Českotřebovský deník 98/2015 (1.5.)                                                  Majálesový průvod prošel Českou Třebovou přesně podle "jízdního řádu" tedy ve čtvrtek 30. dubna po 13 hodině po dlouhodobě ověřené trase, která prochází Novým i Starým náměstím.  V závěru ovšem na Tyršově náměstí trasa průvodu koliduje se silnou dopravou na hlavní průjezdové silnici, proto nám procházející průvod dopravu  na hlavních trasách ve městě poněkud zdržel. Městská policie však hodně pomáhala. Studenti gymnázia ukázali svoji soudržnost, kreativitu , nápaditost a představili se občanům v majálesovém světle.  Uvedu alespoň pár snímků z průvodu procházejícím přes Nové náměstí a těším se na další snímky, které teprve dostanu k prezentaci.   Majáles nebyl jen průvod, měl  také další odpolední a večerní pokračování v areálu gymnázia....


Předávání maturitního vysvědčení studentům našeho gymnázia 


Majáles současně odstartoval maturitní období na středních školách, také na českotřebovském gymnáziu. Díky povinným státním maturitám je maturitní doba delší než bývala kdysi.  Přesto už je vše stanoveno do posledního termínu. Slavnostní akt předávání maturitních  vysvědčení se koná 29. května ve 14.00 a 15.00 v obřadní síni Městského úřadu Česká Třebová.

VOLEJBALOVÍ SENIOŘI SOKOLA II SE PROBOJOVALI DO FINÁLE M – ČR


VOLEJBALISTÉ SI PO DOMÁCÍ KVALIFIKACI VYBOJOVAL PO NĚKOLIKA LETECH ÚČAST VE FINÁLE

V České Třebové se hrála jedna s kvalifikačních skupin M-ČR veteránů nad 40 let.  Českotřebovští volejbalisté využili domácího prostředí a jako nejlepší celek ze třetích míst postoupili naši do finálového turnaje hraného 2. – 3.5.2015 v nedaleké Chocni.  Soupeři našeho výběru budou družstva, která mají ve svých středech bývalé reprezentanty ČR a extraligové hráče. V základní skupině se postupně českotřebovský výběr střetne s Libercem, Starým Městem a Dobřichovicemi, dalšími družstvy jsou Ostrava, Kladské pomezí, Opava, Zábřeh na Moravě, České Budějovice a Praha. V této kategorii získali volejbalisté z našeho města mnoho vynikajících úspěchů a okolo hráčů M. Džavoronoka, L.Vašiny, Z. Šmejkala, J. Šillera, K. Jeřábka, M. Hadravy, T, Valacha, Vl. Aligera, M. Galise  a dalších borců  odehráli plno skvělých zápasů. Připomeňme ty medailové:

2002, 2006  -  „MISTR ČESKÉ REPUBLIKY“ 

2001, 2003, 2005, 2007 – „VICEMISTR ČESKÉ REPUBLIKY“

Za Českotřebovský volejbal a T.J.Sokole Česká Třebová II – Lubomír Vašina

 

Upozornění na zajímavý seminář: Povinná plavecká výuka


Seminář „ Povinná plavecká výuka pro první stupeň základních škol“, který se uskuteční 12. května v 10:00 ve Státních aktech Poslanecké Sněmovny. (Sněmovní 1, Praha 1)

Program

PaedDr. Augustin Karel Andrle Sylor - místopředseda VVVKMT, poslanec PČR Úvodní slovo

PhDr. Marcel Chládek MBA - Ministr školství  Úvodní slovo

Jan Zikl – 1. náměstek ministra školství

Možnosti financování plavecké výuky

PhDr. Martin Doktor – olympijský vítěz, sportovní ředitel Českého Olympijského výboru

Projekt Česko sportuje, nebezpečí obezity pro společnost

Mgr. Ladislav Botek – Předseda České unie školního plavání

Současný systém plavecké výuky v ČR

Přestávka

Ing. Vladimír Srb - předseda Českého svazu plaveckých sportů

Video prezentace - vývoj českého plavání posledních let

Mgr. Radek Cikl - specialista České unie sportu

Stanovisko České Unie Sportu k povinnému plavání a lyžování

Mgr Daniel Jurák - vedoucí katedry plaveckých sportů UK FTVS

Plavecká výuka v návaznosti na výkonnostní plavání

Jiří Vopička – prezident Asociace plaveckých škol

Význam plavání pro žáky základních a mateřských škol

Mgr. René Lakomý - Místopředseda ředitele České unie školního plavání

Systémy výuky plavání v okolních zemích

Diskuse

Případnou účast pro zájemce potvrďte na kozderap@seznam.cz

Zřízení Úřadu evropského žalobce by vedlo k nepřehlednosti a průtahům v trestním řízení a k právní nejistotě jeho účastníků


Rozhodl jsem se dnes hlasovat proti Průběžné zprávě Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

Mé argumenty proti zřízení tohoto Úřadu jsou následující:

- zřízení a provoz Úřadu evropského žalobce budou stát daňové poplatníky v průměru 500 mil. Eur v průběhu 20 let (25 mil. Eur za rok).

- Působnost evropského žalobce bude velmi úzká, má se zaměřovat pouze na postihování trestných činů, které jsou namířeny proti finančním zájmům Evropské unie, nejčastěji nezákonné nakládání s evropskými dotacemi. Česká republika přitom před několika lety doplnila do trestního zákoníku samostatnou skutkovou podstatu trestného činu poškození finančních zájmů Evropské unie, podle níž se trestají všechna tato podvodná jednání. Ročně je podáváno několik desítek obžalob v těchto trestních věcech.

- 11 národních parlamentů včetně ČR vyslovilo s návrhem na zřízení Úřadu evropského žalobce nesouhlas (tzv. žlutá karta)

- Evropská komise navrhla Úřad evropského žalobce jako centralizovaný orgán s výlučnou pravomocí stíhat podvody poškozující finanční zájmy unie, a tedy odtržený od trestněprávní tradice členských států.

- Směrnice o boji proti podvodům poškozujícím finanční zájmy unie dosud nebyla schválena, takže vlastně chybí hmotněprávní opora pro činnost Úřadu evropského žalobce.

- Italské předsednictví Rady EU v roce 2014 navrhlo jako kompromis kolegiální strukturu Úřadu evropského žalobce (princip 1 stát – 1 evropský žalobce, v čele by byl nejvyšší evropský žalobce), který by v oblasti stíhání podvodů poškozujících finanční zájmy unie působil paralelně s vyšetřovacími orgány členských států. Takové řešení by bylo nepřehledné a neefektivní a nevyjasněné vztahy mezi Úřadem evropského žalobce a národními žalobci by vedly k průtahům v řízení a k právní nejistotě účastníků trestních řízení.

- Evropský parlament (EP) chce, aby rozhodnutí o zahájení vyšetřování i samotné vyšetřování bylo v rukou Úřadu evropského žalobce a národní vyšetřovací orgány byly něčím jako jeho prodlouženou rukou. Tento model by byl nejasný a zmatečný.

- Panují značné rozdíly v představách členských států a EP. Zatímco EP je odpůrcem vazby daného evropského žalobce na konkrétní případ podvodu v jeho členském státě, mezi členskými státy v Radě EU převažuje názor, že vazba daného evropského žalobce na kauzu v jeho státě je z praktických a znalostních důvodů žádoucí.

Europoslanec Jiří Pospíšil, tel. 602 479736

 

AKCE – SLEVA v prodejně 43 % na kapra výběr 2,50 – 4 kg

Ve dnech

2.května – sobota

Proběhne akce na prodej živého kapra výběr o velikosti 3 kg .

Původní současná cena :  89,- Kč / kg

Akční slevová cena :         50,- Kč / kg

Prodejna živých ryb otevřena 8 – 12 hodin    12,30 – 17 hodin

Sobota 2.května – 8 – 12 hodin.

Těšíme se na Vás

Rybářství Litomyšl s.r.o.  461 613723