Českotřebovský deník 146/2015  (24/6)                                 
Rosa rodinné centrum ve spolupráci s Kulturním centrem Česká Třebová a za podpory Města Česká Třebová a Pardubického kraje pořádá 6. ročník cyklu
Léto s pohádkou
Kde: pavilon Antonína Bennewitze, park Javorka Česká Třebová
Kdy: vždy od 17:30
 
8/7 Divadlo Tramtarie: Hugo z hor
15/7 Divadlo Harmonika: Sněžibába a čert
22/7 Divadlo Kaká: Jak bobr hledal déšť
29/7 Divadlo Toy machine: Kocour v botách
5/8 Divadlo Loutky bez hranic: Kouzelník Eňo Ňuno
12/8 Jan Bílek: O princi Bajajovi
19/8 Studio Damúza:  Perníková chaloupka
 
Po každém představení následuje výtvarná dílna. I letos je pro věrné diváky připravena soutěž.
Vstupné dobrovolné bude použito na realizaci dalších akcí pro rodiny s dětmi v našem městě.
KULTURNÍ CENTRUM O PRÁZDNINÁCH

O prázdninách bude budova KC procházet stavebními úpravami, proto jsme, ve spolupráci s dalšími městskými zařízeními, připravili program venkovní. Každou středu tak můžete zajít do Javorky na divadlo – pohádku pro děti, každý čtvrtek na stejné místo na muziku (dramaturgicky jsme se snažili pokrýt co nejvíce žánrů, vedle koncertu klasické hudby sem můžete zajít na rock, jazz, folk, …). V parku se bude každý pátek také promítat film.
Na počátku srpna do České Třebové potom zavítá také Kinematograf bratří Čadíků, který v šesti dnech nabídne filmové projekce na Starém náměstí.
Vedle toho jsme nachystali dvě velké akce pro celou rodinu – Piknik v Javorce (více o něm naleznete v tomto vydání Zpravodaje) a akci k připomenutí výročí trati a Jana Pernera, která se bude konat na konci prázdnin před Terminálem a která nabídne mimo jiné také výlet parním vlakem.
 
Prdík zůstává v České Třebové

VOŠ a SŠT Česká Třebová vyslala tým ze třídy D2 na soutěž PR-DO-LOG 2015 (PŘeprava, DOprava, LOGistika), která se konala 10. 6. - 12. 6. 2015 v Plzni a na šumavském Špičáku. Družstvo ve složení Jiří Jedlička, Richard Palach a Pavel Vlk se umístilo na krásném prvním místě. Putovní cena, kterou je soška maskota soutěže Prdíka, tak další rok zůstává v České Třebové. Družstvo na soutěž doprovodila Ing. Jitka Šplíchalová. Kromě českotřebovského týmu se soutěže zúčastnil tým z Děčína, Plzně, Břeclavi a Prahy.
Soutěžní otázky byly zaměřeny na dopravu, přepravu, logistiku, zeměpis a všeobecné znalosti. Součástí soutěže byla také prohlídka plzeňského pivovaru, lanové dráhy na Špičáku a stanice horské služby. Nemalou část programu akce tvořilo poznávání šumavské přírody.
„Soutěž jsme si užili. Navštívili jsme plzeňský pivovar, přírodní památky Šumavy, např. Čertovo jezero a mnoho dalších míst. Poděkování patří i pedagogům z naší školy, kteří nás po dva roky připravovali a předali nám mnoho znalostí, které nám v soutěži pomohly,“ říkají členové týmu.
 
Tabulka popisuje stav soutěže k datu 22. červen 2015
Výsledky utkání v posledním týdnu najdete ZDE
 
Zpráva z  jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 23.6.2015

V úterý 23.6.2015 se v příhraniční obci Lichkov sešla Valná hromada Sdružení obcí Orlicko ke svému druhému letošnímu jednání .
Jako každý rok, bylo v tomto čase jedním z hlavních témat jednání schválení závěrečného účtu svazku za rok 2014, který byl opětovně schválen bez výhrad. Valná hromada dále rozhodla o podpoře rekonstrukcí a oprav malých památek v území Orlicka, což je projekt, který Orlicko za pomoci dotace od Pardubického kraje realizuje již od roku 2002. V rámci tohoto projektu již bylo rekonstruováno několik desítek malých památek (křížky, kapličky apod.) v souhrnné hodnotě přesahující 7 mil. Kč. Sice drobnou, ale prospěšnou aktivitou Orlicka je také finanční podpora oslav významných výročí v členských obcí Orlicka, když valná hromada na tomto jednání podpořila oslavy v pěti obcích svého území, včetně oslav významných výročí  založení sborů dobrovolných hasičů.  
Důležitým bodem jednání Valné  hromady Sdružení obcí Orlicko byla diskuze o přípravě a možné podpoře projektů Sdružení obcí Orlicko z  operačních programu Evropské unie v období 2014-2020. Vedle přípravy několika cyklostezek., které by měly propojit Letohrad a Žamberk s Pastvinami, Letohrad přes Jablonné nad Orlicí s Králíky a Polskem a Žamberk s Rokytnicí v Orlických horách bylo na valné hromadě diskutováno o společném projektu s polskými partnery, jehož součástí by měla být i výstavba rozhledny na vrcholu Králického Sněžníku a řada aktivit na podporu rozvoje potenciálu  kulturních a přírodních zdrojů v území Orlicka jako je např. výstavba návštěvnického centra národní přírodní rezervace Králický Sněžník v Dolní Moravě nebo posílení využití přírodních potenciálu  Bukovohorské hornatiny rozšířením parkoviště na Červenovodském sedle a výstavbou sítě singltreků.
Vedlo těchto investičních projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj potenciálu cestovního ruchu bylo na valné hromadě diskutováno o přípravě  dalších projektů, jako je například projekt zaměřený na posílení regionálního vzdělávání zejména na základních školách v obcích Orlicka, nebo na protipovodňová a protierozních opatření s cílem ochrany osob a majetku v území Orlicka..                                                                                                         Petr Fiala, ředseda Sdružení obcí Orlicko

Poznámka:   Podobně také zasedá "!náš" Reegion Orlicko - Třebovsko" Tam bychom si o takové rychlosti zaslání tiskové zprávy z valné hromady mohli jen zdát.   Ona vlastně nepřijde zpráva žádná a na webu ROT se dlouho nic neobjeví....

Východočeské muzeum a Regionální muzeum v Chrudimi mají nové ředitele

Pardubice (24. 6. 2015) – Rada Pardubického kraje na svém středečním jednání jmenovala do funkce dva nové ředitele svých příspěvkových organizací v oblasti kultury. Na základě výsledků výběrového řízení se ředitelem Východočeského muzea v Pardubicích stal Tomáš Libánek a ředitelkou Regionálního muzea v Chrudimi Klára Habartová.
„Oba uchazeči prokázali nejen potřebnou místní znalost, ale především manažerské schopnosti a vizi na rozvoj svých organizací. Tomáš Libánek v současné době působí jako vedoucí oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu Pardubického kraje a aktivně se tak podílí na rozvoji všech krajem zřizovaných kulturních institucí. Klára Habartová je vedoucí Městského muzea Chrast,“ uvedla náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová.