Městský úřad Česká Třebová, odbor životního prostředí, reaguje tímto na článek uvedený v Českotřebovském deníku iČTZ 2015, v části 108/2015 (13/5) týkající se ořezu stromů v Podbranské ulici.

Stromy v Podbranské ulici jsou pravidelně kontrolovány Městským úřadem Česká Třebová
a opakovaně řezány firmou Eko Bi s.r.o. Každoročně se v koruně stromů objevovaly suché větve, které musely být postupně odstraňovány, aby neohrožovaly své okolí (domy, komunikace). Vzhledem k vysoké sadovnické hodnotě předmětných dřevin v  letošním roce Městský úřad Česká Třebová přistoupil k objednání prořezávky dřevin u odborné arboristické firmy a řez byl proveden certifikovanými arboristy.

Vysvětlení k tomuto pojmu: odborník, který je držitelem certifikátu „Český certifikovaný arborista“ je absolventem certifikačního programu, který slouží k vytvoření dostatečné databáze odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách. Systém certifikací současně podporuje vzdělávání a kvalifikační růst pracovníků v jednotlivých úrovních péče o stromy. Program vznikl v roce 2006 pod garancí Českého svazu ochránců přírody a v roce 2011 přešel pod záštitu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Certifikační program ČCA funguje ve spolupráci se Sekcí péče o dřeviny, Společnosti pro zahradní a krajinou tvorbu (odkaz www.arboristika.cz) a Českým svazem ochránců přírody (www.csop.cz).

Certifikace je založena na vykonání teoretické a praktické zkoušky před odbornou komisí. Certifikát má platnost 3 roky, poté jej účastníci prodlužují a dokládají tak průběžné vzdělávání v oboru, případně jej obnovují vykonáním nové zkoušky.

POZN. – pro více informací je možné nahlédnout na web – http://arborista.mendelu.cz

Tento řez byl proveden s velkou odborností ku prospěchu stromů. Vzhledem k blízkosti elektrického vedení byl řez velmi obtížný a částečně závislý na provozovatelích elektrizační soustavy. I přesto všechno byl řez proveden velmi odborně, ve vhodném termínu a bude mít za následek zlepšení zdravotního stavu a provozní bezpečnosti dřevin.

Zároveň bychom tímto rádi uvedli, že neplatí pravidlo, že se stromy řežou pouze v období vegetačního klidu, což si mnozí občané mylně myslí. V období vegetačního klidu se zpravidla kácí.

Ing. J. Ruprechtová

Odbor životního prostředí, Městský Úřad Česká Třebová