Českotřebovský deník 143/2015 (19/6)                                  

Symbolický šek pro Nadační fond orlickoústecké nemocnice  předán

Malá slavnost spojená s předáním šeku pro zlepšení vybavení orlickoústecké nemoc nice byl předán na malé slavnosti z zasedací místnosti  českotřebovské radnice v pátek 19. června dopoledne. Na pozvání starosty Jaroslava Zedníka  na českotřebovskou radnici zavítali  MUDr. Jiří Řezníček, ředitel Orlickoústecké nemocnice MUDr. Josef  Hájek, člen správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe a, asistentka pro mediální komunikaci Nadačního fondu S námi je tu lépe paní Martina Moravcová, DiS.  Slavnostního předání  byli přítomni zástupci médií. Symbolický šek předal do rukou MUDr. Jiřího Řezníčka starosta města poprvé před zástupci veřejnosti.Je jistě správné, aby i občané města věděli, že takto zprostředkovaně se naše město podílí na zlepšování přístrojového vybavení nemocnice, kterou využívají také českotřebovští občané. Za prostředky získané v letošním roce do Nadačního fondu bude pořízeno endoskopické zařízení pro oddělení ORL. Částka 200 tisíc Kč není prvním příspěvkem města pro nemocnici, msto Česká Třebová se podílelo i dříve, naposledy např. na pořízení nového vybavení interního oddělení a předtím na laparoskopickou věž pro operační  sály nemocnice. Fotografie Ludmila Rašnerová

Společenské události v Domově pro seniory

rádi bychom prostřednictvím Českotřebovského zpravodaje poděkovali klubu Červenka za příjemné chvíle, které jsme společně trávili u tvoření ptáčků a kytiček v Domově pro seniory. Pracovnice klubu Červenka pod vedením paní Černé nám opět připravily pomůcky, které jsme za jejich pomoci využili ke tvorbě výrobků pro radost.
Rovněž bychom touto cestou poděkovali za vystoupení žen českotřebovského Sokola vedených paní Strouhalovou při příležitosti oslav 130. výročí založení Sokola v České Třebové.
V neposlední řadě patří naše velké „DÍKY“ tradičnímu koncertu dechové kapely Řetůvanka, které se uskutečnilo 13. 6. 2015 na zahradě Domova. Uživatelé i jejich návštěvy si společně zazpívali lidové písně a pochutnali si na bramborákách a pivu. Počasí nám přálo a krom tepla byla cítit i výtečná atmosféra.   Obyvatelé Domova pro seniory
 
Krajští policisté budou mít vůz s kamerovým systémem a termovizí

Pardubice (18. 6. 2015) – Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo na svém čtvrtečním jednání finanční dar Krajskému ředitelství policie Pardubického kraje ve výši 500 tisíc korun. Finance poslouží na úpravu speciálního velitelsko-monitorovacího vozidla, které bude vybavené kamerovým systémem, termovizí a napojením do komunikačních sítí.
„Pardubický kraj dlouhodobě v oblasti krizového řízení podporuje jak základní, tak ostatní složky integrovaného záchranného systému, a to formou finančních dotací a darů určených na pořízení speciální techniky, která není jejich standardním vybavením,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Vůz bude používán při pátrání po osobách, které mohou být v přímém ohrožení života, při ochraně majetku osob, které jsou postižené živelními pohromami, nebo při bezpečnostních opatřeních, jako jsou sportovní akce spojené s doprovody rizikových fanoušků,“ dodal hejtman Netolický.
Finanční příspěvek kraje oceňuje také krajský policejní ředitel Jan Švejdar. „Z historického hlediska víme, že tato technika zefektivní nasazení policie při mimořádných událostech a jsme rádi, že spolupráce policie a kraje je na velmi dobré úrovni.“ Pardubický kraj již v minulosti několikrát přispěl Policii ČR na zlepšení technického vybavení. Například v prosinci 2014 předal hejtman Netolický krajskému řediteli Policie ČR Janu Švejdarovi do užívání moderní radar Ramer, který je přednostně nasazován na silnici I/35, a na jehož pořízení přispěl kraj částkou 700 tisíc korun.
 
EVANGELICKÉ BOHOSLUŽBY 
V  ČESKÉ TŘEBOVÉ - ČERVENEC 2015

    5.7.2015  bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. J. Nečas
 12.7.2015  bohoslužby s VP v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. P. Peňáz
 19.7.2015  čtené služby Boží v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, V. Špaček
 26.7.2015  bohoslužby v 9.00, evangelický kostel na Trávníku, f. J. Nečas
 
Zapsání na listinu UNESCO je příležitostí i závazkem

Pardubice/Kladruby (19. 6. 2015) – Národní hřebčín Kladruby nad Labem spolu se s okolní historickou krajinou aspiruje na zapsání na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Informovat starosty dotčených obcí i občany přijeli do Kladrub zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva zemědělství a Národního památkového ústavu. Besedy se zúčastnil jí také 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.
Památky UNESCO musí splnit dvě základní podmínky – především musí být ve světě ojedinělé, a potom musí dokázat, že tato hodnota bude i do budoucna zachována. „V Národním hřebčíně je jedinečný historický chov jednoho druhu koní, který nemá ve světě obdoby, a to je naše devíza,“ řekla na setkání Petra Ulbrychová z Ministerstva kultury. Hřebčín prochází rozsáhlou obnovou, která má být dokončena letos na podzim.  Má zpracovaný takzvaný management plán, který určuje, co v rámci zachování své jedinečnosti může a nesmí dělat. Nyní by měla být ve spolupráci s památkáři vyhlášena krajinná památková zóna, která zaručí zachování autentické historické krajiny v jeho okolí tak, aby její jedinečnost nebyla nijak narušena. Právě vyhlášení této zóny a podmínky pro život v ní byly hlavním tématem setkání.
„Občané mají legitimní právo se dozvědět, jaký vliv bude mít vyhlášení této zóny na jejich běžný život. Je správné říct, že to s sebou přináší i některá omezení při stavební činnosti,“ řekl na setkání náměstek hejtmana Roman Línek. V dotčené zóně nebudou moci vzniknout žádné mohutné stavby jako například větrné elektrárny, památkáři budou posuzovat i některé stavební plány občanů a obcí, a to zejména v nejbližším okolí hřebčína. „Jsem přesvědčený, že omezení nebudou nijak dramatická, naopak, uchrání krajinu od necitlivých zásahů. Zápis by mohl být významným impulzem pro rozvoj cestovního ruchu a s tím spojeného podnikání,“ dodal Línek s tím, že i Pardubický kraj bude jinak posuzovat potřeby na infrastrukturu obcí, pokud budou mít tento statut.
O své zkušenosti s vyhlášením památky UNESCO v Telči se s občany podělil také starosta tohoto města a nyní poradce ministra kultury Václav Jehlička.  Doporučil přítomným starostům setkání s představiteli samosprávy v Lednicko-valtickém areálu, který má podobný charakter. Ten se stal po vyhlášení památkou UNESCO jednou z nejnavštěvovanějších oblastí v České republice.
Oblast Kladrubska měla být převedena pod ochranu přírody už před rokem 1989, ale vlivem politických a personálních změn v různých institucích z toho tehdy sešlo. Geograficky ji určuji meandry Labe a pastviny v okolí hřebčína se svými alejemi, přívody vody a anglickými parky. „Myslím, že procházky alejemi a čtrnáctidenní pobyt v tomto prostředí by mohl mnoha přepracovaným lidem vynahradit péči psychiatra,“ řekla s nadsázkou Petra Ulbrychová. „Celý proces vedoucí k zapsání odhadují odborníci přibližně na tři roky,“ konstatoval Línek na dotaz občanů.
Národní hřebčín včetně obou stád běloušů a vraníků se stal v roce 1995 kulturní památkou, v roce 2002 byl spolu se stádem běloušů zapsán jako národní kulturní památka. Od roku 2007 je na indikativním seznamu památek UNESCO a ve spolupráci s Ministerstvem kultury a svým zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství usiluje nyní o zapsání na seznam světového kulturního dědictví.
 
Více bezpečných branek. Nově mohou o příspěvek požádat i obce

Pardubice (19. 6. 2015) – Bezpečné branky postupně nahrazují dosavadní těžké konstrukce na fotbalových hřištích. Pardubický kraj od loňského roku podporuje získávání bezpečných branek pro fotbalové kluby a obce. Dalších bezpečné branky předali tento měsíc v Rybníku dvěma klubům hejtman Martin Netolický a radní René Živný o přestávce finále poháru hejtmana. Za Českou Třebovou je symbolicky převzal místostarosta Dobromil Keprt, za Holice místostarosta Petr Bajer.
„Letos kraj zaplatí půl milionu korun a dalšího půl milionu přidá fotbalový svaz. K jedné brance pořízené z prostředků klubů nebo obcí doplácí kraj druhou z vlastního rozpočtu,“ vysvětlil krajský radní René Živný, který má sport a volnočasové aktivity ve své gesci. „Žádat o příspěvek mohou kluby a nově také obce z celého kraje u Pardubického krajského fotbalového svazu,“ připomněl René Živný.
Program Bezpečné branky Fotbalové asociace České republiky reaguje na vzrůstající počet zranění dětí při převržení a pádu branky, několikrát dokonce se smrtelnými následky. Nové branky musí mít odborný certifikát Bezpečná branka od Českého vysokého učení technického v Praze. Nová generace přenosných fotbalových branek je vyrobená z lehkých materiálů a z hlediska možnosti vážného úrazu je mnohonásobně bezpečnější než dosud používané branky ocelové či duralové. Cena jedné branky je přibližně 28 tisíc korun.