Českotřebovský deník 102/2015 (6.5.)                                   

Pálení čarodějnic v naší mateřské škole U koupaliště

Někomu by se mohlo zdát, že téma pálení čarodějnic do školky nepatří a je dětskému chápání vzdálené. Po zkušenostech víme, že děti čarodějnice velmi silně prožívají, jelikož milují tajemno, rády  se zdravě bojí, ale hlavně toto téma probouzí dětskou fantazii.
A tak jsme se od dětí dozvěděli (je to zajímavé, protože nikdo z dětí opravdovou čarodějnici neviděl - na rozdíl od nás dospělých), že čarodějnic je spousta druhů. Např. Pěstilka, která pěstuje masožravé rostliny, Mazalína, která nutí svého kocoura stát na jedné noze, Koketa, která objíždí všechna Miss ošklivosti, ale nikdy nevyhraje.
A prý jsou čarodějnice na celém světě. Naše létá na koštěti, Číňanka létá na drakovi, Indka na létajícím koberci.
Stát se čarodějnicí chce řádně dokončit studia na čarodějnické škole (znát čarovné byliny, jedovaté houby, udržet rovnováhu na koštěti). Dozvěděli jsme se toho od dětí tolik, že je škoda se s Vám o to nepodělit.
A jaká byla naše mateřinková čarodějnice? Prý byla krásná - za to patří velký dík paní Voclové, která nám každoročně poskytuje secondhandové oblečení ze svého obchodu Valentýna.
Naše čarodějnička dostala i své jméno s rodným listem, (v hlasování mezi rodiči) , vyhrála Hadruša Velingová.
30. dubna přišly děti v přestrojení za čarodějničky a čarodějníky.
Z nasušených bylinek jsme si společně s dětmi připravili čarodějnický lekvar a připili na šťastný let!


Rozšíření provozní doby na pobočce České pošty Česká Třebová 3 od 1. července

Rozsah provozní doby pro občany se prodlužuje a to jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách o půlhodinu.
Nová provozní doba bude platná od 1. července 2015.
Dosud je na Parníku na pobočce České pošty v domě čp. 205 otevřeno dopoledne PO - PÁ od 8:00 - 10:30 a od 13:30 do 16 hodin
Nová provozní doba od 1. července bude  PO - PÁ dopoledne 8.00 _ 11:00 a od 13:00 - 16:00 hodin
V době od 16 do 18 hodin budou zákazníci obslouženi na poště 02 na náměstí Jana Pernera
Návštěva Olawy 5. - 6. května 2015

Ve dnech 5. a 6. května 2015 se uskutečnila návštěva zástupců vedení města Česká Třebová polského parnerského města Olawy. Jednalo se o první oficiální setkání nově zvoleného starosty města Olawy Tomasze Frischmanna se zástupci českotřebovské radnice. Po celou dobu návštěvy byla delegace doprovázena i bývalým starostou Frantiszkem Pazdiernikem, který zajistil odbornou exkurzi v třídírně komunálního odpadu. Prohlídka tohoto zařízení byla velmi užitečná  s ohledem na připravované řešení likvidace komunálního odpadu ve městě Česká Třebová.  V průběhu návštěvy byly též vyspecifikovány některé výměnné akce jako např. návštěva divadelního kroužku DDM Kamarád v Olawě a naopak vystoupení olawského dětského baletu v České Třebové. Nejbližší společnou akcí bude fotbalový turnaj městských policií a společenský večer Ceny města Česká Třebová, na nějž přijali pozvání starostové všech partnerských měst.
Pozvánka na 54. ročník trampského volejbalu

T.O.Horáci pořádá 54. ročník trampského volejbalu a 13. ročník Memoriálu Mirka Hurta.
Místo konání: kurty TJ Sokol Rybník. 
Termín: 23. května 2015,  začátek v 8:30 hodin  (prezentace na místě od 8.00 hod).
Dobrou náladu a krásné počasí s sebou.   Kontakt: 724 253 845
Prodám chalupu ve Svinné (3+1).
Kontakt v době 16 - 18 hod.: 274 772 537 nebo 606 415 070
Toulavá kamera, která byla natáčena na naší smyslově naučné stezce Údolím Skuhrovského potoka bude ve vysílání tuto neděli 10.5. v 10 hodin dopoledne na ČT1.  H. Grundová ZO ČSOP Podorlicko

Příspěvkové organizace ze zdravotnictví byly loni ziskové

Pardubice (6. 5. 2015) – Téměř desetimilionový zisk vykázaly za rok 2014 příspěvkové organizace Pardubického kraje ve zdravotnictví. Rada kraje dnes schválila jejich závěrečné účty za rok 2014 spolu se zprávou o činnosti.
Jedná se o dvě nemocnice následné péče, tři léčebné ústavy a tři dětská centra. „Mohli jsme s uspokojením konstatovat, že ani jedna z těchto organizací neuzavřela rok se ztrátou, všechny skončily v černých číslech a součet hospodářských výsledků je 9,6 milionu korun. Pozitivní je také pokles závazků po splatnosti, vyšší využití lůžek,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za oblast zdravotnictví. Navíc dva ústavy získaly akreditace kvality a jeden ji znovu obhájil.
 
Moderní nemocniční kuchyně, lůžka a nové přístroje pro Moravskou Třebovou

Pardubice/Moravská Třebová (7. 5. 2015) - Nemocnice následné péče v Moravské Třebové získala rekonstruovanou kuchyň a nové přístroje za více než pět milionů korun. Projekt je plně financovaný Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a předfinancoval ho Pardubický kraj.
„V Moravské Třebové jsou v nemocnici ambulance a tři pavilony léčebny dlouhodobě nemocných.  Díky projektu se tu dočkali nových nemocničních lůžek za bezmála milion korun a dalšího moderního zdravotnického přístrojového vybavení v hodnotě okolo 1,3 milionu korun,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek.
Potřebné rekonstrukce včetně nového strojního vybavení se dostalo i stravovacímu provozu, který už slouží svému účelu. „Využívají ho jak pacienti, tak zdravotníci a ostatní zaměstnanci nemocnice a věřím, že přispěje k jejich spokojenosti se stravováním v nemocnici,“ dodal Roman Línek, který ocenil výbornou práci všech zainteresovaných a spolupracujících firem a pracovníků, kteří se spolupodíleli na zdárném průběhu a dokončení všech etap projektu.

 

Vladimír Kryll a virtuální Invest Institut?

Internet může být ideálním místem pro podvody.  Něco takového  může být za informacemi a "informacemi", které se jako ty pravé jen tváří.  Je mou povinnosti k textu uvedenému včera Českotřebovský deník 101/2015 dodat více, tedy pochybnosti o tom, jak to vlastně je. I tak se myslím jedná o užitečnou exkurzi o tom, co všechno se předkládá k věření a k informovanosti.  Není tedy dobré používat jen jeden informační zdroj, nemusí být vůbec ten správný, pravý, validní. Díky Dr. Vlastimilu Hruškovi jsem pročetl i další text, na který jsem byl upozorněn. Podívejte se na další odkaz a pak se znovu vraťte k tomu odkazu ve včerejším deníku. Všechno je jistě mnohem složitější než je ta verze, která se předkládá lidem. A může to být samozřejmě chyták na  důvěřivce...  (mm)
 
Obec s nejnižší produkcí odpadu v Pardubickém kraji?
Odpadového Oskara získávají Moravany

Odpověď na otázku, které obce a města v Pardubickém kraji produkují nejméně odpadu na obyvatele a rok, je tady. Z vítězství se mohou těšit v Rokytnu s produkcí necelých 60 kilogramů odpadu na osobu a rok, větších Moravanech s ještě nižší produkcí necelých 55 kilo a ve Vysokém Mýtě, kde obyvatelé průměrně vyhodí 143 kilogramů směsného odpadu za rok. Tři vítězná sídla svým pořadím odpovídají kategoriím podle velikosti obcí do 1000, do 5000 a nad 5000 obyvatel. Arnika při sestavování pořadí vychází z oficiálních údajů obcí. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí.
„Výsledky soutěže hezky ukazují, že není pravda, že by se ve větších městech nedala snížit produkce směsného odpadu, tedy toho, který se nedá vytřídit. Velmi záleží na tom, jak k odpadovému hospodářství přistupují jednotlivé radnice a jak obyvatele motivují, aby odpad buď nevytvářeli, nebo aspoň třídili. Inspirativních příkladů, jak lze k nakládání s odpady přistupovat, máme deset a ty nejlepší zveřejníme za týden,“ komentuje první výsledky soutěže její garant Milan Havel z Arniky.
Jedním z cílů soutěže bylo, aby se nejen veřejnost, ale i starostové mezi sebou dozvěděli, co všechno je možné udělat pro nízkou produkci odpadu. Čím méně totiž vzniká směsného odpadu, tím méně je nutné rozšiřovat skládky nebo stavět zbytečné spalovny. Nevládní organizace je navíc přesvědčena, že dobře nastavený systém přináší peníze do obecní pokladny a přitom nezatěžuje občany vysokými poplatky.
Limit pro přihlášení do soutěže byl 150 kilogramů vyhozeného směsného odpadu na osobu a rok. Organizátoři soutěže ho zvolili proto, že to je hodnota, které se daří dosahovat i v sousedních státech, Česko se k ní ale ještě ani nepřiblížilo. Když jsou ale lidé v podobně velkých státech, jako je Česko, schopni produkovat i méně než sto kilogramů odpadů, mělo by to být podle nevládní organizace možné i u nás. Jednotlivé pozitivní příklady navíc už existují.
Lepší odpadovou legislativu, kterou má Ministerstvo životního prostředí letos představit, mohou podpořit i lidé podpisem petice Co vytřídíš, neplatíš na webu Arniky. Petice žádá mimo jiné spravedlivé poplatky za odpad právě podle toho, kolik ho lidé vyhazují, ale také zvýšení recyklace minimálně na 50 % všech odpadů z domácností a živností. Petice je k dispozici na http://arnika.org/petice-co-vytridis-neplatis

Odpadový Oskar – výsledky v kategorii měst nad 5000 obyvatel ( Č.Třebová se do limitu 1250 Kg/os. nevešla)

Poř.

Název obce/města

Celková produkce
odpadu (t)

Počet
obyvatel

Okres

Kraj

Produkce v kg na
obyvatele a rok

1

Kdyně

519,700

5251

Domažlice

Plz

99,0

2

Fulnek

631,478

5877

Nový Jičín

Msk

107,4

3

Slavičín

726,618

6728

Zlín

Zlk

108,0

4

Polná

681,110

5140

Jihlava

Vys

132,5

5

Semily

1148,152

8630

Semily

Lbk

133,0

6

Červený Kostelec

1135,669

8510

Náchod

Khk

133,5

7

Rumburk

1497,023

11147

Děčín

Ust

134,3

8

Otrokovice

2494,650

18327

Zlín

Zlk

136,1

9

Kyjov

1566,635

11 483

Hodonín

Jmk

136,4

10

Hronov

854,605

6251

Náchod

Khk

136,7

11

Vsetín

3678,915

26817

Vsetín

Zlk

137,2

12

Písek

4184,091

29769

Písek

Jck

140,6

13

Vysoké Mýto

1782,723

12429

Ústí n/O.

Pak

143,4

14

Studénka

1426,385

9928

Nový Jičín

Msk

143,7

15

Mikulov

1071,564

7 410

Břeclav

Jmk

144,6

16

Dvůr Králové nad Labem

2328,531

16098

Trutnov

Khk

144,6

17

Kopřivnice

3324,220

22649

Nový Jičín

Msk

146,8

18

Třebechovice pod Orebem

859,113

5787

HK

Khk

148,5

19

Moravské Budějovice

1130,738

7580

Třebíč

Vys

149,2

Odpadový Oskar – výsledky v kategorii měst a obcí od 1001 do 5000 obyvatel 

Poř.

Název obce/města

Celková produkce
odpadu (t)

Počet
obyvatel

Okres

Kraj

Produkce v kg na
obyvatele a rok

1

Moravany

99,411

1819

Pardubice

Pak

54,7

2

Chvalšiny

73,920

1235

Český Krumlov

Jck

59,9

3

Štítná nad Vláří-Popov

140,050

2257

Zlín

Zlk

62,1

4

Dýšina

134,783

1797

Plzeň

Plz

75,0

5

Pozlovice

96,250

1225

Zlín

Zlk

78,6

6

Studnice

88,900

1111

Náchod

Khk

80,0

7

Předměřice nad Labem

155,444

1882

HK

Khk

82,6

8

Rybí

103,450

1222

Nový Jičín

Msk

84,7

9

Nezvěstice

122,638

1439

Plzeň

Plz

85,2

10

Březová

118,050

1384

Opava

Msk

85,3

Odpadový Oskar – výsledky v kategorii obcí do 1000 obyvatel 

Poř.

Název obce/města

Celková produkce
odpadu (t)

Počet
obyvatel

Okres

Kraj

Produkce v kg na
obyvatele a rok

1

Dalešice

7,800

181

Jablonec n/N

Lbk

43,1

2

Modrava

3,454

70

Klatovy

Plz

49,3

3

Stehlovice

5,090

100

Písek

Jck

50,9

4

Holenice

4,596

88

Semily

Lbk

52,2

5

Mašťov

32,043

605

Chomutov

Ust

53,0

6

Sytno

18,506

346

Tachov

Plz

53,5

7

Podolí I

19,630

366

Písek

Jck

53,6

8

Majdalena

27,070

504

Jindř. Hradec

Jck

53,7

9

Dolní Brusnice

19,546

360

Trutnov

Khk

54,3

10

Martinice v Krkonoších

32,426

595

Semily

Lbk

54,5

11

Brusné

20,980

369

Kroměříž

Zlk

56,9

12

Javornice

56,954

972

Rychnov n/K

Khk

58,6

13

Lhotka u Litultovic

11,246

191

Opava

Msk

58,9

14

Hořičky

31,990

540

Náchod

Khk

59,2

15

Mokré

9,135

154

Rychnov n/K

Khk

59,3

16

Rokytno

50,920

855

Pardubice

Pak

59,6