Vynikající koncert, úžasná atmosféra, plný dům.  Rok od roku je festivalový koncert v Přívratu lepší a lepší . V letošním roce byl závěrečnou tečkou za XVII. ročníkem  hudebního festivalu Antonína Bennewitze. Rodiště našeho vynikajícího houslisty a pedagoga, dlouholetého ředitele pražské konzervatoře  opět dokázalo, jak organizačně schopné má vedení obce. Hudební festival Antonína Bennewitze se  dostal do povědomí obce Přívrat a neodmyslitelně k ní patří, stejně jako k České Třebové kde se uskutečnily další čtyři  festivalové koncerty.  Je třeba podkovat všem, kteří  ke zdaru festivalu přispěli. festival umožní Třebovákům i další hudby milovné veřejnosti z okolí prožít takové hudební události, které by se jinak  nedaly realizovat. Hlavní tíhu odpovědnosti měl na sobě nový ředitel KC Česká Třebová Mgr. Josef Kopecký, musel připravit festival v časové tísni a  bez velkých zkušeností. Úkolu se zhostil velmi dobře. Festival se 17 let dlouhou tradicí se daří nejen udržet, ale rozvíjet,  přiblížit nové žánry. Posluchačů festivalových akcí rozhodně neubylo.  Festival je důležitý také pro oba českotřebovské špičkové soubory, pěvecký sboru Bendl a Komorní orchestr Jaroslava Kociana, umožní jim realizovat úspěšné a náročné projekty. Právě takovým projektem byl společný koncert Bendl & Ještěd v sobotu 16. května. Bendl se směle poměřil se špičkovým sborem krajského města severočeského kraje. Vyzdvihl bych nejen práci obou sbormistrů, ale také především Blanky Poukarové, která vynikajícím způsobem dokázala zajistit klavírní doprovod pro oba sbory.
Koncert patřil tak mezi ohrožené, sbormistr Ondřej Útrata měl jiný program a Sylvii Pálkové, která se sborem přijela, onemocněl malý dvouletý syn. Obětavě si sej vzala s sebou, při zkoušce se o něho obětavě staraly členky třebovského Bendla, také při koncertu. Trpělivě čekal na maminku a ukázal se publiku až při poslední děkovačce. Rodinné zázemí získala Sylvie Pálková u Poukarů....

V první části  koncertu vystoupil sbor Bendl se sbormistrem Josefem Menšíkem, klavírní spolupráce Blanka Poukarová. V úvodu večera starosta obce Přívrat Ing. Jan Stránský poděkoval za dlouholetou spolupráci při organizování hudebního festivalu bývalému řediteli Kulturního centra Česká Třebová doc. Mgr. Františku Preislerovi, CSc. a předal mu ocenění obce Přívrat za kulturní přínos obci, udělení zastupitelstvem obce.


V druhé části koncertu vystupuje sbor Ještěd z Liberce, sbormistryně Sylvie Pálková, klavírní spolupráce Blanka Poukarová


Společné vystoupení na závěr: Sbor B. Smetany - Proč bychom se netěšili


Po koncertu následovalo přátelské setkání sborů sponzorované také obcí Přívrat...