Českotřebovský deník 109/2015 (14/5)                                  
Středověká kuchyně ve školní jídelně Habrmanova
Školní jídelna Habrmanova stále znovu připravuje pro své strávníky milá gastronomická překvapení, jako tomu bylo například 30. dubna 2015. V ten den totiž nabídla menu středověké krčmy sestávající ze starověkých předkrmů, polévky z purkmistrovy slepice s kroupami, jelení kýty na víně s kroupovým rizotem, pstruha po mlynářsku, pečených žeber z rychtářovy svině na medu či jáhlové kaše sypané skořicí a strouhaným perníkem. Dobově ustrojení kuchaři a kuchařky v čele s vedoucí paní Dostálovou a středověká hudba, zapálené louče a další dekorace pak  dokonale dokreslili atmosféru středověké krčmy, ve kterou se na jeden den jídelna proměnila. Vždy milý, profesionálně zdatný a obětavý personál tak znovu potvrdil,  že ke své práci dokáže přidat to „něco navrch“, co už nespadá do povinností, ale co může vzniknout jedině z lidské ochoty přidat něco nad rámec, něco navíc, aby se lidé kolem cítili šťastní a radostní....
Děkujeme, velice si Vás vážíme a obdivujeme Vás! S úctou a uznáním Vaši vděční a spokojení strávníci.

Regionální soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů na ZŠ Habrmanova

Pro I. stupeň ZŠ se soutěž již konala 5. května, pro II. stupeň se bude konat v úterý 19. května 2015  dopoledne v učebně přírodopisu. Soutěž podporuje Pardubický kraj.
Barevný
ekologický týden
v Mateřské škole
U Koupaliště

V rámci Barevného ekologického týdne na mateřské škole jsme třídili papír, sklo, textil a sbírali barevná víčka, která jsme použili ve výtvarných činnostech.
V závěru týdne děti dostaly diplom za správné třídění odpadu.
Zbylá víčka z Pet lahví budou použita
pro Davídka Vítka z Ptení, který trpí asfyxií.
 
Učitelky a děti z MŠ U Koupaliště
v České Třebové
 
 
 

Toulavá kamera o ČT měla velký ohlas, dnes bylo natáčení dalšího dílu 

V dubnu jsme natáčeli toulavou kameru o stezce v Rybníku. Kdo se na vysílání v neděli 10.5. nestihl dívat , stejně jako já, má tady odkaz  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126666764-toulava-kamera/215562221500019/ . Vysílání mělo velký ohlas. Na informačním centru rozdali už všechny materiály ke stezce, obrací se na mne školy i turisté s žádostí o materiály na stezku a o podrobnější informace. Pro tuto stezku Město vydá turistickou známku. Tímto pořadem však toulání toulavé kamery po Českotřebovsku neskončilo.  Dnes 14. května jsme pro Toulavou kameru celý den natáčeli pořad o naší druhé naučné stezce v Semaníně. Termín vysílání ještě není znám, budeme jej opět propagovat.  Hana Grundová
 
Stavba obchvatu uzavře silnici Chrudim – Kočí

Pardubice (13. 5. 2015) – Silnici číslo I/17 mezi Chrudimí a obcí Kočí čeká od pondělí 18. května úplná uzavírka. Důvodem je provádění stavebních prací pro napojení obchvatu na silnici I/17. Neprůjezdný bude přibližně 1,9 kilometru dlouhý úsek mezi okružní křižovatkou u Kauflandu a křižovatkou se silnicí III/3584 vedoucí do obce Kočí. Uzavírka potrvá do 5. června, v případě příznivého počasí se předpokládá zkrácení doby uzavírky.
 
Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy veřejné linkové dopravy
Provoz těchto vozidel bude veden od okružní křižovatky v Chrudimi (u Kauflandu) po místních komunikacích (třída SNP – silnice číslo II/340) směrem na místní část Topol (ul. Topolská). V Topoli odbočí vozidla vpravo směrem na obec Kočí, po silnici číslo III/340 34. V obci Kočí se provoz vrátí zpět na silnici I/17. Objízdná trasa pro osobní dopravu a autobusy veřejné linkové dopravy je navržena jako obousměrná. Délka objížďky je přibližně 4,7 kilometru.
 
Objízdná trasa pro nákladní vozidla
Provoz nákladních vozidel bude z okružní křižovatky v Chrudimi (u Kauflandu) vyveden po silnici I/17 (místní komunikace – třída SNP) až na křižovatku se silnicí I/37 v Chrudimi („U Guláška“). Po silnici I/37 bude provoz veden směrem na Slatiňany až na kruhový objezd ve Slatiňanech. Z této okružní křižovatky pojedou nákladní vozidla po silnici II/358 přes obce Orel a Zaječice do Chrasti, kde odbočí na silnici II/355 a přes obce Rosice a Přestavlky se vrátí na silnici I/17 v obci Hrochův Týnec. Objízdná trasa pro nákladní dopravu je navržena jako obousměrná, měří přibližně 18,5 kilometru.
Podpořte petici Asociace speciálních pedagogů

Vážení spoluobčané,
pokud chcete podpořit naši snahu a vyjádřit své nesouhlasné stanovisko se zrušením vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením, je k dispozici p e t i c e. Ta je v plném znění spolu s podpisovými archy k dispozici na Infocentru v České Třebové, Staré náměstí. Pokud naši snahu podpoříte, děkuji. Iva Fikejsová, členka ASPČR.
Z textu:
Asociace speciálních pedagogů České republiky (ASPČR)  vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu RVP ZV příloha LMP bez náhrady.
Asociace speciálních pedagogů vyjadřuje odmítavé stanovisko k zrušení upravené přílohy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), určené pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením bez náhrady.
Asociace speciálních pedagogů České republiky žádá, aby byla zachována možnost odpovídajícího vzdělávání pro všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - jak pro žáky mimořádně nadané, tak pro žáky s výraznými psychickými problémy, s poruchami učení a chování, s autismem, s poruchami dorozumívacích schopností, se smyslovým handicapem, s tělesným handicapem a rovněž žáky s lehkou mentální retardací.
Asociace speciálních pedagogů považuje text "Strategie romské integrace do roku 2020" za neodborný materiál. Vzdělávání žáků romského etnika nemá žádnou souvislost se vzděláváním žáků s lehkou mentální retardací, upravená příloha RVP ZV pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením nemůže svou existencí ohrozit cíle "Strategie romské integrace do roku 2020".
Asociace speciálních pedagogů žádá ministerstvo, aby o způsobu vzdělávání dítěte a výběru školy ve jménu nejlepšího zájmu dítěte rozhodoval nadále rodič nebo jiný zákonný zástupce, nikoliv stát.
Asociace speciálních pedagogů vyzývá Vládu ČR, aby pouze mlčky nepřihlížela, či dokonce nepodléhala pomlouvačným kampaním a lživým informacím neziskových organizací, z nichž některé jsou personálně napojeny na Úřad vlády, o diskriminaci žáků v našem vzdělávacím systému. Tyto nepravdivé informace mířené do Rady Evropy a k Evropskému soudu pro lidská práva značně poškozují jméno České republiky v cizině.
Asociace speciálních pedagogů nezpochybňuje potřebu integrace a vytváření inkluzívního prostředí ve školách. Asociace speciálních pedagogů zastává názor, že postupovat plošně při uplatňování myšlenky inkluzívního vzdělávání je pro všechny žáky v rozporu s jejich nejlepšími zájmy. Úroveň jejich vzdělávání je deklarovanými kroky MŠMT vážně ohrožena, stejně tak jako jejich zdravý psychický vývoj.
Asociace speciálních pedagogů vyzývá MŠMT ke spolupráci s odbornými organizacemi ve vzdělávání, které mají dostatek odborníků z praxe, aby ministerstvu pomohly naplňovat zásady a cíle vzdělávání.
Pevně doufáme, že naše požadavky budou přijaty a bude tak všem umožněn skutečně svobodný výběr školy nebo vzdělávacího programu, což je jedním ze základních práv daných Úmluvou o právech dítěte.
Modernizovaná silnice splní přání obyvatelům Kameniček

Kameničky (13. 5. 2015) – Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zavítal při svých pravidelných cestách po regionu do Kameniček na Hlinecku. V obci, která je nesmazatelně spjata s malířem Antonínem Slavíčkem, navštívil nejprve zdejší základní školu, kde se setkal s žáky, kterým vysvětlil nejen fungování kraje, ale odpovídal také na dotazy včetně plánů na modernizaci silnice II/343 z Hlinska přes Jeníkov do Kameniček. Následně hovořil s pedagogickým sborem, představiteli obce a navštívil také modernizovanou sokolovnu a faru, ve které je umístěna galerie Antonína Slavíčka.
„Po více jak roce jsem se vrátil do Kameniček s dobrou zprávou, kterou je započetí modernizace silnice II/343, ještě v letošním roce. Bylo to de facto jediné přání samosprávy při mé poslední návštěvě, a proto jsem rád, že se nám daří sliby plnit,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Oblast Hlinecka byla dlouhou dobu podfinancovaná. O to větší je radost místních, když vidí, že na ně kraj nezapomíná,“ dodal Martin Netolický.
 
Památník Ležáky zpřístupní nová autobusová linka

V letošním roce si připomínáme 70. výročí konce druhé světové války. Památník v Ležákách, jedno z míst připomínajících hrůzy tohoto globálního konfliktu, bude v letní sezóně návštěvníkům přístupnější. Zájemci o prohlídku budou moci od 16. června využít přímou autobusovou linku Pardubice – Ležáky, kterou objednal Pardubický kraj po dohodě s Památníkem Lidice, pod který ležácký památník spadá.
„Nová autobusová linka bude jezdit na trase Pardubice – Chrudim – Slatiňany – Lukavice – Miřetice – Ležáky v období od 16. června do 24. září 2015, a to každé úterý a čtvrtek. Autobus vyjede z Pardubic v 9.45 hodin a do Ležáků dorazí v 10:30. Nazpátek pak odjíždí v 13:00 s příjezdem do Pardubic v 13.38 hodin. Časy jsou to vhodné zejména pro školní kolektivy,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.
Odbor dopravy krajského úřadu připravil licenční řízení, aby mohla být linka zavedena s letní změnou jízdních řádů. „Zvolili jsme jako výchozí místo Pardubice, které jsou dobře dopravně dostupné pro návštěvníky z celé republiky,“ vysvětlil Jaromír Dušek. Kvůli této lince byla zřízena i dočasná zastávka přímo u Památníku Ležáky. Jízdní řád je k dispozici na http://portal.idos.cz/Data/pdf/L650500_150614_161431.pdf.
Pietní území Ležáky je národní kulturní památkou. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 v rámci odvety za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Gestapo odhalilo, že parašutisté z Ležáků udržovali vysílačkou spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. Nacisté ještě 24. června v Pardubicích popravili 34 dospělých obyvatel Ležáků. Dalších sedm osob z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července 1942. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Více na www.lezaky-memorial.cz.

 

Senátor Václav Hampl a náměstkyně ministryně práce a sociální věcí Jana Hanzlíková se připojují k aktivitám proti věkové diskriminaci

Senátor Václav Hampl a náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Jana Hanzlíková se připojují k síti ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+. Oba tak podpoří široké aktivity osobností českého veřejného života. Hlavním posláním sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu je sdružovat a propojovat výrazné osobnosti veřejného života, kterým není lhostejné postavení starších lidí v české společnosti.
Václav Hampl považuje postavení lidí po padesátce za velmi důležité a upozorňuje na to, že jejich ekonomické a sociální postavení úzce souvisí s jejich životní úrovní v seniorském věku. „Téma pracovního uplatnění, společenského postavení a seberealizace lidí v předdůchodovém a důchodovém věku bylo doposud spíše opomíjené. Často jsou diskutované různé druhy diskriminace, ale v politických, mediálních i celospolečenských debatách se na tuto skupinu občanů stále bohužel víceméně zapomíná. Proto je důležité, aby se státní instituce touto důležitou problematikou zabývaly a přijaly taková opatření, která diskriminaci občanů v předdůchodovém a důchodovém věku zabrání či alespoň minimalizují,“ zdůvodňuje své zapojení do sítě ambasadorů a ambasadorek Proti ageismu senátor Václav Hampl.
Jana Hanzlíková, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, se problematikou stárnutí populace zabývá dlouhodobě. Podle ní jde o velmi aktuální téma. Česká republika má v této oblasti značné nedostatky a také změny demografické struktury obyvatelstva vytváří stále větší tlak na změnu stereotypních představ, ale i změnu přístupu společnosti k lidem po „padesátce“ a seniorům. Jana Hanzlíková přijala pozvání k zapojení do aktivit proti ageismu, protože považuje za klíčové zvyšovat povědomí o tomto tématu: „Je nutné o této problematice mluvit, otevírat jednotlivá témata, jako je zaměstnávání starších lidí, protože věk je v ČR jedním z hlavních faktorů, které negativně ovlivňují pozici starších lidí na trhu práce. Podstatná je i výchova ke kladným mezilidským vztahům již od mateřských škol, včetně zařazení tohoto tématu do rámcových vzdělávacích programů. V neposlední řadě je nutná skutečná změna současného negativního image stáří, které je často představováno jako statické a zbytečné. Domnívám se, že Česká republika má kvalitně zpracovaný Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí, na jehož aktualizaci jsem se v roce 2014 podílela a kde je snaha o zmírnění ageismu jednou z hlavních priorit. Důležité nyní je, aby byla jednotlivá opatření tohoto plánu skutečně naplňována v praxi.”
V roce 2015 se aktivity sítě Proti ageismu zaměří na téma ageismu v médiích. „Naším hlavním cílem v letošním roce je podívat se na to, jak média hovoří o starších lidech a seniorech a jak zobrazují stárnutí. Pozornost bude věnována i tomu, jak jsou (nejen) ve veřejnoprávních médiích zastoupeni novináři a novinářky po padesátce a zda jsou v tomto ohledu média zrcadlem společnosti, nebo zda posilují negativní stereotypy o starších lidech,“ dodává k činnosti sítě Proti ageismu Kateřina Kňapová, analytička organizace Alternativa 50+.
Alternativa 50+  Dlouhodobě odbouráváme předsudky, podle kterých lidé po padesátce patří „do starého železa“ a neobstojí na trhu práce. Bojujeme proti věkové diskriminaci u zaměstnavatelů i ve společnosti. Podílíme se na změnách zákonů a vládních opatření. Aktivně přispíváme k nastavování a zkvalitňování podmínek podporujících rovné příležitosti na pracovním trhu.


SCHOTT CR, s.r.o. - Závod Electronic Packaging Lanškroun,  významný výrobce  v oblasti komponentů pro automobilový průmysl příjme pro projekt Centra sdílených služeb uchazeče na pozici:
ÚČETNÍ  DLOUHODOBÉHO MAJETKU s NJ

Náplň práce:
 
Správa modulu dlouhodobého majetku svěřených společností
Kontrola autorizace investičních požadavků
·         Zakládání, správa a zúčtování investičních zakázek
·         Zakládání a správa kmenových dat dlouhodobého majetku
·         Zajištění běhu odpisů
·         Zařazování, změny, přeúčtování, vyřazování majetku
·         Komunikace s investičními koordinátory
·         Zajištění roční inventarizace dlouhodobého majetku
·         Závěrkové práce  
Požadavky:
·         SŠ/VOŠ ekonomického směru (maturitní zkouška z účetnictví)
·         Znalost NJ na komunikativní úrovni (komunikace se zahraničními kolegy), znalost AJ výhodou
·         Praxe z oblasti účetnictví
·         Znalost informačního systému SAP výhodou
·         Znalost MS Office
·         Dobré komunikační dovednosti, týmová spolupráce, časová flexibilita, odolnost proti stresu
 
Nabízíme:
·         Zajímavou práci v perspektivní rostoucí zahraniční firmě
·         Příležitost profesního odborného růstu 
·         Odpovídající finanční ohodnocení a odměňování dle pracovních výsledků
·         Motivující zaměstnanecké benefity
·         Nástup dle dohody
 
SPECIALISTA interních zakázek

Základní náplň práce:
·        Správa kmenových dat
·        Kontrola správnosti požadavků na zakázku
·        Fakturace
·        Účast na účetní závěrce
·        Zajišťování kvality dat, příprava reportů a ad hoc analýz
·        Podpora koncových uživatelů
 
Požadavky:
·        SŠ/VOŠ  ekonomického směru, logistika ,obchod, vhodné i pro absolventy
·        Znalost NJ na komunikativní úrovni – podmínka nutná ! , AJ výhodou
·        Praxe na obdobné pozici vítána
·        Komunikační  schopnosti
·        Znalost MS Office (zejména MS-Excel), Lotus Notes výhodou
·        Schopnost pracovat týmově
·        Samostatnost, časová flexibilita, odolnost proti stresu, spolehlivost, pečlivost
  
Nabízíme:
·        Zajímavou práci v perspektivní rostoucí zahraniční firmě
·        Příležitost profesního odborného růstu 
·        Odpovídající finanční ohodnocení a odměňování dle pracovních výsledků
·        Motivující zaměstnanecké benefity
·        Nástup od 1.8.2015
 
Své životopisy posílejte na níže uvedené kontakty:
Marie FRAŇKOVÁ             Tel: 606 611 596                 email: marie.frankova@schott.com
Zuzana OBRAJTEROVÁ    Tel:  725 694 613                 email: zuzana.obrajterova@schott.com

 

SCHOTT CR, s.r.o. (divize Electronic Packaging)                   

LANŠKROUN - Závod Electronic Packaging Lanškroun je vyhlášeným dodavatelem hermetických pouzder a průchodek, stejně jako technologií zpracování speciálních skel. Klíčovým trhem pro dodávané výrobky je automobilový průmysl.
 
ABSOLVENTSKÝ PROGRAM (technolog, technik kvality)       
 
Náplň programu:
·         Unikátní program pro absolventy i uchazeče o zaměstnání do 3 let od ukončení studia, umožňující praxi v českém závodě i v zahraničních závodech koncernu SCHOTT.
 
Požadavky:
 • VŠ technického směru, nejlépe strojní, elektro)
 • Orientace v technické výkresové oblasti, technické myšlení
 • Komunikativní úroveň anglického jazyka
 • Znalost práce na PC
 • Komunikativní a flexibilní osobnost
 • Schopnost týmové práce, ale i samostatného řešení konkrétních úkolů dle zadání programu
Nabízíme:
 
 • Zajímavou práci v perspektivní zahraniční firmě
 • Získání praxe v nadnárodní společnosti
 • Firemní benefity
 • Odpovídající finanční ohodnocení a odměňování dle pracovních výsledků.
 • Nástup dle dohody
Kontakt:
Marie FRAŇKOVÁ           Tel: 606 611 596                 email: marie.frankova@schott.com
Zuzana OBRAJTEROVÁ Tel: 725 694 613             email: zuzana.obrajterova@schott.com