Českotřebovský deník 123/2015 (30/5)                                  
Výrobce lokomotiv CZ LOKO exportuje a přijímá další zaměstnance

Osmadvacet sekcí dvoudílných, šestinápravových diesel-elektrických lokomotiv do Lotyšska, tři lokomotivy řady 774.7 do Finska, série speciálních drážních vozidel MUV pro českou státní organizaci SŽDC, ale i desítky oprav, servisů a modernizací lokomotiv nebo jejich motorů tvoří podstatnou část letošních zakázek akciové společnosti CZ LOKO.
Ta i přes nelehké poslední roky, poznamenané dopady světové ekonomické krize, své postavení na trhu stále posiluje. Udržela silný vývoj a dynamiku, a nyní se už opět chystá na další obchodní expanzi. Jejím průvodním jevem jsou právě nové zakázky a víc práce.
„Zájem máme hlavně o dělnické a technické profese ve specializaci strojírenství nebo elektrotechnika,“ říká personální ředitel Tomáš Brancuzský.
Ve firmě (s řadou specifických pracovišť) najdou uplatnění hlavně svářeči, elektromechanici, obráběči, specialisté na povrchové úpravy, konstruktéři, technologové a další. Nabídky práce má CZ LOKO pro čerstvé absolventy učilišť nebo škol, stejně jako pro zkušené fachmany, kteří si chtějí vyzkoušet zase jiné pracovní prostředí. Je to mimořádná příležitost, jak si vybudovat novou pracovní kariéru. Navíc v prosperující firmě, v níž export už zajišťuje více než polovinu tržeb a přesáhl hranici miliardy korun.
Kdyby firma masivně neinvestovala do svého rozvoje, vývoje a výzkumu, nemohla by na podobné kontrakty vůbec pomýšlet. Stavební a hlavně technologické investice postupně zlepšují pracovní prostředí prakticky všech profesí, i když fortel, zručnost a šikovnost jsou při ruční práci, bez níž se nelze obejít, stále silnou devizou.
V CZ LOKO, které představují jeden z nejvýznamnějších podniků středoevropského železničního strojírenství, pracuje přes 700 lidí, z nichž většina, zhruba 500, přímo v České Třebové. Ve městě i na Ústeckoorlicku proto patří mezi největší zaměstnavatele a s loňskými dvoumiliardovými tržbami mezi nejvýznamnější výrobní společnosti vůbec.
 
Vydařený hasičský dětský den v areálu hasičské zbrojnice v Chorinově ulici. 

Sobotu 30. června věnovali českotřebovští hasiči dětem. Po krátké přeháňce po  obědě nakonec počasí přálo, přišla velká návštěva dětí s rodiči, hlavně s maminkami.  O děti bylo nadstandardně postaráno, bylo pro ně připraveno  sedm stanovišť na kterých plnily zajímavé úkoly, na každém stanovišti děti dostaly sladkou odměnu a za splnění celého úkolu dostaly nejen medaili, ale navíc barevný diplom,  skládanku obrázku dle vlastního výběru a pastelky. Stejně nadstandardně bylo postaráno o postaráno  o občerstvení.  Areál hasičské zbrojnice je nyní v perfektním stavu, pro pořádání obdobných akcí  je dobře připraven.
 
Prodám chalupu ve Svinné (3+1).
Kontakt v době 16 - 18 hod.: 274 772 537 nebo 606 415 070
 
AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, z.s.

Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku pracuje na zdárném splnění požadovaných standardů pro získání Standardizace pro nové programové období 2014 – 2020, díky kterým prokážeme, že jsme schopni se podílet na realizaci programů financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem srpna bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové prodlevě schvalování programů Evropskou komisí, nejsou v současné době vyhlášeny nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé polovině letošního roku budeme již schopni podat zájemcům bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství, prostřednictvím seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základních dokumentů novému občanskému zákoníku. V návaznosti na to v současné době připravujeme další semináře, které se budou zabývat tématy - neziskové organizace uzavírá smlouvy, nezisková organizace jako nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatele akcí pro veřejnost nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře se budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto seminářů bude paní Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS ORLICKO, z.s., facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně vyzýváme neziskové organizace k předkládání projektových záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek, nebo pro dílnu modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz, nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAS ORLICKO realizovat ve spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území (doučování, vzdělávání, asistenty, výměnu zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 zaměstnanců s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS ORLICKO nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší informace podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktuálně práce na tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být dokončen v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na němž budou dodatky strategií všech zapojených MAS projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS. Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni, v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10.5. dorazil na naše území v oblasti pod Králickým Sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do posledního termínu podání žádosti o proplacení (30.6.2015) zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím bude minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále ještě máme v kanceláři několik volných výtisků Knihy všech podpořených projektů. Máte-li zájem, můžete si je u nás zdarma vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.mas.orlicko.cz.
Srdečně zdraví  Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s
 
Karty volných bytů

1. byt Masarykova 1101
2. byt  Na Trubech v čp. 1109
Pronájem sociálního bytu na Semanínské ulici
 
Cyklobusem můžete také zajet do Nových Hradů, na Toulovcovy maštale

jde o linku 6819+, která vyjíždí z Moravské Třebové přes Svitavy k nám do Č. Třebové z Terminálu Jana Pernera odjíždí o víkendech v 9:35 cyklobus směr Litomyšl, vysoké Mýto - Nové Hrady - Proseč do Poličky. V Proseči jste např. v 11 hodin.  Zpět pak můžete odjet stejnou trasou asi v 17 hodin a za hodinu a čtvrtz jste doma.  Za převoz kola zaplatíte 20 Kč a navíc normální jízdné dle tarifu Iredo. Jízdní řád ZDE: http://www.portal.idos.cz/Down.aspx?f=pdf/L680019_150614_161451.pdf