Českotřebovský deník 116/2015  (22/5)                                 
Úmrtí v II. polovině dubna a v květnu 2015

Jana Křečková  nar. 1950  Česká Třebová
Ladislav Faltus  nar. 1947  Česká Třebová
Jaroslav Schneider nar. 1961  Česká Třebová
Jiří Janda  nar. 1944  Rybník
Dagmar Šlesingerová  nar. 1951  Česká Třebová
Zdeněk Novotný  nar. 1942  Česká Třebová
Marie Hermanová  nar. 1934  Semanín
Zdeňka Jedináková nar. 1938  Česká Třebová
Karel Vošlajer nar. 1948  Česká Třebová
Jan Hůlka  nar. 1949  Česká Třebová
Slávka Rubková nar. 1933  Zhoř
Bohuslav Rousek  nar. 1941  Kozlov
Miloslav Hrdina nar. 1925  Česká Třebová
Jiřina Kvardová nar. 1924  Česká Třebová
Jaroslav Musil nar. 1946  Rybník
Dagmar Pávková nar. 1953 Česká Třebová
Karel Řehoř nar. 1936  Rybník
Ivar Pětník  nar. 1943  Anenská Studánka.                                                                                              Čest jejich památce !

Výkopy na průtahu městem na Parníku i nabídka nových plastových oken 

Na pondělní tiskové konferenci radnice informoval starosta Jaroslav Zedník o dění na silnici I/14 na Parníku a Lhotce. Letos v úseku od čistírny odpadních vod po Kaufland provede RWE 17 překopů silnice. v příštím roce budou z jara následovat budou i další výkopové práce spojené s překládkou vodovodního řadu do chodníků, tak aby uzávěry (jehly) nemusely překážet v silnici a způsobovat  problémy. Nakonec má příští rok dojít k  položení nového "tichého povrchu". I tak je hluk od rušné dopravy nadlimitní a znamená pro ŘSD realizovat protihluková opatření. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic nyní obchází obyvatele žijící v její blízkosti silnice na průtahu městem a nabízí provedení výměny oken, které budou mít lepší izolační vlastnosti. To současně znamená, že obchvatu města se mohou dočkat tak možná naše děti....

PODĚKOVÁNÍ Florbalovému klubu  ORLICKO – TŘEBOVSKO

Děkujeme týmu FbK Orlicko – Třebovsko za každoroční sportovní vyžití ve florbalové školičce na Zimním stadionu v České Třebové 15. května 2015.  Účastnily se všechny děti z celé mateřské školy Habrmanova. Pro děti byl připraven pestrý program na různých stanovištích, kde bylo rozmanité sportovní nářadí a náčiní.
O děti se starali sportovci FbK a dobrovolní studenti z místních škol. Připravili jim hodinu plnou zábavy a sportovního vyžití, spestřenou chvikami při občerstvení. Na závěr byli všichni účastníci odměněni pamětní medailí a upomínkovými předměty.
Těšíme se opět za rok na setkání!                                                                      Za mateřskou školu ředitelka a kolektiv MŠ

SKI KLUB Česká Třebová z.s. informuje

Sjezdaři klubu po jedné z nejúspěšnějších sezón za posledních 10 let do svých řad mají zájem přibrat další mladé začátečníky lyžaře. Máme zájem o děti od 5-ti let věku, podmínku je, že musí alespoň částečně umět jet na lyžích a alespoň trošku zatáčet. Nejsme lyžařská škola, ale kdo z dětí vydrží, naučí se lyžařské dovednosti, které v žádné běžné lyžařské škole nezíská.
Samozřejmě budeme za trpělivost a práci požadovat účast na závodech odpovídajícím schopnostem závodníků a spolupráci s rodiči. Kdo z rodičů bude mít zájem, aby se jejich  dítě naučilo závodit, podívejte se na stránky  SKI KLUBU z.s. skict.cz , na liště odklinkněte "Závodní činnost"  a dostanete se na  fotografie závodníků  a průřezy výsledků od  roku 2005 do letošního roku. Na naši činnost nám přispívá dotací MěÚ Česká Třebová.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Hicklové Zdeňky na e- mail zdenka.hicklova@seznam.cz,
nebo mob. 725581839 a nebo u p. Dostála Oldřicha  na e-mail ski.dostal@ktct.cz, nebo mob. 722593784.
 
Vyrovnávací platba už nedotuje ztráty

Takzvanou vyrovnávací platbu za závazek veřejné služby Nemocnici Pardubického kraje schválila tento týden krajská rada na svém jednání. Po odpočtu nájmu, pojištění a splátek projektů na snižování energetické náročnosti (EPC) se jedná celkem o 20,6 milionu korun.
„Tato částka je podložena konkrétní kalkulací a oproti předchozím rokům již žádným způsobem nedotuje dříve ztrátový provoz nemocnice,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Nemocnice zajišťuje pro obyvatele Pardubického kraj 24hodinovou nepřetržitou urgentní akutní lůžkovou a ambulantní nemocniční péči, pohotovostní služby a provoz protialkoholní záchytné stanice. Pardubický kraj hradí nemocnici část rozdílu mezi úhradami za poskytnutou zdravotní péči ze strany pojišťoven a skutečnými náklady vynaloženými na tuto péči,“ dodal náměstek Línek.
Výše vyrovnávací platby byla pro rok 2015 vyčíslena na 116,6 milionu korun.  Od toho ale kraj odečítá téměř 75 milionů korun za nájemné, 15,5 milionů za splátky projektů EPC a přes 6 milionů korun za pojistné na pojištění majetku a odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem zdravotních služeb. „Výslednou částku 20,6 milionu korun uhradí Pardubický kraj Nemocnici Pardubického kraje do 31. července letošního roku,“ řekl Línek.
 
Soutěž Regionální potravina ocenila džem, klobásky či pecen chleba

Pardubice (21. 5. 2015) – Celkem osm výrobků s výjimečnou kvalitou a chutí z Pardubického kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2015. O tuto značku, která je zárukou místního regionálního původu, se letos ucházelo 114 produktů od 36 výrobců. O logo soutěžily v devíti kategoriích, nejsilnější zastoupení mělo 45 výrobků v kategorii masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas.
„Nesmírně si vážíme toho, že roste zájem výrobců o tuto soutěž a také spotřebitelů o oceněné výrobky,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. Výrobky hodnotily dvě komise tvořené zástupci Ministerstva zemědělství ČR, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Podle slov regionálního koordinátora Vladimíra Šabaty, ředitele společnosti Agrovenkov, o. p. s., měla komise velmi obtížnou práci: „Přihlášené výrobky se vyznačovaly vysokou kvalitou, zejména v kategorii pekařské výrobky byly velmi vyrovnané. Velký počet přihlášených výrobců a výrobků do soutěže jasně naznačuje, že výrobci mají o udělení loga Regionální potravina značný zájem a do soutěže přihlašují své nejlepší výrobky.“
K  udělení značky Regionální potravina Pardubického kraje 2015 navrhla hodnotitelská komise osm výrobků z následujících kategorií:

 

Kategorie:

Oceněný výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované včetně uzených mas

Sloupnická uzená krkovička

Řeznictví Sloupnice s. r. o., Dolní Sloupnice

2.

Masné výrobky trvanlivé

Horské klobásky

Uzeniny Kořínek s. r. o., Pardubice

3.

Sýry včetně tvarohu

Pařený kravský sýr

Mlékárna Licibořice – Marie Černilová Licibořice

4.

Mléčné výrobky ostatní

Choceňská snídaně se sýrem

Choceňská mlékárna s. r. o., Choceň