Českotřebovský deník 103/2015 (7/5)                                    

Houslistka Martina Mikulecká, žákyně ZUŠ Č. Třebová, z houslové třídy p. uč. Jitky Novákové, se zúčastnila dne 5. 5. 2015 celostátní přehlídky "Mládí a Bohuslav Martinů" v Poličce. Cílem této přehlídky je podpora interpretace díla Bohuslava Martinů, hudebního skladatele, který se v Poličce narodil. Letos proběhl již 7. ročník. Martina předvedla pěkný výkon za klavírního doprovodu Mgr. Milady Hamplové a ve své kategorii 11-12 let získala Bronzové pásmo.

8. května si od 10 hodin u pomníku obětí 2. světové války v Habrmanově ulici připomeneme 70. výročí konce druhé světové války.

Zítra, 8. května, si připomeneme 70. výročí konce druhé světové války. Hlavní pietní a vzpomínková akce se uskuteční od 10 hodin u pomníku obětí 2. světové války v Habrmanově ulici.
Již dnes však zástupci Města Česká Třebová a Městského muzea Česká Třebová vzdali hold obětem války, které připomínají další pomníky, pamětní desky a pietní místa rozesetá v různých částech našeho města a v okolních obcích. U všech byla položena kytice květů.   Počet míst, která připomínají tragické lidské osudy, je skutečně mnoho. Připomeňme si alespoň jejich prostý výčet.
Památná místa  a pomníky věnované obětem 2. světové války v České Třebové
    p; Pamětní deska zaměstnancům Depa kolejových vozidel v České Třebové
·     Pamětní deska zaměstnancům železničních dílen
·     Pamětní deska železničním zaměstnancům ve vestibulu výpravní budovy
·    Pomník Sbratření
·    Pamětní deska Antonína Šonky ve vestibulu ZŠ Nádražní
·    Pamětní deska Otakara Runy na jeho rodném domě na Starém náměstí
·    Pomník rudoarmějců na hřbitově
·    Pomník obětem 2. světové války v Habrmanově ulici
·    Pamětní deska obětem nacismu z řad zaměstnanců firmy Šrefl
·    Pamětní deska padlým sokolům
·    Pamětní deska Josefa Moláka v Masarykově ulici
·        Pomník padlým ve světových válkách a letcům RAF na Tyršově náměstí
·        Pamětní deska obětem 1. a 2. světové války z řad profesorů a studentů českotřebovského gymnázia v budově gymnázia
·        Pamětní deska Karla Votroubka ve vstupních prostorách parnické pošty
·        Pomník obětem firmy DETAG v areálu bývalé Primony
·        Pomník obětem válek na Lhotce
·        Hrob obětí z transportu smrti na parnickém hřbitově
·        Pamětní kámen Františku Havlovi v dlažbě proti vstupu do nové budovy městského úřadu
Další pomníky najdeme v obcích Kozlov a Svinná.
Kraj zveřejní smlouvy nad 100 tisíc korun
Pardubice (7. 5. 2015) – Pardubický kraj připravil novelu vnitřní normy krajského úřadu, která se týká veřejných zakázek. Tato novela v praxi znamená povinnost zveřejňování všech smluv k veřejným zakázkám v hodnotě nad 100 tisíc korun oproti uzákoněným 500 tisícům. Novela nabývá účinnosti 1. června tohoto roku.
Nemáme co tajit. Pardubický kraj nemá vůbec problém přistoupit ke zveřejňování, protože osobně jsem přesvědčený, že veřejná správa má být ze své podstaty otevřená. Zvláště potom samospráva. V současné době zpracováváme manuál pro zaměstnance krajského úřadu, aby měli detailní přehled o postupu při zveřejňování těchto smluv v elektronické evidenci E-ZAK,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
 
Speciální ZŠ ve Svitavách a sportovní hala na Dašické se dočkají dalších úprav

Radní Pardubického kraje schválili výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy na zhotovitele dvou investic v oblasti školství. První investice se týká pokračování rekonstrukce Sportovní haly Dašická v Pardubicích s předpokládanou cenou devíti milionů korun. Druhá z investic zahrnuje stavební úpravy objektu Speciální ZŠ Svitavy, včetně zateplení a rekonstrukce střechy o předpokládané ceně osmi milionů korun.
„Druhá etapa rekonstrukce haly na Dašické navazuje na úpravy zázemí pro sportovce a diváky, které byly dokončeny začátkem tohoto roku. Díky nim byla zvýšena kapacita haly a zmodernizována časomíra, aby se v hale mohly hrát zápasy nejvyšších soutěží,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V druhé etapě bude přestavena vstupní část haly, čímž dojde k potřebnému zvýšení kapacity sociálních zařízení. Dále vzniknou dvě víceúčelové místnosti, dvě kanceláře, šatna personálu. Bude také rozšířen prostor pro občerstvení,“ objasnil Martin Netolický.
Speciální ZŠ ve Svitavách dostane nový kabát
„V případě speciální základní školy ve Svitavách se jedná o výměnu oken, zateplení fasády a rekonstrukci střešního pláště na hlavní budově, spojovacím krčku, budově tělocvičny a školní družině, které jsou již za hranicí životnosti. V rámci stavby budou vyřešeny nevyhovující dispozice hlavního vchodu, který neodpovídá normám na zajištění bezbariérového přístupu,“ dodal hejtman Martin Netolický. 
 
Trojice ředitelů příspěvkových organizací pokračuje ve funkci

Radní Pardubického kraje potvrdili na základě výběrového řízení ve funkci trojici ředitelů příspěvkových organizací v oblasti sociálních věcí. Ředitelkou Domova u studánky tak nadále zůstává Jitka Beránková, ředitelem Domova pod hradem Žampach zůstává Luděk Grätz a ředitelem Domova sociálních služeb Slatiňany Miroslav Kubín. „Všichni tři ředitelé se ve svých funkcích osvědčili. Poté, co je vyslechla výběrová komise, bylo odhlasováno jejich setrvání ve funkci i pro následující období. Pevně věřím, že budou pokračovat ve své práci se stejnou pečlivostí a zápalem jako doposud,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Osobně jsem zastáncem kontinuity, a proto v případech, kdy se lidé na svých pozicích osvědčili, není důvod ke změnám,“ dodal hejtman Netolický
 
Krajské příspěvkové organizace dobře hospodaří. Z přebytků se uhradí staré závazky

Všechny příspěvkové organizace Pardubického kraje vykázaly v roce 2014 vyrovnané nebo kladné hospodaření. Přebytky v hospodaření těchto organizací půjdou na uhrazení závazků z minulosti, ale také do rezervních fondů nebo fondů odměn jednotlivých organizací.
„Po schváleném přebytkovém rozpočtu kraje, který byl ještě posílen o více jak 300 milionů korun ze zvýšeného inkasa daní, je účetní uzávěrka zřizovaných organizací další dobrou zprávou pro celý Pardubický kraj,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Díky přebytkům v hospodaření můžeme alespoň částečně dorovnat ztráty některých organizací z předcházejících let. Jsem zároveň přesvědčen, že podobný trend bude pokračovat i v budoucnu, a že kladné hospodaření budou vykazovat i organizace, jejichž hospodářský výsledek byl v minulém roce vyrovnaný,“ sdělil Martin Netolický.
Sociální věci
V oblasti sociálních věcí zřizuje Pardubický kraj devět příspěvkových organizací. Šest z nich hospodařilo v minulém roce s přebytkem v celkové výši přesahující tři miliony korun, které budou převedeny do rezervních fondů jednotlivých organizací. V těchto organizacích, které mají registrováno více jak tisíc pobytových míst, je v současné době zaměstnáno 880 zaměstnanců.
Školství a kultura
Se ziskem nebo vyrovnaně hospodařilo všech 78 zřizovaných školských zařízení a 6 kulturních zařízení na území kraje. Celkový zisk přesahuje hodnotu šesti milionů korun, ze kterého bude přednostně hrazena zbývající část ztráty, kterou v roce 2011 vykázala Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto. Zbývající část zisku bude přidělena do fondů odměn a do rezervních fondů jednotlivých organizací. „Pozitivní zprávou je, že žádné ze školských zařízení není v současné době existenčně ohrožené. Zároveň neočekáváme, že by se do konce roku hospodaření škol nějakým zásadním způsobem změnilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický
Zdravotnictví
Téměř desetimilionový zisk vykázaly za rok 2014 příspěvkové organizace ve zdravotnictví. Jedná se o Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje, dvě nemocnice následné péče, tři léčebné ústavy a tři dětská centra. „Součet hospodářských výsledků je 9,6 milionu korun. Pozitivní je také pokles závazků po splatnosti a vyšší využití lůžek,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek zodpovědný za oblast zdravotnictví.