Sobota 2. května  17. ročník Hudebního festivalu Antonína Bennewitze pokračoval inscenací opery W. A. Mozarta Don Giovanni  v provedené opery Národního divadla Brno. Inscenace byla velkým kulturním zážitkem pro kulturní veřejnost našeho města. Na představení přišla přes poměrně vysoké vstupné slušná návštěva. Výkony herců - zpěváků, tanečníků, hráčů početného orchestru brněnské opery,  sboru,  dirigenta i režiséra Bruno Bergera-Gorského odměnilo publikum ovacemi vstoje. Mozartův "Potrestaný prostopášník" Don Giovanni je "opera oper" se všemi prvky a proto panovaly určité obavy z toho, jak bude možné vyřešit inscenaci na malém českotřebovském jevišti a současně udělat místo pro velký orchestr. Se vším si technici i režisér dokázali poradit a předvedli dokonalé provedení na které bude Česká Třebová dlouho vzpomínat.  Hra v italském originále byla tlumočena publiku pomocí elektronického titulkovacího zařízení dokonale synchronizovaného s děním na jevišti. Mnozí se s touto variantou komunikace setkali poprvé. Inscenace byla velkým obohacením kulturního jara 2015 v České Třebové.
Postava prostopášného dona Giovanniho, vzbouřence proti lidskému i božímu řádu s nikdy neuspokojenou touhou po lásce, byla zpracována mnoha literáty i skladateli (Tirso de Molina, Molière ad.), ale byla to Mozartova opera, která jí zajistila nesmrtelnost. Dílo, jež bývá označováno jako „opera oper“, znamenalo vyvrcholení operního stylu Mozartovy doby a stalo se východiskem nové dramatické školy. Tak jako v žádném jiném díle se Mozartovi a Da Pontemu podařilo spojit prvky až groteskní s vysloveně tragickými. Hudba přináší vášnivé árie s mistrně propracovanými hudebnědramatickými recitativy a jedinečně řešné ansámbly. Nepopiratelnou záluhu na vzniku výimečného díla má Praha, odkud přišla po úspěchu Figarovy svatby objednávka na novou operu a kde roku 1787 v Nosticově divadle Don Giovanni poprvé zazněl.