ZŠ praktická hlásí                                                                   
Dopravní soutěž speciálních škol     

Dne 5.5. 2015se v ZŠ praktické Česká Třebová konalo školní kolo v dopravní soutěži. Účastnilo se 13 žáků školy a soutěžilo v těchto disciplínách: dopravní testy, jízda zručnosti a první pomoc při úrazech.
Do okresního kola 13.5. 2015 v Ústí nad Orlicí postoupili tito žáci : Marek Duda, Josef Duda, Erik Miko a Romana Poláková. V okresním kole dopravní soutěže se utkala družstva ze Speciální ZŠ Ústí nad Orlicí, Speciální ZŠ a SŠ Žamberk a ZŠ praktické Česká Třebová. Naše škola skončila na třetím místě.

Atletický čtyřboj

Dne 14.5. proběhlo okresní kolo speciálních škol v atletickém čtyřboji. Klání se konalo v areálu TJ Jiskra  Ústí nad Orlicí. Do soutěží nastoupila družstva ze České Třebové, Lanškrouna, Králík, Ústí nad Orlicí, Vysokého Mýta a Žamberka. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh 60m  a 1500m, hod a skok do dálky.
Základní školu praktickou Česká Třebová reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení Miko Erik, Duda Marek, Duda Josef a Duda David. V celkovém hodnocení získali naši  místa v první desítce závodníků.  Loňský vítěž Marek Duda své prvenství neobhájil, nicméně letos do krajského kola postoupil jeho bratr David s krásným druhým místem.
Krajské kolo v atletickém čtyřboji se koná 26.5.2015, opět na stadionu TJ Jiskra. Národní finále bude letos v režii Pardubického kraje, a to ve dnech 10. - 12.6.2015. Pro sportovce je připraveno zázemí Sporthotelu Tichá Orlice a samozřejmě stadion TJ Jiskra Ústí nad Orlicí.

Exkurze do Chroustovic

Dne 11.5.2015 navštívilo 13 žáků naší školy OU Chroustovice. Vyzkoušeli si nejrůznější činnosti v předem zvolených oborech. Učiliště nabízelo širokou paletu možností. Žáci mohli zažít jaké to je být truhlářem, tesařem, dřevařem, zámečníkem, opravářem, automechanikem, chovatelem, zedníkem. Dále bylo možné si vyzkoušet obory zahradník, aranžérka, módní dekoratérka. Všechny obory plynule navazují na školní vzdělávací program základní školy a to  ve vzdělávacích oblastech pracovního vyučování, přírodopisu, fyziky a chemie. Tímto výjezdem jsme zakončili dvouletý cyklus projektových dní uskutečněných v rámci projektu OPVK „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.  V červnu bude ještě vyhodnocení žákovských prací a  hodnotící odborná konference zúčastněných škol.