Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o. p. s.,
detašované pracoviště Ústí nad Orlicí
NABÍZÍ TYTO SLUŽBY:

 

Sociální rehabilitace
Jste senior nebo osoba se zdravotním postižením a chcete umět pracovat na počítači?
Dostal/a jste tablet a nevíte, jak ho ovládat?
Přejete si komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu a nevíte jak na to?
Pracovníci Vás proškolí v požadované oblasti, pomohou Vám pochopit výpočetní techniku. Projdou s Vámi základní obsluhu počítače/tabletu, provedou Vás krásami internetu, naučíte se ovládat základní programy jako je Microsoft Word, Excel nebo Power-Point a mnoho dalšího podle Vašich potřeb.
Naším cílem je zapojit seniory a zdravotně postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA.
 
Služba dále zahrnuje tyto činnosti: Nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů, nácvik péče o domácnost, nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti, nácvik samostatného pohybu, nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům, doprovody (na úřad, do zaměstnání, k lékaři), nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky, nácvik efektivního hledání pracovního místa a vystupování při pracovním pohovoru, nácvik komunikačních dovedností a práce s informacemi, nácvik základů znakového jazyka, podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek a informační servis a zprostředkování dalších služeb.
 
Osobní asistence
Poskytováním této služby se snažíme, v co největší míře umožnit zdravotně postiženým občanům, dětem a seniorům žít soběstačný a plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí. Za pomoci osobních asistentů se mohou realizovat v osobním, společenském a případně i pracovním životě. Osobní asistenti pomáhají uživatelům při zvládání každodenních běžných činností, jako je pomoc v domácnosti, v práci, ve školách, v mateřských školkách, doprovody k lékaři, na úřady, na nákupy a další, dle individuálních požadavků uživatele. Hlavním cílem je větší množství služeb pomáhajících občanům se zdravotním postižením a seniorům při začleňování do společnosti a při řešení jejich osobních problémů vyplývajících z jejich handicapu a pomoci člověku se zdravotním postižením zvládnout prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by zvládal sám, kdyby neměl postižení.
Osobní asistenci poskytujeme nepřetržitě, občanům od 1 roku. Cena za službu je do 18 let- 60 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 120 Kč za hodinu, od 18 let -70 Kč za hodinu, od 18 hodin a o víkendu 130 Kč za hodinu.
 
Odborné sociální poradenství
Můžete nás kontaktovat s nejrůznějšími dotazy a problémy. Jedná se například o pomoc v orientaci v systému sociálního zabezpečení ČR a to zejména v oblasti státní sociální podpory, příspěvku na péči, dávek pomoci v hmotné nouzi, průkazů osob se zdravotním postižením, příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku atd. Můžete se na nás také obrátit při sepisování žádostí, námitek, odvolání a s vyplňováním formulářů. Naše pomoc také spočívá v podpoře při hledání vhodného pracovního místa a při sepisování strukturovaného životopisu. Při řešení situace vám bude umožněna práce na počítači, využití scanneru, tiskárny a telefonu.
Neváhejte se na nás obrátit od pondělí do pátku, od 8 do 16 hodin.
 
Kde nás najdete
Čs. armády 1181 (vysoká budova Rieter – 3. podlaží), ÚO,  tel: 465 525 324, 775 693 985, 775 693 983  web: www.czp-pk.cz