Na Českotřebovsku zahájilo činnost
Komunitní centrum Petrklíč

Komunitní centrum Petrklíč, z.s. začalo v dubnu na území města Česká Třebová a v jeho okolí poskytovat moderní pečovatelskou službu, připravenou v rámci inovačního projektu.
 
„Model Pečovatelská služba 3S je unikátním typem pečovatelské služby, finančně úsporným nejen pro uživatele, ale také především pro veřejné rozpočty. Vyvíjeli jsme jej ve spolupráci s odborným týmem projektu 3S, podpořeného v rámci výzvy Evropského sociálního fondu pro systémové sociální inovace. Hlavním cílem byla vysoká kvalita, dostupnost a dlouhodobá udržitelnost pečovatelské služby v situaci, kdy česká populace nezadržitelně demograficky stárne“ vysvětlil Samuel Vaněk, předseda Komunitního centra Petrklíč.
 
Pečovatelská služba 3S je uceleným pečovatelským modelem, který se právě v České Třebové pilotně ověřuje. Během pilotního testování je poskytování služby hodnoceno expertním týmem. Komunitní centrum Petrklíč, z.s. připravuje po dokončení pilotního ověření rovněž nabídku služby v dalších regionech České republiky.
„Sociální inovaci tohoto řešitelského týmu považuji za průlomové řešení nejen v národním, ale rovněž mezinárodním měřítku. Prokazuje, že kvalita služeb a efektivnost vynaložených prostředků nejen nejsou v rozporu, ale mohou se díky sociální inovaci posilovat ku prospěchu všech potřebných“, uvádí na letáku Pečovatelské služby 3S Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph. D., inovační konzultantka MPSV a členka expertního týmu pro politiky inovací a konkurenceschopnosti Evropské hospodářské komise OSN.
 
Jak vlastně Pečovatelská služba 3S funguje? Jednoduše. Zájemce o službu kontaktuje Komunitní centrum Petrklíč na telefonním čísle 605 366 931 a domluví si osobní schůzku. Následně je s ním proveden vstupní rozhovor, připraven návrh smlouvy a po jejím podpisu následuje poskytování péče. Průměrná cena služby, která zahrnuje především pomoc při sebeobsluze, hygieně, úklidu a podání jídla, činí 95 Kč na odpečovanou hodinu a je stejná i v noci, o víkendech a ve svátek.
 
Informační leták o službě je k dispozici v Infocentrech na městských a obecních úřadech v regionu a rovněž na odborech sociálních věcí. Komunitní centrum Petrklíč, z.s. je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb.
 
Komunitní centrum Petrklíč. Nejste na to sami.
Do budoucna připravuje Komunitní centrum Petrklíč rozšíření poskytovaných služeb pro seniory, rodinu a neorganizované děti a mládež.
                                                  Renata Zahrádková, koordinátorka Pečovatelské služby 3S, tel. 605 366 931