Filharmonie Hradec Králové vystoupila s obměněným velmi kvalitním programem                             

Původní program koncertu ( W. A. Mozart / J. Haydn / A. Dvořák), uvedený na festivalových plakátech bylo postupem času nutné změnit.  Ředitel KC Mgr. Josef Kopecký uvádí, že konání květnového  koncertu bylo v jeden moment dokonce ohroženo. podařilo se jej zachránit, program byl transformován na jiný ( F.M. Bartholdy / F. Schubert / A. Dvořák). Poslední jmenovaný český skladatel č. 1 zůstal a s ním i provedení jeho symfonie, označené nejčastěji jako Symfonie F dur č. 5 op. 76, provedené po přestávce. 
  • Místo původně uvedeného dirigenta Petra Chromčáka koncert řídila Miriam Němcová jako osobnost, která je ponejvíce spojována s pražskou konzervatoří. S orchestrem si dokonale rozuměla. Platí to jak pro předehru k Pohádce o krásné meluzíně (Felix Mendelssohn Bartoldy), která byly zařazena na úvod koncertu, tak o "Nedokončené", t.j. Symfonii č.8. D.dur Franze Schuberta. Posluchači se těšili zejména na Dvořákovu symfonii v druhé části koncertu. Její hlavní téma, formulované v  první větě, dokázal orchestr řízený Miriam Němcovou plně využít, zejména ve větě třetí a také v samotném závěru díla, který vyšel opravdu tak, jak měl - přesně, grandiózně. Orchestr Miriam Němcová udržela i ve složitých partiích třetí a zejména čtvrté věty symfonie, která patří mezi nejpůsobivější Dvořákova díla. Od pomalé druhé věty roste energičnost, graduje ke strhujícímu zakončení celé symfonie. K potlesku poměrně prořídlého hlediště velkého sálu proto přidala i svůj potlesk sama dirigentka jako dík orchestru, provedení se opravdu podařilo.

  • Filharmonie  Hradec Králové je těleso, které jsme v České Třebové dlouho neslyšeli, pomineme-li více méně pravidelnou účast její dechové sekce na koncertech Komorního orchestru Jaroslava Kociana. V této souvislosti zde někteří její "dechaři" vystupovali letos na  českotřebovském jarním festivalu vlastně dvakrát, poprvé při zahajovacím koncertu 11. dubna na kterém spolu s KOJKEM doprovázeli české špičkové sólisty otce a syna Čepických a Čeňka Pavlíka.

  • Hudební festival Antonína Bennewitze spěje pomalu ke svému závěru, poslední koncert se koná v Přívratu v sobotu 16. května, vystoupí pěvecké sbory Bendl z České Třebové, tradiční účastník všech ročníků českotřebovského hudebního festivalu a jeho host - sbor Ještěd z Liberce, do jisté míry "na dálku" personálně spojený s Bendlem v osobě Sylvie Pálkové. Ta se spolu s manželem Petrem, Pálkou začátkem devadesátých let podílela na resuscitaci Bendla po určitém generačním útlumu zejména díky prozíravému počinu ředitele ZUŠ Bohuslava Mimry, který oba mladé hudebníky angažoval v pedagogického sboru školy. Manželé Pálkovi pak zakotvili v Liberci a spolu s Bendlem  vytvořili zdařilé projekty. Petr Pálka dnes již nežije, ale jeho odkaz dál působí. Ještě dnes po mnoha letech Bendl pravidelně zařazuje do svého koncertního repertoáru zejména Aleluja z Pálko vy Ralbické mše. Společný koncertu sborů Bendl a Ještěd je tak dalším společným projektem.

  • Všechny přátele sborového zpěvu zvu proto v sobotu podvečer do Přívratu na zaručeně vynikající koncert, který bude letos současně vyvrcholením XVII. ročníku Hudebního festivalu Antonína Bennewitze.      (mm)