení s prvky koňské drezury a zábavné akrobacie s jezdkyní z okolí Lanškrouna.
Různé soutěže a program pro děti by měl zajistit šermířský spolek Garde Gris, jehož členové také předvedou bojové scény ze života šermířů.
Jedním z hlavních bodů letošní Knoflíkiády bude tvorba Obřího knoflíku z knoflíků na prostranství před věží, pokud to počasí dovolí, jak doufám.Bude při tom potřeba i spolupráce účastníků akce i účinkujících a hlavně všech dětí, aby byl vytvořen co největší knoflík.
 
Drátování nejen na Zámečku     
Protože mě drátování baví, drátenická výstavka se návštěvníkům při prohlídce líbí a zajímá je nejen historie ale i současnost tohoto řemesla, začala jsem se o něj zajímat více. V loňském roce jsem se s drátovanými výrobky účastnila celostátního výročního setkání Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků a stala se také členkou Cechu. Od té doby jsem se účastnila několika výstav, třeba na téma Vajíčko 100x jinak konané v galerii Skarabeus v Praze, kde se při vernisáži také drátovalo, a nyní se připravuje v Lanškrouně. Ve vestibulu muzea na zámku v Lanškrouně bude instalována výstava výrobků 14 autorů, je mezi nimi několik Mistrů a členů Cechu a protože výstava bude i prodejní, bude možnost si zajímavé výrobky při návštěvě výstavy i zakoupit.
Výstava bude zahájena vernisáží v muzeu 27.6. v 15.00, na kterou srdečně všechny zvu. Kromě hudebního programu bude pro zájemce možnost si v dílničce zkusit práci s drátem pod vedením zkušených mistrů řemesla. Výstava potrvá celé prázdniny, až do 30.8., potom budou výrobky některých autorů vystaveny i na Zámečku ve stálé sbírce, kde si je budou moci návštěvníci prohlédnout.
 
Připravují se i další akce, kterých bude možno se letos účastnit, pobavit se, svézt děti na koních nebo si zasoutěžit či zasportovat. Zámeček tak ukazuje, že přes  nelehké podmínky v pouze částečně opravené budově dokáže fungovat a nabídnout návštěvníkům zábavu i poučení a stává se cílem výletů návštěvníků z okolí i vzdálenějších míst a to je dobře.
 
Víte, že 

          Nový zámek u Lanškrouna           
          postavil rod Liechtensteinů
          měl kdysi 4 nárožní věže a
          střed ještě o patro vyšší
          V každém patře 14 sálů
          Sklepení cca ….2 800 m2
          Byl postaven 1699-1712
          Poprvé vyhořel…. 1714
          Podruhé vyhořel…1719
          Potřetí vyhořel…...1754
          Pivo se točí od r… 1802
          Hospůdka od r…...1818
          Prohlídky od ... 7.7.2007
          Nejvíc knoflíků v republice
 
Připravované akce s daty:

17.4…..PÁLENÍ PRVNÍ ČARODĚJNICE..od 16.00 hod.
30.4… .ČARODĚJNICKÉ POSEZENÍ.živá hudba od 18.00 hod.
9.5….. DEN MATEK…..živá hudba od 18.00 hod.
16.5….VEČERNÍ PARTY…DJ – Standa od 20.00 hod.
30.5….DĚTSKÝ DEN od 15.00 hod. DJ – Standa
6.6….  KNOFLÍKIÁDA od 13.00 hod ..tvorba Českého rekordu a obřího knoflíku
13.6….SPORTOVNÍ ODPOLEDNE od 15.00 hod
20.6….DEN OTCŮ živá hudba od 20.00 hod
4.7….  ZÁMECKÁ OSLAVA výročí zahájení 9 sezony od 15.hoD