Poslední dubnový pátek podvečer se v malém sále Kulturního centra konala  (po dvou letech) další vernisáž výtvarné skupiny Maxmilián, Hudební doprovod k akci profesionálně zajistili Stanislav Uma a Luboš Hejda. Zajímavostí  byl zahajovací projev ředitele Kulturního centra Josefa Kopeckého, proslovený na dálku přes internetový telemost z Miletína.
Poté následovalo vystoupení PhDr. Ludmily Kesselgruberové - Marešové, která představila všech 11 současných členek této umělecké skupiny."Od samého počátku, od první organizované výstavy v Kulturním centru bylo zdůrazňováno, že je sdružením výtvarníků amatérských. Nikdy jsme se nechtěli tvářit jako velcí umělci. Diletanství tedy zůstalo základním rysem naší tvorby. Členky Maxmiliánu malují a kreslí už léta a každá z nich překročila v nějakém ohledu kvalitativní hranice amatérismu. Práce profesionála - jakéhokoliv - je obvykle těžká dřina.  Amatérismus ale každé činnosti dává v jistém smyslu křídla. Jako amatér se můžete stát tím, číms jste chtěli být třeba už v dětských snech - malířem, zpěvákem, sportovcem, vojákem kterékoliv doby na kdoví čím ještě.  Pokud se nám při naplňování vašeho snu podaří své ušlechtilé diletantství sladit s dalšími lidmi, získává naše snažení ještě i širší, společenský nebol možná lidský rozměr a obohacení o inspirativní kontakt se spřízněnými dušemi, řekla ve svém projevu Ludmila Kesselgruberová.
 Za její členky poděkovala Ing. Alice Formánková  Mgr. Martě Demelové za trpělivou spolupráci při vedení skupiny a Ludmila Rašnerová pak v zastoupení vedení města poděkovala za  již 13 let trvající  obohacování  kulturního života města.  Výstava ve výstavní síni muzea je rozhodně inspirující, ukazuje výhody volné amatérské činnosti, svobodu projevu. Vernisáž se těšila velkému zájmu kultzurní veřejnosti. Výstava je otevřena až do 10. května denně. od 10 - 12 a od 14 do 17 hodin.


  • Výběr prací z výstavy (osvětlení výstavní síně způsobuje odlesky, prosím o shovívavost)
  •