Českotřebovský deník 137/2015  (13.6.)                                 

Pára přilákala na Králicko stovky lidí

Letohrad (13. 6. 2015) – V sobotu 13. června se za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a náměstka pro dopravu Jaromíra Duška uskutečnila první jízda pravidelného historického vlaku na trati Letohrad-Hanušovice a zpět. Na nádraží v Dolní Lipce navíc cestujícím zahrála dechová hudba Řetůvanka a zájemci si mohli prohlédnout také exponáty z doby druhé světové války.
„Zájem předčil má očekávání, protože přišlo několik set lidí přímo na nádraží v Letohradě a většina z nich s námi pokračovala v cestě. Železniční nadšenci a nostalgici navíc stáli také podél celé trati a fotili si tuto jedinečnou událost,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Pravidelnou jízdu bereme jako doplnění turistických aktivit, které jsou v oblasti již k dispozici. Spolupracujeme například se zástupci Králické pevnostní oblasti, horskými středisky nebo muzei v Letohradu. Jedná se o unikátní projekt, protože nikde v České republice není pravidelná historická linka zanesená do jízdního řádu a já pěvně doufám, že do této krásné oblasti přilákáme další návštěvníky,“ dodal Martin Netolický.
Pravidelné jízdy historických vlaků z Letohradu do Hanušovic se konají každou sobotu až do 19. září. Více informací o jízdním řádu, zapojených turistických destinacích nebo využívaných historických lokomotivách naleznete na: www.pardubickykraj.cz/historicke-vlaky
 
Senátor Petr Šilar zavítal na oficiální návštěvu České Třebové

Se starostou Jaroslavem Zedníkem jednal na radnici o možném rozvoji města. Řeč byla například o protipovodňových úpravách nebo o veřejném osvětlení. Poté se politici přesunuli do Základní školy Na Rovině, která nabízí alternativní způsob výuky. Petr Šilar navštívil město v rámci svých pravidelných schůzek se starosty. Zajímal se o to, jakým způsobem může ze své pozice pomoci rozvoji města. „Teď jsem panu starostovi zrovna říkal, že to je oblast vodohospodářská, kde mám dlouholeté zkušenosti a kontakty. Jsem taky předsedou dozorčí rady Povodí Labe. Zrovna se zadrhla jedna záležitost co se týče protipovodňových úprav,” řekl senátor Petr Šilar. Aby se úpravy toku Třebovka urychlily, dohodli se oba politici na svolání výjezdního zasedání zástupců Povodí Labe. Tam by měly padnout konkrétní termíny a postupy při úpravách toku. Ty nebudou probíhat jen na území České Třebové, ale také v Rybníku a ve Třebovici. „Řešíme i skládkové hospodářství, připravujeme projekt na kompostárnu a na třídírnu odpadů vzhledem k zákonu, který by měl natvrdo začít platit od roku 2020,” uvedl starosta Jaroslav Zedník. Tento zákon bude nařizovat, aby bylo recyklováno 50 % komunálního odpadu. Dalším tématem byla modernizace veřejného osvětlení. Vzhledem k životnímu prostředí bude úspornější svítit LED diodami. Poslední záležitostí byla otázka alternativního školství, které v České Třebové poskytuje ZŠ Na Rovině. „Já si myslím, že těch cest k tomu vzdělávání je víc a omezovat se pouze na jednu… Já si myslím, že záleží taky na rodičích, aby si mohli vybrat pro své děti to nejlepší,” pověděl Petr Šilar. „Jsem velmi rád, že tu alternativu rodiče tady z České Třebové a okolí mají,” dodal Jaroslav Zedník. Na návštěvě ZŠ Na Rovině, která následovala po jednání na radnici, byli oba politici seznámeni s alternativní výukou matematiky, tzv. Hejného metodou. Prozatím má ZŠ Na Rovině pouze první stupeň. Vedení školy se zřízení druhého stupně nebrání, záleží na zájmu rodičů. (OIKTV)

 

Republikové kolo soutěže první pomoci žáků ZŠ a víceletých gymnázií

Po vyčerpávajícím soutěžním klání , které se konalo v sobotu 13.6. v dopoledních i odpoledních hodinách  byly v sobotu večer v sále Národního domu od 19 hodin vyhlášeny výsledky soutěže a předány ceny:
 
Porota ocenila hlídky ČČK z těchto soutěžících škol:
 
I. stupeň   
1. místo ZŠ Hradec nad Moravicí Moravskoslezský kraj
2. Místo Lidečko (Zlínský kraj)
3. místo ZŠ Štěchovice
 
II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia
1. místo ZŠ Matiční + Gymnázium Ostrava
2. místo Zdravotní kroužek 3. MS OS ČČK Praha1
3. místo ZŠ Sezemice
 
Závěrečný večer probíhal v nadšené a uvolněné atmosféře, ke které přispěli jak všichni pořadatelé z OS ČČK Ústí nad orlicí, který byl pořadatelem soutěže, tak i oba moderátoři M. Lamplot a M. Lánová.  Podle průběhu závěrečného večera soutěže lze soudit, že se soutěžícím, tak jejich doprovodu v České Třebové líbilo. Za město Česká Třebová pozdravila účastníky soutěže a gratulovala k jejich výkonům místostarostka Jaromíra Žáčková, velmi dobře zhodnotil celou soutěž i ředitel OS ČČK Martin Hodoval. Oceněna nebyla jen vítězná nejlepší družstva, ale všichni, kteří k nám do České Třebové na republikové kolo soutěže přijeli, tedy i šest dalších družstev v obou soutěžních kategoriích včetně pedagogického doprovodu.  Dobrou práci celého pořadatelského sboru ocenili samotní účastníci  soutěže ovacemi ve stoje na závěr slavnostního předání cen. Více ZDE