Projektový den „Služby občanům“                                       

Máte pocit, že dnešní škola vybavuje žáky pouze teoretickými znalostmi, ale ti si pak ve skutečném životě nevědí s ničím rady? Pokusili jsme se přispět k tomu, aby si naši žáci dokázali poradit i mimo školní třídu. 7. května jsme uspořádali pro žáky 9. třídy ZŠ Habrmanova projektový den, ve kterém měli možnost ukázat nejen nám, ale především sami sobě, že se dokáží o sebe postarat při zařizování záležitostí týkajících se života každého občana. Žáci byli rozděleni do malých skupinek a každá z nich měla zpracovat zadaný úkol. Někteří navštívili Městský úřad v České Třebové a sami zjišťovali, jak si opatřit občanský průkaz nebo pas, kde zaplatit poplatky za odvoz odpadu, kde se přihlásit k trvalému pobytu, co se mohou dozvědět v informačním centru. Další se vydali do pobočky UniCredit Bank, aby zjistili, jestli si mohou založit vlastní účet a jak to udělat. Jedna ze skupinek se v pobočce pojišťovny Kooperativa dozvěděla, jaké mají možnosti pojistit se jako studenti, cestovatelé či mladí motoristé. Poslední skupina zavítala na Úřad práce v České Třebové. Získávali zde informace o tom, kdo pomoc této instituce potřebuje a jak zde mohou občanům pomoci. Vše, co žáci zjistili, potom zpracovali formou plakátu a krátkou prezentací s tím seznámili ostatní spolužáky. V závěrečné diskusi pak zhodnotili, co jim projektový den přinesl. Shodli jsme se na tom, že kromě nových poznatků to byla především možnost jednat sám za sebe, přesně formulovat svoje myšlenky a hlavně rozvíjet komunikační dovednosti v praktických situacích. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se v uvedených institucích žákům věnovali, za ochotu a milý přístup.                                
Eva Kufová a Jana Ducháčková