Nový grant podpoří výchovu mladých praktických lékařů

V Pardubickém kraji jsou dvě třetiny praktických lékařů starší 50 let, dvanácti z nich je dokonce přes 70 let. V celé České republice během několika let hrozí, že pro tento obor nebude dostatek lékařů zejména ve venkovských obvodech. Garantem dostupnosti lékařských služeb jsou sice zdravotní pojišťovny, za vzdělávání odpovídá ministerstvo zdravotnictví a podmínky mohou nastupujícím lékařům vytvořit i obce, ale ani Pardubický kraj se nezříká své odpovědnosti. I proto rada kraje dnes schválila nový grant na podporu mladých lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče v oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost.
„Grant tohoto druhu vypisuje Pardubický kraj poprvé. Snažíme se tak reagovat na špatnou prognózu v těchto profesích,“ uvedl 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek a pokračoval: „Naším cílem je zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se budou připravovat na specializaci v těchto oborech. Grant bude motivovat školitele, tedy stávající praktické lékaře, kteří se budou ochotni podílet na jejich výchově, po dobu tří let částkou 48 tisíc korun ročně.“
Absolvent lékařské fakulty, který chce získat specializovanou způsobilost pro samostatný výkon práce praktického (dříve obvodního) lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, musí projít tříletým vzdělávacím cyklem. Vzdělávání probíhá formou takzvaných rezidenčních míst, která schvaluje a financuje Ministerstvo zdravotnictví. Školitel (praktický lékař) si vybere ve výběrovém řízení absolventa, který se stane jeho zaměstnancem. Z části dotace ministerstva ho platí, dále mu hradí účast na stážích v nemocnici a také ho sám školí a dohlíží na jeho praxi. Kvůli nízkému ohodnocení však o funkci školitele nebyl mezi lékaři příliš velký zájem. V loňském roce bylo v našem kraji schváleno pouze pět rezidenčních míst pro všeobecné praktické lékaře a žádné místo pro praktického lékaře pro děti a dorost.
„Budeme požadovat, aby školení mladí lékaři, na jejichž vzdělání bude poskytnut grant, podepsali prohlášení, že přednostně nastoupí na volné místo na území Pardubického kraje, ač se jedná spíše o morální závazek, který je jen obtížně právně vynutitelný,“ poznamenal Línek.