Výstava ve výstavní síni  Kulturního centra byla otevřena vernisáží v úterý 19. 5. podvečer především za účasti školní mládeže, která dříve využila možnosti spolupráce s partnerskými školami nebo se účastnila např. sportovních akcí.  Právě v této oblasti je největší přínos navázané mezinárodní spolupráce, která umožňuje mladým lidem ve školách, sportovních oddílech, v kulturních spolcích a kapelách svoji realizaci v rámci navázané  družby. Výměnné zájezdy umožní zejména mládeži nahlédnout do života v cizích zemích "zevnitř", poznají to, co nelze poznat na žádném turistickém zájezdu. Nesmíme zapomenout ani na prezentaci našeho města v cizině, Česká Třebová se tímto způsobem dostává do povědomí více než bychom na první pohled mysleli. 
Máme tři partnerská města: na Slovensku, v Polsku a v Itálii. Při jejich výběru a navázání spolupráce jsme měli velké štěstí, neboť jsme našli za hranicemi skutečné přátele a navíc aktivní podporovatele myšlenky, které u nás říkáme partnerství a v Itálii pak gemellaggio.
Od navázání první družby s městem Olawa uplynulo již 15 roků, deset let trvají styky s italským městem Agrate Brianza a znovuobnovené partnerství se slovenským  městem Svit, které poprvé vzniklo již v roce 1950. Za tuto dobu vznikla poměrně těsná spolupráce na úrovni vedení uvedených měst, ale také kulturních a sportovních organizací či spolků a také základních škol. Máme co vystavovat. Stačí si prolistovat Pamětní knihy věnované  partnerským svazkům našeho města. Je to dnes již 9 svazků naplněných velmi zajímavými materiály.  Partnerské spolupráci se také často věnují také zpravodajské buletiny všech partnerských měst. Také o to m jsme se mohli na výstavě přesvědčit. V rámci partnerství se uskutečnila řada zájezdů. Každý z nich zanechal v jejích účastnících mnoho dojmů a vzpomínek. Na výstavě věnované partnerským svazkům našeho města si své zážitky můžeme obnovit.