Českotřebovský deník 106/2015 (11/5)                                  
Hejtman provedl českotřebovské gymnazisty krajským úřadem

Pardubice (11. 5. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se dnes ujal role průvodce během návštěvy studentů gymnázia z České Třebové, jejímž absolventem sám je. Studenty v sále zastupitelstva nejdříve seznámil s fungováním samosprávy a státní správy. Poté je provedl reprezentačními prostorami krajského úřadu včetně hejtmanské kanceláře. Stejnou roli převezme Martin Netolický i v pátek 15. května v rámci Dne Pardubického kraje, kdy provede studenty Obchodní akademie Choceň a veřejnost.
„Jako hrdého absolventa českotřebovského gymnázia mne potěšilo množství dotazů, které směřovaly nejen na základní fungování krajského úřadu, ale také na činnosti spojené s funkcí hejtmana. Je vždy příjemné, když není nutné vést jednostranný monolog ke studentům, ale sami se ptají na to, co je detailně zajímá,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Studenty především zajímaly povinnosti spojené s funkcí hejtmana, jeho názor na státní maturity, všeobecné vzdělávání či základy etikety. Jednu ze studentek zajímalo, komu si může v případě potřeby postěžovat a zda může napsat přímo hejtmanovi. „Připomněl jsem situaci z České Třebové, kdy mne zastavila starší paní s prosbou o navrácení autobusové zastávky Křib a ten samý den jsme již o jejím obnovení začali jednat,“ uvedl jako příklad Martin Netolický.
Ten odmaturoval na gymnáziu v České Třebové v roce 2001. Poté vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde posléze absolvoval i doktorské studium. V roce 2006 se stal zastupitelem rodné České Třebové v roce 2008 také členem Zastupitelstva Pardubického kraje. V roce 2011 byl pověřen funkcí radního pro zdravotnictví. Na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se několik let věnoval pedagogické činnosti na Katedře správního práva a správních věd a na Katedře finančního práva. Hejtmanem Pardubického kraje se stal po volbách v roce 2012

Poděkování poctivému nálezci

Prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje bych chtěl poděkovat pro mě neznámému poctivému nálezci a Městské policii Česká Třebová za doručení peněženky v neporušeném stavu, kterou jsem nevědomky ztratil.
Ještě jednou děkuji a jsem s pozdravem Ing. Jiří Svatoš.
 
Hejtman prosazuje rozšíření rizikových úseků na I/35. Ministerstvo zadá studii

Pardubice/Praha (11. 5. 2015) - Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s náměstkem ministra dopravy Tomášem Čočkem ohledně výstavby rychlostní silnice R35, u které se odhaduje dokončení prvních dvou úseků z Opatovic nad Labem do Ostrova v roce 2019. Hejtman zároveň projednával možnosti zlepšení propustnosti a bezpečnosti na stávající silnici I/35.
„Pro zlepšení komfortu a propustnosti silnice se nabízí řešení v podobě takzvaných střídavých třípruhů na rovných úsecích, kde dochází k častým dopravním nehodám. Podle studií ministerstva dopravy je pro vybudování těchto třípruhů nezbytná šíře komunikace 12,5 metru. Stávající komunikace má šířku 10,5 metru, přičemž je možné její rozšíření až na 11,5 metru. Dohodli jsme se, že ministerstvo dopravy zadá speciálně pro silnici I/35 studii, která do září tohoto roku detailně rozebere možnosti rozšíření včetně ekonomického zhodnocení,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Podle stanoviska ministerstva dopravy nemusí střídavé třípruhy znamenat zvýšení propustnosti komunikace, ale zcela jistě zvýší komfort pro řidiče. „Předpokládaná cena rozšíření silnice je až 30 milionů na jeden kilometr, avšak i přesto považuji rozšíření za důležité i vzhledem k tomu, že stavba R35 na sebe nebude v jednotlivých etapách navazovat. Druhým důvodem jsou ukončení úprav dálnice D1 v roce 2020, což sebou nese zvýšenou zátěž tranzitu na I/35,“ vysvětlil Martin Netolický.
V současné době je připravována stavba okružní křižovatky ve Vysokém Mýtě nedaleko benzinové stanice ve směru na Litomyšl. Obdobně je připravována úprava křižovatky silnic I/35 a I/17 v Zámrsku, ale také instalace bezpečnostních prvků v některých úsecích. „Ministerstvo dopravy vyhodnotí možností instalace nových prvků na zlepšení bezpečnosti na silnici I/35. Hlavní část těchto úprav bude provedena v úsecích, kde silnice prochází jednotlivými obcemi,“ dodal hejtman Martin Netolický.
 
Zemědělské školství slaví v Lanškrouně 70 let

Lanškroun (11. 5. 2015) – V pátek 8. května se v areálu Střední školy zemědělské a veterinární v Lanškrouně uskutečnil v pořadí již 16. ročník dne školy spojený s oslavou 70 let zemědělského školství v Lanškrouně. Bohatého doprovodného programu se v rámci oslav zúčastnil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Zemědělské školství má ve městě bohatou tradici, a jak ukazuje rozvoj školy, také budoucnost. Za 70 let své existence vychovala škola přes 4000 absolventů a její kvalitu dokazuje také četná spolupráce se zemědělskou praxí, výzkumem, ale také s Českou zemědělskou univerzitou v Praze,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „V posledních letech prošla škola velkými změnami. Krajské a evropské finance jsou vidět v areálu školy téměř na každém kroku. Počínaje zateplením budov z Operačního programu Životní prostředí, přes výstavbu zcela nového statku s moderní dojírnou pro skot za necelých 17 milionů korun, moderně vybavené laboratoře pro výuku odborných předmětů, až po probíhající projekt výstavby veterinárního centra s vlastní mlékárnou za 10 milionů, která zvládne za den vyprodukovat až 200 litrů mléka,“ dodal Martin Netolický
V rámci oslav si mohli návštěvníci prohlédnout prostory školy, tedy mimo jiné laboratoř veterinárního centra, nový kravín či drobné zvířectvo. Bohatý program obsahoval také canisterapii, ukázku práce tažných koní, jízdy na ponících, ale také jízdy zručnosti na traktoru a malotraktoru.
 
Hejtman osobně poděkuje válečným veteránům

Pardubice (11. 5. 2015) – Celý svět si v na počátku května připomíná 70 let o konce druhé světové války. Ani Pardubický kraj nezapomíná na válečné veterány, kteří bojovali na bojištích nejkrvavějšího konfliktu novodobých světových dějin. Ve čtvrtek 21. května proto jménem hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického uctí veterány žijící na svém území. Setkání je organizováno ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Krajským vojenským velením Pardubice a Vojenským muzeem Králíky.
„Poděkování a ocenění válečných veteránů je tím nejmenším co můžeme udělat. Avšak je to důkaz toho, že společnost ani po 70 letech od konce války nezapomíná na své spoluobčany, kteří často nasazovali vlastní život na frontě nebo v pozicích lékařů, zdravotníků či pomocného personálu pomáhali vojákům na frontě,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Velice mne těší také zájem studentů o setkání s veterány, jelikož osobní svědectví přímých účastníků je daleko přínosnější než pouhé nastudování faktů z knih,“ dodal Martin Netolický.
V Pardubickém kraji žije v současné době 62 veteránů, o které se stará Československá obec legionářská. V rámci setkání budou ve spolupráci s Vojenským muzeem Králíky vystaveny ukázky dobových vojenských uniforem a vybavení. Čestnou stráž bude držet také 43. výsadkový prapor v Chrudimi. Po hlavní části programu bude následovat beseda válečných veteránů se studenty v sále zastupitelstva.
 
Pozvánky na nejbližší akce
v České Třebové