Českotřebovský deník 132/2015 (8/6)                                    
Letní zahrádka U Lenina

Restaurace u Lenina
otevřela 1. června letní zahrádku,
Otevřeno denně od 14 hodin

Každou středu  živá country hudba

Hudební večery bez vstupného
 
Pejskům vstup povolen
Telefon 603 295 527
 
Oslavy svátku dětí v MŠ U Koupaliště

Na týden Dětských radostí, který každoročně s dětmi slavíme ku příležitosti jejich svátku, nám sluníčko nadělilo plnou náruč paprsků a blankytně modré nebe.
Pondělí 1. června patřilo sportu. Celé dopoledne děti soutěžily a závodily v různých disciplínách, navzájem se povzbuzovaly a každý toužil po vítězství.
Druhý den jsme jeli na celodenní výlet, Kuřátka jela do mini ZOO v Častolovicích, Veverky a Ježečci jeli na zámek Potštejn.
Při hře na stopovanou, které patřila středa, děti plnily různé úkoly a poznávaly krásu parku Javorka. Odměnou byl sladký poklad.
Hlavičky, jako barevné kytičky - to byly děti ve svých kloboucích na kloboučkové diskotéce, která měla svůj den ve čtvrtek. Děti se ukázaly jako zdatní tanečníci. Na osvěžení dostaly děti jahodovou zmrzlinu.
Na poslední den nám připadly stavby z písku a kreslení křídami na zahradní chodníčky.
Nejlepší odměnou, nám učitelkám, byly rozzářené oči a radostné úsměvy dětí.
Učitelky MŠ U Koupaliště Česká Třebová

Prodám chalupu ve Svinné (3+1)
Kontakt v době 16 - 18 hod. na čísle 274 772 537 nebo 606 415 070

Na podporu sportovní činnosti dětí a mládež zamíří 4,2 milionu korun

Na sportovní činnost dětí a mládeže v Pardubickém kraji bude letos rozděleno více než 4,2 milionu korun. Tyto prostředky rozdělí nový grant, do kterého vloží polovinu prostředků Pardubický kraj a polovinu Český olympijský výbor (ČOV), který použije finanční prostředky darované ze strany loterijních společností.
„Finanční prostředky budou poskytovány na sportovní činnost dětí a mládeže zajišťovanou sportovními organizacemi působícími na území Pardubického kraje. Podpora se bude týkat individuálních i kolektivních sportů,“ uvedl krajský radní pro sport René Živný. „Podmínkou je, aby sportovní činnost byla pravidelná a systematická a svěřenci musí být maximálně do dovršení juniorského věku v dané sportovní disciplíně,“ dodal krajský radní.
Podpora je určena na činnost sportovních organizací, zejména na materiálně technické vybavení, účast na soutěžích a soustředěních, odměny rozhodčích, podporu účasti trenérů na odborných seminářích a trenérských kurzech v oblasti sportu a tělovýchovy, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch a podobně.
Termín pro příjem žádostí je 6. až 20. července 2015. Poskytnutí dotace je vždy vázáno na finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 30 procent. Minimální výše dotace je 20 tisíc korun a maximální výše 100 tisíc korun. Podrobnosti grantového programu jsou na webu Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy/81490/.
 
Turistická informační centra mohou žádat o grant

Pardubice (8. 6. 2015) – Turistická informační centra v Pardubickém kraji mohou nově žádat o příspěvek na provozní náklady prostřednictvím grantového programu. Pardubický kraj ho zřídil pod názvem Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji v roce 2015.  „Turistická informační centra si mohou požádat o podporu ve výši dva až 350 tisíc korun. Žádosti je možné podávat od 6. do 27. července,“ informoval krajský radní pro sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatiku René Živný. „U tohoto grantového programu není nutná spoluúčast žadatele. Celkem je v programu připraven jeden milion korun,“ dodal krajský radní. Výzva je zveřejněna na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy/81489, kde žadatelé najdou všechny podrobnosti ke grantu a podmínky jeho udělení. Výše podpory vychází z dokumentu Aktualizace systému podpory turistických center v Pardubickém kraji II, který schválila Rada Pardubického kraje 18. července 2013.
 
Zkáza pohádkového podchodu - ohlasy na článek ze 7/6

1) Posílám ještě dvě vzpomínkové fotky z kdysi pěkného podchodu.  Ráda jsem tudy chodila, na konci nás vítalo sluníčko a dnes ? Radši jdu o kus dál, abych tudy nemusela projít. Nevím, proč se to nechalo zničit. /Matně si pamatuju na  informaci,  že plochu můžou využívat "umělci" ke svému realizování./ Jak to dopadlo vidíme. Ale ničit práci druhých je velmi ubohé. Škoda, že je neznáme. Pak by byl na místě i pranýř na náměstí, jako kdysi. Svůj účel určitě plnil. Zdraví VV
 
2) Dostal se ke mě váš pseudo-objektivní článek o místní graffiti scéně a nemám na výběr, než vás s takovými řečmi poslat do tlustého střeva. předvedl jste, že nevíte vůbec nic o dané věci, přidal k tomu fota co nejsou aktuální a předkládáte je za nynější stav. Navíc jste článek naplnil svými subjektivními pocity, které opět pouze zkreslují danou situaci... laskavě se vykašlete na psaní mistifikací o tématech jdoucích mimo možnosti vašeho chápání. my si vás taky do úst nebereme.
S pozdravem Jakub Hřebíček <chezko.dratek@gmail.com>
 
Ukončení dvouletého projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji.
Prezentace výsledků projektu se uskuteční se ve středu 10. června od 8:30 v salonku Interhotelu Labe (13. patro). Tiskové konference se zúčastní hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstkyně hejtmana Jana Pernicová, vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss a manažer projektu František Procházka. V rmci prezuentace budou následovat ukázky „kouzelná chemie“, využití 3D tiskárny pro základní školy, činnost technického kroužku ZŠ Dašice. V Atrium Paláci Pardubice budou poté předvedeny činnosti pěti projektových škol včetně výrobků žáků a studentů, termokamery, dronu apod.