Právě vychází 2. díl  publikace Martina Šebely                    
Připomeňme, že první díl stejnojmenné publikace vyšel před pár měsíci začátkem února 2015 a získal velký ohlas nejen u českotřebovských pamětníků, ale i těch, kteří žijí dlouhodobě mimo Českou Třebovou, zajímají se o město svého mládí a nechávají si např. posílat Českotřebovský zpravodaj

Nyní mají v prodejna DAS Jarmily Dlouhé v Sadové ulici a také v knihkupectví Paseka pro zájemce připravený k prodeji již druhý díl této publikace, jejíž titulní strana je součástí této prezentace.

Publikace s mnoha fotografiemi  starých českotřebovských obchodů a také jejich majitelů, živnostníků má 400 stran

Cena druhého dílu knížky je stejná jako u dílu prvního a činí  279 korun.

Pro velký rozsah textu musela být tato publikace rozdělena do dvou částí. Tato první z nich  připomíná bývalé českotřebovské prodejce potravin, kramáře, zelináře, někdejší mlékárny a konzumní prodejny.

Druhá část, která by měla být v prodeji co nejdříve, připomene zase  bývalé  zdejší řezníky a uzenáře, pekaře a cukráře.

Na této stránce si připomínáme oba dva díly knížky. První díl knihy je ještě v knihkupectví Paseka  k dispozici.

Autor Martin Šebela vydání knížky avizoval v rozhovoru, který jsme uvedli v závěru února a také v dubnovém vydání Českotřebovského zpravodaje a nyní znovu připomeneme:

Kterého období se kniha týká?
Kniha mapuje českotřebovské podnikání zhruba od poloviny 19. století do padesátých let století dvacátého, kdy byly, jak všichni víme, veškeré soukromé obchody a  živnosti rušeny a začleňovány do tzv. socialistického sektoru. Jako jeden ze zdrojů informací jsem využíval veškeré staré českotřebovské matriky, nyní volně přístupné na internetu. Tam se dají nalézt přímo úžasné podklady. Směrem do minulosti se obchodníků a podnikatelů objevuje čím dál méně, proto jsem se rozhodl počátek  popisovaného období omezit rokem 1850.
 
Živností je mnoho druhů, jak je rozdělujete?
Jednotlivé živnosti bylo třeba tématicky rozdělit podle oborů podnikání. Tak vznikl první díl, obsahující veškeré potravinářské obory. V plánu měl být poté díl druhý, kde by čtenář nalezl další obory podnikání, avšak již zaměřené na obchody, jak bychom řekli v současné terminologii „průmyslovým“ zbožím a také zdejší drobné živnostníky. Větší průmyslové podniky již byly podrobně popsány v mých předchozích publikacích. Po předání rukopisu tiskárně mi však bylo sděleno, že kniha by měla více než 500 stran bez jediného obrázku, proto jsme museli přistoupit k rozdělení stávajícího textu do dvou částí.
 
Mapujete i současné živnosti?
Specializuji se výhradně na živnosti „dávno minulé“. Ty současné, přenechám někomu z mých případných následovníků, aby je zpracoval o mnoho desetiletí později, aby si přitom „užil“ také řadu pátrání, přímo detektivních, jako já nyní. Ono mnohdy pracovat vlastně s ničím, jen s několika zlomkovými informacemi, které pak díky zmíněným matrikám, vzpomínkám pamětníků, případně dalším podkladům, začínají nabývat určitou formu a  jsou spolu s dalším textem skládány jako pomyslné kamínky do mozaiky, je velice zajímavé.

Jaké bude pokračování tohoto 1. dílu knihy?
Není již žádným tajemstvím, jak nyní vydaná publikace vypadá. Kniha je již zhruba dva týdny v prodeji a tak každý, kdo měl možnost do ní nahlédnout, ví, že popisuje zdejší obchodníky potravinami, do nichž lez zahrnout jak se dříve říkalo „kupce“, majitele „koloniálních“ obchodů, ale také krupaře, trhovce a kramáře. Stranou nezůstávají ani majitelé místních lahůdkářských obchodů. Je následují obchodníci mlékem a ovocem a zeleninou. Čtenář tu nalezne také výrobce kávových náhražek. Druhý díl bude vlastně pokračováním této publikace. Na řadu přijdou zdejší řezníci a uzenáři, kterých zde bylo v různých dobách skutečně mnoho, dále potom pekaři a cukráři. Již nyní je v přípravě díl třetí, jehož obsah zatím není pevně stanoven.

Děkuji za rozhovor (mm)