Českotřebovský deník 117/2015   (24/5)                                

CENY MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ KOHOUT 2014 UDĚLENY 

ELIŠKA ŠTICHAUEROVÁ – za vynikající výsledky v plavání (např. 1. místo MČR v dálkovém plavání na 5 km, 1. místo MČR 400 m polohovka, 1. místo MČR 200 m motýlek; je členkou reprezentačního družstva ČR juniorů)
 
JOSEF KYNCL – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v České Třebové (od mládí aktivní závodník běžeckého lyžování; od roku 1980 trenérem ve sportovní škole ZŠ Habrmanova; dodnes je trenérem mládeže ve SKI Klubu Česká Třebová; jeho zásluhou je pro veřejnost udržována pilinová dráha na Horách a v zimě běžecké trasy mezi Kozlovem a Andrlovým Chlumem).
 
JIŘÍ HETYCH – za celoživotní zásluhy o rozvoj sportu v České Třebové (začínal v nově vzniklém oddílu kulturistika a později v oddílu kuželek, dodnes je aktivním hráčem; je předsedou oddílu, trenérem a rozhodčím kuželkářů; má největší zásluhu na vybudování kuželkářské čtyřdráhy; je i místopředsedou celé TJ Lokomotiva Česká Třebová)
 
DIVADELNÍ SOUBOR HÝBL – za divadelní hru KYTICE Cenu převzal režisér Jiří Jireš
 
MgA. et MgA. LINDA KEPRTOVÁ (operní režisérka) – za režii opery EVA od Josefa Bohuslava Foerstera
 
SPOLEK TRIARIUS – za úspěšné provedení několika premiér v uplynulém roce (mimo jiné KOČÁR DO VÍDNĚ a další) Cenu převzal režisér J. J. Kopecký
 
 MIMOŘÁDNÁ CENA STAROSTY MĚSTA ZA ROK 2014
byla udělena panu doc. Mgr. Františku Preislerovi, CSc., za celoživotní přínos pro kulturu v našem městě.
 
Slavnostní večer spojený s předáním cen probíhal ve velkém sále Kulturního centra před koncertem jubilanta Ladi Kerndla, který před několika dny oslavil sedmdesátku. Předávání cen uváděl jako v minulých letech moderátor Jan Čenský.
Slavnostnímu úvodu předcházel krátký projev starosty města, který blahopřál všem oceněným a přislíbil ještě neohlášené překvapení. Každému předání ceny předcházela projekce medailonku nebo oceněného jednotlivce nebo souboru, promítaná kvalitním projektorem poprvé na velké plátno na celou zadní stranu jeviště. Ceny města Kohout předával starosta Jaroslav Zedník a místostarostka Jaromíra Žáčková. Udělení cen města oceněným schválilo městské zastupitelstvo.
Bylo uděleno šest cen Kohout 2014 a navíc ještě starosta města předal Mimořádnou cenu starosty města za rok 2014 doc. Mgr. Františku Preislerovi, CSc., za celoživotní přínos pro kulturní život města. Udělení cen bylo také oceněno velkým potleskem přítomného publika, ve kterém byli  také  delegace všech našich partnerských měst Agrate Brianza (Itálie), Olawa (Polsko) a Svit (Slovensko) a také  starosta družební obce Horní Lhota u Opavy pan Jiří Berger s manželkou. Fotografie oceněných jsou uvedeny barevně na titulní straně tohoto vydání.
Jaké bylo přislíbené překvapení? Vyplývá ze skutečnosti, že v letošním roce si připomínáme najednou tři kulatá výročí našich navázaných partnerských vztahů. Nejdelší partnerská spolupráce spojuje naše město s polským městem Olawa, se kterým byl protokol o partnerství podepsán před 15 lety starostou města Jiřím Páskem. Desetiletá plodná partnerská spolupráce nás spojuje s italským městem Agrate Brianza, a také se slovenským Svitem, kde se ovšem můžeme opřít ještě o předchozí dlouhodobou spolupráci měst od padesátých let dvacátého století. 
Starosta Jaroslav Zedník předal představitelům našich partnerských měst starostovi Ezio Colombo (Agrate Brianza), starostovi Olawy Thomasu Frischmannovi i primátorovi města Svit Miroslavu Škvarkovi mimořádné ceny za dosavadní aktivní partnerskou spolupráci, která slibuje i další pokračování a další rozvoj.  Představitelé našich partnerských měst při této příležitosti s krátkými pozdravnými projevy, Ezio Colombo dokonce opět v češtině, stejně jako při předchozích slavnostních příležitostech, při  kterých byl v našem městě hostem. Polštině i slovenštině starostů z Olawy a Svitu jsme rozuměli, nebylo je třeba překládat, i když měl starosta Thomas Frischmann pro jistotu na jevišti také tlumočnici. Vystoupení všech starostů našich partnerských měst byla publikem velmi dobře přijata.
Sympatické bylo, že se v České Třebové také objevili bývalí starostové města Svitu Milan Fecko a PaedDr. Rudolf Abrahám, kteří se na rozjezdu partnerství a jeho rozvoje velmi podíleli. Mezi účastníky rautu po slavnostním večeru měli hodně známých, se kterými si měli o čem povídat.
Setkání oceněných po  vydařeném koncertu Ladi Kerndla  bylo zahájeno slavnostním přípitkem hned čtyř starostů družebních měst. Taková sestava se hned na každém předá ní cen města nenajde.  Fotoreportáž z předání cen uvedu dodatečně.
 
Přivaděč k Litomyšli se řešil i na sjezdu KDU-ČSL

Na právě skončeném sjezdu KDU-ČSL ve Zlíně byli i dva delegáti z České Třebové. Pro Martina Klumpara byla účast na sjezdu první zkušeností. Naopak pro Jiřího Vencla to byla třetí účast jako řádného delegáta a celkově šestý sjezd. Do vedení KDU-ČSL byl zvolen z Pardubického kraje starosta blízké Litomyšle Radomil Kašpar. Jiří Vencl byl zvolen do osmičlené celostátní revizní  komise.
V kuloárech sjezdu jsme mimo jiné diskutovali s poslancem Jiřím Junkem o připravovaném napojení České Třebové na rychlostní komunikaci R35 pomocí výjezdu  Litomyšl střed. Jiří Junek byl seznámen s názorem Koalice pro Českou Třebovou, že usnesení zastupitelů České Třebové, které napojení České Třebové pomocí výjezdu Litomyšl střed chtějí zrušit nekoresponduje s názorem Koalice pro Českou Třebovou