Českotřebovský  deník 101/2015  (5.5.)                                 
Hejtman u starosty jednal o parkovišti  na Skalce

Investice Pardubického kraje do nové tělocvičny na Skalce potřebuje podpůrnou investici v podobě parkoviště, které bude společně sloužit pro návštěvníky sportovních akcí na zimním stadionu, v nové tělocvičně a nakonec také i na budoucím letním atletickém stadionu. Vznikne na místě původně uvažované tělocvičny těsně za zimním stadionem také na místě původní přetlakové haly a bude mít dostatečnou kapacitu cca 140 - 150 osobních vozidel. a také stání pro autobusy. Zatímco tělocvičnu postaví Pardubický kraj, tak parkoviště bude (v příštím roce) investiční akcí města. Plány pro územní řízení se připravují.

ÚSPĚŠNÉ PŘÍPRAVNÉ ROČNÍKY TANEČNÍ ŠKOLY   

O prvním květnovém víkendu probíhalo opět několik soutěží najednou. Největší výprava byla vyslána do nedalekého Jablonného nad Orlicí. Na 90 dětí jelo soutěžit na pohárovou soutěž O Jablonskou tanečnici 2015. První autobus vezl budoucí naděje Taneční školy a to nejmladší tanečníky. Připravný ročník A, Baby, Jokers – ti všichni se utkali ve svých kategoriích o co nejlepší umístění. Píle na hodinách byla odměněna hned ve všech třech choreografiích a to 1. místem. Začínající disco Flowers si užily svoji show a ve velmi obsazené kategorii získaly krásné 3. místo. Tři juniorské složky Gold Girls, Locos a Butterflies nezůstaly pozadu a ve svých kategoriích obsadily přední příčky.  Edita Šabatová
Prezentace žáků základních škol k 70. výročí od ukončení II. světové války. 

Žáci 8. a 9. tříd českotřebovských základních škol připravili pro své spolužáky krátké semináře na téma II. světová válka.  Velmi zajímavý a velmi hezky zpracovaný seminář na téma „Holocaust“ si pod vedením paní Mgr. Kohoutkové připravili žáci ZŠ Habrmanova - Radim Kohoutek, Josef Stehlík, Ivo Jasanský, Radka Hrišková, Simona Vávrová a Luboš Srb. Své spolužáky seznámili s krutostmi nacistů, které páchali na civilním obyvatelstvu, zvláště pak na lidech židovské národnosti. Přiblížili jim hrůzu a utrpení, které bylo vykonáváno na vězních v koncentračních táborech. Seminář na téma „Heydrichiáda“ si pod vedením paní učitelky Smolové připravili žáci ZŠ Ústecká - Matouš Jirsa a Karolína Imrichová. Svým zajímavým výkladem upoutali pozornost přítomných a seznámili je s přípravou atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha a s jeho následky, které vedly až k vyvraždění obcí Lidice a Ležáky. Na téma „Československé zahraniční vojsko za II. světové války“ si pod vedením pana učitele Mgr. Hrabala zpracovali seminář žáci ZŠ Nádražní – Jan Sirový, Marek Vencl, Martin Jireš, Aleš Brejša, Jan Filip a Lukáš Zeman.  Touto cestou děkujeme všem, kteří se podíleli na zpracování těchto prezentací a zprostředkovali svým spolužákům svědectví o skutečnostech, které by neměly být nikdy zapomenuty.
 
Téma „Hledat pomoc je projevem silné oběti“

Dne 11. 5. se na Krajském úřadě v Pardubicích bude konat Představení nové linky krizové pomoci s evropským číslem 116 006, která je v ČR od ledna tohoto roku nonstop a bezplatně k dispozici obětem kriminality a domácího násilí. Bude otevřena diskuse o násilí, jeho signálech, včasném rozpoznání rizika budoucího násilí a o možnostech jeho regulace v raném stádiu. Datum konání: 11. 5. 2015  13.00 – 13.30 hodin Krajský úřad Pardubického kraje budova bývalé Reálky sál Jana Kašpara. Účast potvrdili:  Mgr. Petra VITOUŠOVÁ, prezidentka Bílého kruhu bezpečí  doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc., členka představenstva Bílého kruhu bezpečí, policejní psycholožka JUDr. Lenka STRNADOVÁ - Okresní státní zástupkyně v Pardubicích.
 
KLAUNI TAKÉ POMÁHAJÍ UZDRAVOVAT


Dětské oddělení nemocnice v Ústí nad Orlicí, úterý 5. května dopoledne.  Na terapii malých pacientů se podílí také dvojice zdravotních klaunů. Umí zlepšit náladu, vyrobit krásné  nafukovací hokejky a taky krásné bubliny z bublifuku.... Jindy sem zajdou zase žákyně střední zdravotnické školy, aby četly či dramatizovaly vybrané pohádky.... Na obrázku klauni na pokoji č. 8....
 
Vysoké Mýto a pobytové služby pro seniory

Domov pro seniory Vysoké Mýto (dále jen „Domov“) je provozován společností Ledax Vysoké Mýto. Domov poskytuje jak pobytovou sociální službu domov pro seniory,  tak domov se zvláštním režimem. Domov se nachází v centrální části města Vysoké Mýto. Jeho výhodná poloha umožňuje uživatelům jednodušší kontakt se společenským prostředím. V blízkosti Domova se nacházejí obchodní střediska, cukrárna a malé restaurační zařízení. Součástí areálu Domova je zahrada, kterou mohou uživatelé využívat pro svůj odpočinek. V Domově připravujeme stravu ve vlastní kuchyni. Budova je propojena krčkem s nemocnicí, přístup do budovy je řešen bezbariérově. Ubytovací kapacita Domova se zvláštním režimem je 25 lůžek. Domov pro seniory 75 lůžek.
V Domově jsou moderně vybavené jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a apartmány. Na všech pokojích je balkón a vlastní sociální zařízení, apartmán má navíc i kuchyňku. Domov disponuje pergolou, na střeše budovy je zařízená terasa s krásnou vyhlídkou. Domov pro seniory Vysoké Mýto je určen osobám starším 55 let především z Pardubického kraje, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotního stavu, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.
Domov pro seniory je místem pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které potřebují podporu a pomoc při zvládání běžných denních činností. Služba domova se zvláštním režimem je navíc přizpůsobena osobám s chronickým duševním onemocněním, Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí.
Jak se stát naším uživatelem:
1.) je třeba vyplnit žádost - k dispozici přímo v Domově pro seniory a na webové adrese www.dsvysokemyto.cz  
2.) vyplněnou a podepsanou žádost společně s lékařskou správou doručit do Domova pro seniory – osobně či poštou na adresu Žižkova 913, Vysokém Mýto, 566 01.
Žádost žadatele, spadajícího do cílové skupiny, je zařazena do evidence žadatelů, o čemž je žadatel informován. S žadatelem je domluveno sociální šetření. Na základě jeho výsledku a kritérií hodnocení rozhoduje komise o přijetí. Sociální pracovnice předá žadateli Informace před nástupem, seznámí s Domácím řádem a vnitřními pravidly Domova, Smlouvou a domluví s ním náležitosti potřebné k nástupu a termín. Žadatel má možnost si, po předchozí domluvě, naše zařízení prohlédnout. Poskytování služeb v Domově je poskytováno na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče a v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou 505/2006 Sb. Další a podrobnější informace získáte na webové adrese: www.dsvysokemyto.cz  nebo si můžete domluvit návštěvu:
Po - PÁ 7,30 do 15,30  Telefon: 725 466 547  Email: socialni.pracovnik@vm.ledax.cz

V NEDĚLI 10.5.2015 DOPOLEDNE BUDE V TOULAVÉ KAMEŘE O TŘEBOVSKÝCH STĚNÁCH, TAKÉ SRNOV A ŘEZBÁŘ JARDA NASTOUPIL !


Návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova Skuteč míří do Chrasti

Se svým předposledním koncertem míří XII. ročník festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč do prostor kostela Nejsvětější Trojice v Chrasti. Návštěvníkům ze širokého okolí se v akusticky výborném prostředí v neděli 10. května od 16 hodin představí regionální umělci a tělesa. Své síly, stejně jako v předchozích dvou letech, zde spojí orchestr Chrudimské komorní filharmonie s dirigentem Martinem Profousem a pěvecké sbory Slavoj z Chrudimi a Rubeš ze Skutče se sbormistrem Zdeňkem Kudrnkou.
V první části programu tak zazní nejprve skladby V. Miškinise pro sbory, aby se následně s pasážemi z oper Mozarta, Berlioze či Mascagniho prezentoval jmenovaný orchestr. V druhé části programu bude, s podporou sólistek Heleny Tamelové a Radky Rubešové, uvedeno slavné Gloria in D dur Antonia Vivaldiho.
Koncert připravený na druhou květnovou neděli se může stát i vhodnou příležitostí, jak slavnostně prožít Den matek. Kapacita kostela je dostatečná, vstupenky budou, dle slov pořadatelů, k dostání i na místě.
 

Hrady a zámky v Pardubickém kraji v květnu                    

8. – 10. května státní zámek Slatiňany: Pokrok nezastavíš. Speciální prohlídky, při kterých projdete zámek doslova "od sklepů až po půdy". Prohlédnete si unikátně dochované technické zázemí a navštívíte hned několik zajímavých prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Podíváte se i do knížecí oratoře v kostele sv. Martina, která je se zámeckou budovou spojena krytou dřevěnou chodbou a za příznivého počasí vystoupáte na zámeckou věž. Začátek prohlídky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin.
Doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112. www.zamek-slatinany.cz
 
8. května státní hrad Kunětická hora: Velký střelecký den. Výstava a ukázky vývoje palných zbraní od středověku po současnost s SHŠ Corporal.Celodenní výstavu vojenské výstroje a výzbroje od husitství po lidové milice doplní odborné výklady a divadelně pojaté ukázky, nebudou chybět dělostřelecké salvy, výstřely z houfnic nebo palných zbraní z období druhé světové války. Puškař Miloš Skrbek, člen SHŠ Corporal, se výrobám věrných (a funkčních) replik pro hrady, zámky či muzea věnuje už řadu let. Program Střeleckého dne se odbývá na rondelu pod věží, hrad je zájemcům o prohlídky k dispozici od 9.30 do 17.30 hod.
www.hrad-kunetickahora.cz
 
9. května státní hrad Litice: Pochod přes tři hrady. 43. ročník pochodu Přes tři hrady a 31. ročník Přes tři hrady na kole. Start a cíl v Sopotnici na hřišti. Pro účastníky pochodu sleva na vstupném do hradu Litice. www.hrad-litice.cz
 
16. května státní zámek Slatiňany: Slatiňanské pozastavení. Tradiční kulturní akce pořádaná ve spolupráci s městem Slatiňany. Den plný hudby, tance a her pro děti i dospělé v atraktivním prostředí zámeckého parku.  www.zamek-slatinany.cz
 
16. května Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec: Hrnčířská sobota. Ukázky výroby, prodej, kulturní program. Od 9 do 16 hodin.  www.vesely-kopec.eu
 
28. – 30. května státní hrad Kunětická hora: Letní divadelní scéna VČD Pardubice. Balada pro banditu (derniéra). Od 20.30 na rondelu pod věží. Před každým představením večerní prohlídka hradu v 19 hodin. www.hrad-kunetickahora.cz
 
29. května státní zámek Slatiňany: Velká Hradozámecká inventura na Slatiňanech. Jak pomáhají historické inventáře i poválečné soupisy sbírek a majetku při tvorbě hradních a zámeckých instalací? Dle jakých pravidel expozice vznikají a co mají návštěvníkům v moderní době sdělovat? To a mnohem více se dozvíte při speciální prohlídce na téma instalace a prezentace památkového objektu. Začátek prohlídky v 15.30 hodin.
Vstupenky je nutné rezervovat na tel. čísle 469 681 112.   www.zamek-slatinany.cz
 
Miliardář Kryll v ČR otevřel dveře i menším investorům 

Zbohatnout jako Kryll by chtěl asi dnes již každý, kdo jej zná. Tento 45letý finančník je živoucím příkladem toho, jak má vypadat správný český miliardář.  Na měsíc květen nechává Dr. Ing. Vladimír R. Kryll svůj osobní projekt Svobodný investor otevřen pro běžně neodbornou veřejnost, jež jeho práci sleduje, a jednotlivcům, kteří jak sám říká: „nemají peněz nazbyt“

Zpravodaj: Z Vaší pozice generálního ředitele CFALtd, není pro Vás spíše ztráta času věnovat takovou pozornost obyčejným lidem bez odpovídajícího finančního zázemí?“

Dr. Ing. Kryll: „Kdysi jsem býval také jedním z nich, a pokud si může udělat čas i takový Babiš k hraní si na lidumila, tak já mohu podobný čas věnovat na něco, co má opravdu smysl a po finanční stránce může skutečně pomoci těm takříkajíc „obyčejným lidem“. Více o tomto projektu a prozatím v českých vodách méně známém člověku se můžete dozvědět zde:  www.investinstitut.cz/projekt-svobodny-investor.html