Novinky v Kulturním centru                                                
Kulturní centrum a Den Země

Shodou řízení osudu se i Kulturní centrum stalo místem, kde se slavil v České Třebové Den Země. Vzhledem k nepříznivému počasí byla do prostor malého sálu KC přesunuta část programu – divadelní představení s ekologickou tématikou.
Kulturní centrum je rádo, že se takto do oslav mohlo zapojit a podpořit tak environmentální výchovu dětí.
 
Abonmá na novou sezónu připraveno

Abonmá divadelního a koncertního programu KC v nové sezóně je hotovo. Na stránkách Českotřebovského zpravodaje představujeme v červnu naše hudební předplatné – Kruh přátel hudby a Jazz&Blues on the Rails, za měsíc se tu můžete potom těšit na předplatné divadelní.
Kruh přátel hudby je již zaběhlým cyklem komorních koncertů, letos tyto koncerty doplňujeme nově i cyklem koncertů jazzových a bluesových. A do tohoto předplatného se nám podařilo získat skutečné lahůdky! Nepřehlédněte naši nabídku.
Připraveno je také divadelní předplatné. I to má dva běhy. Jeden z nich, pojmenovaný „A“, pokračuje v dramaturgii dosavadního abonmá, nový, pojmenovaný „B“, potom přichází s inscenacemi „ne agenturními“, inscenacemi kamenných divadel. Dva cykly nasazujeme jednak proto, abychom obohatili dramaturgickou nabídku divadla v ČT, ale také proto, abychom uspokojili větší počet zájemců o divadlo, protože se v posledních letech stávalo, že dostat se na představení bez předplatného, bylo téměř nemožné, právě pro vysoký počet zájemců. A tak Vám, Třebováci, vycházíme vstříc a nabídku pro Vás zdvojnásobujeme.
 
Letní akce pořádané Kulturním centrem

Nabídka letních akcí je již hotova. Můžete se těšit na Kinematograf bratří Čadílků na Starém náměstí (5/8 – 10/8 2015), na pravidelné středy (pohádky, ve spolupráci s RC Rosa), čtvrtky (koncerty) a pátky (film) v Bennewitzově pavilonu v Javorce, na celoodpolední oslavu výročí založení městského parku Javorka pro celou rodinu s piknikem (ve spolupráci s Městským muzeem, DDM Kamarád, ZUŠ ČT, RC Rosa a dalšími) a na celoodpolední oslavu výročí železnice a Jana Pernera s jízdou parního vlaku a taneční a audiovizuální show na Terminálu Jana Pernera (ve spolupráci s Městským muzeem).
Letos se nám již nepodařilo připravit JazzRock Fest, který chce navázat na festival stejného jména, jež se naposledy konat v roce 2004, nicméně ho již připravuje pro příští rok. Potvrzeni jsou již první vystupující – a tak se v červenci 2016 můžete těšit například na Dana Bártu a Illustratopheru!
 
Opravy v Kulturním centru o prázdninách

Kulturní centrum během prázdnin nabídne pestrý a bohatý program pod širým nebem. Snad to bude dostatečná kompenzace faktu, že celé dva měsíce prázdnin bude jinak budova KC (tedy i kino) uzavřeno. Důvodem jsou opravy a investice. O prázdninách budeme stavět, předělávat a malovat. V září uvidíte, co jsme vymysleli. Za uzavření KC se přesto omlouváme.
 
Kočár do Vídně

V sobotu 20/6 proběhne v Kulturním centru první z cyklu akcí Cena města Česká Třebová 2014 (rok je správně, jsou to oceněné kulturní počiny uplynulého roku). Město Česká Třebová v této oblasti letos ocenilo tři jevištní, divadelní inscenace – Kytici Divadelního spolku Hýbl, libereckou operu Eva v režii Třebovačky Lindy Keprtové a premiéry TRIARIA, zvláště Kočár do Vídně. Kulturní centrum v příštích měsících všechny tyto inscenace nabídne veřejnosti, první z nich bude Kočár do Vídně, který se na velkém sále KC rozjede 20/6.
K tomuto představení je třeba říci, že bude poněkud nestandardní. Uvedeno bude dvakrát – v 17 a ve 20 hodin. Nutná je rezervace míst. Hlavním důvodem je fakt, že diváci nesedí v hledišti, ale společně s herci na jevišti! Kapacita volných míst na každé z těchto dvou představení je pouze 32 míst! Diváci navíc nebudou přicházet hlavním vchodem do KC, ale přes sportoviště ZŠ Komenského, tedy rovnou na jeviště, kde budou usazeni na divadelní točnu. Lístky se již dnes dají rezervovat či zakoupit v Inf. centru MěÚ, zbylé budou k dispozici na místě – za budovou KC, v areálu ZŠ Komenského, 1 hodinu před každým představením. V těchto prostorách bude pro návštěvníky zajištěno také občerstvení s venkovním posezením – a to již od 16 hodin.
Chceme na tomto místě zdůraznit, že TRIARIUS v Kulturním centru vystoupí bez nároku na honorář. To proto, abychom předešli případným spekulacím.