Českotřebovský deník 112 / 2015  (18.5.)                               

Vydařené oslavy založení Sokola v České Třebové                                               

Sobotní den 16. května 2015 v areálu Sokola Česká Třebová neměl chybu, zvláště když nám přálo i počasí.
Nebudu popisovat průběh oslav, o tom bylo napsáno dost. Ale chtěla bych poděkovat všem protagonistům dne.
Hudebníkům z dechové hudby Řetůvanka pod vedením Jiřího Zemana, za skvělou hudbu v průběhu celého dne.  Kromě průvodu nás doprovázeli i v odpoledním programu. Mažoretkám ze Sokola Chrudim, cvičenkám a cvičencům ze tří žup – Pippichovy, Krále Jiřího a Jana Podlipného za účast a nadšení při předvádění skladeb. Cvičitelkám z odboru všestrannosti a mužům z oddílu hokeje za pomoc při přípravách a organizaci celého dne. Zvukařům za výborný zvuk a moderování odpoledního programu. Všem, kteří se starali o občerstvení, bez kterého by nám nestačily síly. Ale zvláštní poděkování patří starostce Růženě Dobroucké, na které ležela největší tíha odpovědnosti za přípravy oslav. Ještě jednou díky.
                                                               Lenka Strouhalová náčelnice sokolské všestrannosti  T.J. Sokol Česká Třebová
 
Olympiáda mateřských škol

Dne 18. května 2015 se konalo místní kolo olympiády mateřských škol jako příprava na krajskou olympiádu. Do soutěže se zapojily všechny čtyři mateřské školy z České Třebové a dále MŠ Rybník a Semanín. Do organizace soutěže se poprvé zapojil  také předseda sportovní komise Jaroslav Badzik. Jako tradičně první místo obsadila MŠ U Koupaliště, která bude město reprezentovat na krajské olympiádě mateřských škol v Pardubicích. Na druhém  místě se pak umístilo družstvo MŠ Vinohrady. Děkujeme učitelkám za dobrou přípravu a vítězům přejeme hodně úspěchů ve vyšším kole soutěže.

Setkání osmdesátníků

Mají společné navíc to, že před 65 lety v roce 1950 ukončili povinnou školní docházku  na tehdejší střední škole chlapecké na Farářství a střední škole dívčí v uilici Komenského.  Sejdou se v pátek dne 12. června 2015 ve 14 hodin v malém sále Národního domu v České Třebové. Jednou z organizátorek setkání je paní Dana Stejskalová,  dále Emilie Dospělová, Béďa Neterda a Cinca Kapoun....
 
Bez komentáře: "Křižovatka Litomyšl sever je nadbytečná"

Ministr dopravy Dan Ťok během čtvrteční interpelace v parlamentu připustil, že sporná mimoúrovňová křižovatka na budoucí rychlostní silnici R35 u Litomyšle by mohla z plánů zmizet. Podle vedení města je zbytečná, odmítá ji mimo jiné i vedení sousedních Němčic. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) však s její výstavbou počítá. Argumentuje tím, že je součástí platného územního plánu.
„Pokud je to nechtěná křižovatka, tak proberu s ŘSD, proč na tom trváme. Asi by se to dalo vyloučit,“ uvedl Ťok.
Dotaz na ministra dopravy podal poslanec KDU-ČSL Jiří Junek. „Všichni starostové z regionu tuto křižovatku vnímají jako zcela zbytečnou a zbytečně prodražující náklady na celou stavbu rychlostní komunikace R35,“ řekl Junek.
U Litomyšle podle existujícího územního plánu by měly být hned tři mimoúrovňové křižovatky. Město nemá zájem o prostřední z nich -Litomyšl sever. Sjezd z ní by oddělil město od místní části Kornice a přivedl by kamiony tam, kde je radní nechtějí. Křižovatka měla podle dřívějších plánů sloužit k napojení na čtyřproudovou silnici pro řidiče osobních vozů jedoucích z Orlickoústecka.
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj
 
Kozlovskou kroniku píše Marie Rousková už třicet let

Kozlovská kronika  zaznamenává události od roku 1945. To díky Antonínu Kakačovi, který kroniku vedl od padesátých let a zpětně zaznamenal i události poválečných let. Potom v psaní obecní kroniky obce Kozlov pokračovala paní Tojmarová. Posledních třicet let pak vede kroniku Marie Rousková.  Kronika je psána ručně, od roku 2006 se píše již do třetího svazku kroniky. Titulní stránka tohoto svazku byla dlouho prázdná. Kronikářka sama se do namalování  nějakého typického kozlovského motivu netroufala a tak dlouho sháněla někoho, kdo by úvodní stránku této kroniky pěkně vyzdobil. Nakonec se to podařilo. Marie Rousková říká:  "Až loni v roce 2014 úplně náhodou při rozhovoru na sekretariátu městského úřadu s paní Ludmilou Rašnerovou padla pro mne spásná nabídka. Paní Rašnerová byla ochotná nabídla namalovat na první stránku naší pamětní knihy kozlovskou kapličku. Obrázek se skutečně povedl. Proto chci takto veřejně obrázek také prezentovat a poděkovat za výzdobu kroniky naší vesničky."
Byl jsem si obrázek vyfotografovat a je přiložen k těmto řádkům. Listoval jsem také v kronice a o jejím vedení musím psát s uznáním.  Sama kronikářka k vedení kroniky říká: "Kromě běžného života v obci se mi podařilo zachytit i některé události z dřívější doby, např. o loužích, které se nacházely na Kozlovském kopci, o historii obchodů, kterým se dříve říkalo kvelby nebo také krámy, jak se dříve připravovaly svátky a některé další příběhy z minulosti. všechno toto vzpomínání na časy dávno minulé jsem mohla napsat díky pamětníkům, kteří už dnes mezi námi nejsou. nebyla to lehká práce, ale výsledek myslím stojí za to."
Psaní kroniky je práce, kterou ocení až další generace, je velmi záslužná, uchovává záznamy o současnosti a ze současných zdrojů pro budoucnost. Marie Rousková navíc využívá získaní informace pro další osvětovou práci, jako kronikářka a znalkyně historie Kozlova vystupuje na nejrůznějších setkáních  rodáků či absolventů kozlovské školy. Za její dlouholetou práci pro obec, která neodmyslitelně patří k nám na Českotřebovsko (a dokonce se v posledních letech stává naší "výkladní skříní"  je třeba velmi poděkovat, zasluhuje uznání veřejnosti.  (mm)  Na obrázcích některé stránky třetího svazku kroniky.
 
Na Králicko se vrátí pravidelné parní vlaky 

Na železniční trať Letohrad - Dolní Lipka - Hanušovice se v létě vrátí historické parní vlaky. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický inicioval dohodu s Českými drahami na pravidelném sobotním provozu na trati v okolí Králického Sněžníku, v jejíž blízkosti se nachází mnoho historických, ale také přírodních památek. Slavnostní zahájení provozu vlaků je plánováno na 13. června.
„Cílem této akce je především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, dominanta našeho kraje, ale taká tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky, Dolní Morava nebo pěchotní srub K – S 14. Inspiraci jsme hledali nejen u nás, ale také v zahraničí. Například ve Skotsku jezdí parní lokomotivy pravidelně a zájem mezi cestujícími je obrovský,“ uvedl Martin Netolický. „Pevně věřím, že si i u nás najde tato víkendová atrakce velké množství příznivců nejen železniční historie, ale všech, kteří rádi nostalgicky vzpomínají na časy minulé,“ dodal hejtman.
Historické vlaky budou v provozu každou sobotu od 13. června do 19. září. V provozu budou hned tři lokomotivy. Na zahájení provozu, ale také například v rámci akce Cihelna 2015 bude nasazena parní lokomotiva 464.008 Bulík, která v minulosti obsluhovala trať z Pardubic do Liberce. V běžné soboty se pak budou pravidelně střídat dvě lokomotivy, jedna parní a druhá motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký Býček, která je momentálně součástí depa v České Třebové. „V ostatních sobotách budou nasazeny motorové lokomotivy M286.0 Krokodýl,“ vysvětlil hejtman.
 

20016

Stanice

20017

12:20

12:27    12:29

12:36    12:38

12:50    12:54

12:58    12:59

13:05    13:43

Hanušovice

Vlaské

Podlesí

Červený Potok

Prostřední Lipka

Dolní Lipka

11:40

11:32   13:34

11:22   11:25

11:05   11:10

10:59   11:01

10.20   10:53

13:51    13:53

13:58    13:59

14:05    14:06

14:14    14:18

14:32

Lichkov

Mladkov

Těchonín

Jablonné nad Orlicí

Letohrad

10:00   10:10

9:52       9:55

9:43       9:46

9:30       9:35

9:15

Ceník jízdného se bude řídit platným tarifem Českých drah, který bude navíc opatřen jednorázovým příspěvkem na obnovu a údržbu historických lokomotiv v hodnotě 15 korun. „Jednorázový příplatek poslouží k tomu, abychom mohli i v budoucnu vidět historické lokomotivy v celé jejich kráse a připomínat si tak století páry nejen dnes, ale také v budoucnosti,“ dodal hejtman Martin Netolický

Pěstouny potřebují i starší děti

Pardubice (18. 5. 2015) – Pardubický kraj zřídil pracovní skupinu pro vyhledávání pěstounů. Ve spolupráci s neziskovou organizací Amalthea teď zve všechny zájemce o náhradní rodinnou péči na besedu s pěstouny, kteří už ve své péči děti vychovávají. Uskuteční se v rámci Multikulturního týdne ve středu 27. května od 17 hodin v 1. patře Turistického informačního centra pod Zelenou bránou v Pardubicích.
„Úkolem pěstounů je nabídnout dítěti, které nyní vyrůstá v ústavním zařízení nebo se jeho rodina ocitla v těžké životní situaci a nemůže se o něj postarat, místo ve své rodině,“ říká Pavel Šotola, radní pro sociální věci a neziskový sektor. „Pěstouni by měli navázat s dítětem vztah, po kterém dítě touží, doprovázet ho v jeho radostech i starostech a být mu oporou při hledání vztahu k jeho rodičům i širší rodině,“ dodává radní.
Nezisková organizace Amalthea pomáhá dětem, rodičům a pěstounům. „Každé dítě má mámu a tátu. Některé děti s nimi ale nemohou vyrůstat. Pro malé i větší děti tedy hledáme pěstouny, kteří dají dětem lásku, domov a jistotu. Dlouhodobě nebo jen na krátký čas, než se budou moct vrátit zpět k rodičům,“ vysvětluje ředitel Amalthey David Svoboda. Organizaci se podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt s názvem Hledáme pěstouny!, a právě díky tomu se k veřejnosti mohou dostat informace o pěstounství.
Pěstounství nemůže být profesí, je spíše posláním, i když jsou pěstouni i finančně podporováni státem. Pěstouni mají také své povinnosti - spolupracovat s vlastní rodinou dítěte, vzdělávat se, být v kontaktu se sociálními pracovníky a zvládnout s dětmi těžkosti, které jejich životní příběh přináší.
Na webových stránkách http://amalthea.cz najdete další informace o pěstounské péči. Zájemci mohou přijít i osobně – v případě zájmu o setkání zavolat na číslo 773 952 819 nebo napsat na e-mail pestouni@amalthea.cz
Helicopteshow a Rally show vydařené

Hradec Králové– Spojení slunečného počasí a přehlídky silných strojů ve vduchu i na zemi přilákalo na hradecké letiště přes dvacet pět tisíc diváků. Odehrál se zde další ročník již tradičních hradeckých akcí Helicoptershow a Rally show, tentokrát spojených dohromady. Návštěvníci tak za jedno vstupné mohli navštívit obě akce. Špičkové stroje byly k vidění na letišti již od ranních hodin. „Jízda v rallyových vozech se skokem přes most, okruhové jízdy legend i speciálů, driftování, bagrování nebo pohled na Hradec z ptačí perspektivy, to vše si užili návštěvníci v rámci zážitkových letů a jízd při sobotních akcích. Zájem diváků vyzkoušet si tyto zážitky na vlastní kůži předčil i naše očekávání,“ říká organizátor Rally Show Karel Pohner.
Společným vyvrcholením obou akcí bylo poměření sil mezi závodními monoposty a leteckými speciály. „Na runwayi poměřily své síly vrtulníky EC 135 a AS 350 se závodním monopostem třídy ETTC a dále vozy Porsche 997 GT3,  Attack GTR a nechyběla ani historická formule MTX a sériový vůz Lotis Exige. Přes to, že se špičkoví piloti vrtulníků v závodě na jeden kilometr snažili ze strojů dostat maximum, byli závodními auty nakonec poraženi,“ popisuje vlastní zkušenosti Daniel Tuček, pilot jednoho z vrtulníků.
Akce nabídly i naprosté novinky. Na Helicoptershow mohli vůbec poprvé po renovaci diváci vidět MIG 15 UTI, významný bojový letoun, který na hradeckém letišti létal ještě v 80. letech. Tento konkrétní kus v letošním roce oslavil již 60 let. Divácký velký obdiv patřil také helikoptéře COBRA.  Světovou premiéru si v areálu Czech Ringu odbyl automobil Innotech Mysterro, jehož designérem je Václav Král. Dalšími skvosty byly například tovární závoďák Tatra T-602 B6, krásné závodní legendy jako například výkonné Audi Sport Quattro, Lancia Beta Montecarlo, historický SAAB 96 a české unikáty jako například Škoda 130RS a MTX 160RS. Na okruhu byly k vidění také vozy s výkony přes 700 koní jako Ferrari F12 Berlinetta nebo diváky milovaný Nissan Skyline driftaře Jana Baláže i mnoho klasických veteránů. Na off-roadových drahách bylo možné si vyzkoušet nejenom modly vozů autosalónů, ale návštěvníci se mohli povozit v závodní "Dakarské" Tatře. Součástí propojených akcí byla opět největší česká roadshow jménem Autosalon Show, která lidem představila přibližně stovku nejnovějších modelů vozů, které si mohli návštěvníci prohlédnout nebo se v nich svést.
V sobotním programu Helicoptershow nechyběla ani simulace dopravní nehody, kdy najednou zasahovaly všechny složky IZS včetně čtyř vrtulníků. „Vrtulníková show nabídla atraktivní podívanou, přičemž největší zájem vzbudil průlet čtrnácti vrtulníků, který celý letový program zahájil. Čtrnáctý ročník patřil bezesporu k těm nejúspěšnějším,“ doplňuje Daniel Tuček.
Spojení dvou divácky oblíbených akcí přilákalo během dvou dnů na hradecké letiště pětadvacet tisíc návštěvníků. „Akce zaznamenala velký ohlas a spojení burácejících motorů ve vzduchu i na zemi určitě nebylo poslední,“ shodují se organizátoři obou akcí Daniel Tuček i Karel Pohner. Velké poděkování od organizátorů patří všem návštěvníkům za dodržování bezpečnostních opatření, která jsou při tomto rozsahu a typu akcí nezbytná.
Premiérou obou akcí byla možnost, aby si návštěvníci mohli sami vyzkoušet soutěžní, okruhové a offroadové speciály spolu s dalšími zážitky. Tento "Mega Event" pro pozvané hosty i pro návštěvníky byl svým rozsahem a především kvalitou řádově největší v Čechách. Většina návštěvníků měla to štěstí, že se na ně dostala řada a měli možnost svést se ve špičkových vozech ze světa motorsportu nebo v legendách, které znali jenom z časopisů. Největší zájem byl především o drifty a rally, ale brzy byly obsazeny také helikoptéry a tatra z Rally Dakar. Na plný plyn se točily také vrtule vznášedel i motory okruhových speciálů a legend.