Českotřebovský deník 152/2015 (30/6)                                  
Dni mesta Svit 2015

Starosta České Třebové Jaroslav Zedník čestným občanem města Svit

Posledný júnový víkend sa niesol v duchu osláv Dní mesta Svit. Tie už tradične sprevádzajú sprievodné akcie počas týždňa a dôležitým bodom programu je piatkové slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. Táto slávnosť sa i tento krát odohrávala v Dome kultúry. Za účasti hostí, predstaviteľov a obyvateľov mesta si tento rok prevzal Cenu mesta Ján Hubaček za dlhoročnú aktívnu spoločenskú činnosť a prácu vo Zväze protifašistických bojovníkov. 
Cien primátora bolo odovzdaných 5 a obdržali ich Mgr. Ján Zbel za obetavú a záslužnú prácu v školstve a podiel na jeho rozvoji v meste, Ing. Ladislav Németh za významný podiel pri rozvoji firmy Chemosvit a mesta Svit, Mgr. Rudolf Kolárik za vynikajúce výsledky v oblasti športu, reprezentáciu mesta a dlhoročnú záslužnú pedagogickú činnosť. Primátor M. Škvarek sa rozhodol oceniť i mladé talenty - Nelu Glorikovú za mimoriadne úspechy v oblasti prírodovedných súťaží a úspešnú reprezentáciu mesta a Tomáša Štinčíka za vynikajúce výsledky v hasičskom športe a vzornú reprezentáciu mesta.
Na návrh primátora poslanci udelili Čestné občianstvo starostovi nášho partnerského mesta Česká Třebová Jaroslavovi Zedníkovi za významný prínos pri šírení dobrého mena mesta Svit vo svete prostredníctvom spolupráce našich partnerských miest. Slávnosť bola umocnená vystúpením hostí – sláčikového kvarteta Musica Iuvenalis z Košíc so sólistami Luciou Knotekovou a Jaroslavom Dvorským a klaviristkou Júliou Grejtákovou.
Sobota, tak ako minulý rok, bola pestrou ponukou pre všetky vekové kategórie. Dejiskom programu bol areál pri Chemosvite, a.s.. Slniečko sa síce celý deň neukázalo, ale nepršalo. Na svoje si prišli deti, ktoré bavil Ujo Ľubo junior a následne sa predstavili všetky domáce školy a kolektívy záujmovo-umeleckej činnosti – FS Jánošík, Spevokol Senior a Alexandrovci, FS Bystrianka, Dychová hudba Sviťanka. Najmä strednú a staršiu generáciu potešila sympatická Božanka, ktorá je známa melódiami Jadranu. Po nej milo prekvapila skupina Ružový panter z Lipian s vynikajúcim husľovým virtuózom Stanislavom Salancim. Za účasti národného koordinátora Ing. Petra Kľučku boli ocenení víťazi celonárodnej súťaže Do práce na bicykli. Nálada gradovala, zahrala rožňavská kapela SEXIT a divákov pribúdalo. Na javisko vyšla nestarnúca Beáta Dubasová, jej hity ako Účesy, Vráť mi tie hviezdy, Dievča z reklamy a iné dostali divákov do varu. Po nich si prišli na svoje mladí vyznávači rapu pri vystúpení Rakbyho. Záver celodenného maratónu patril domácim – skupine Paralen a česko-slovenským hitom. Deti mali k dispozícii súťaže, hry a tvorivú dielňu v réžii Centra voľného času, nechýbali stánky s občerstvením a iným sortimentom.
Všetkým, ktorí prispeli k bezproblémovému priebehu osláv Dní nášho mesta patrí úprimné a veľké „ďakujeme“.
Veronika Žoldáková
 
Českotřebovský starosta se stal čestným občanem partnerského města Svit
Ve dnech 26. až  28. června 2015 se v našem slovenském partnerském městě Svitu konaly tradiční Dny města. V rámci těchto slavnostních dní udílí Město Svit svým významným občanům ocenění za mimořádné  zásluhy na rozvoji města.
V letošním roce mezi oceněné patřil i starosta našeho města. Z rukou primátora města Svitu pana Ing. Miroslava Škvarka převzal nejvyšší ocenění našeho partnerského města, a to čestné občanství města Svitu.  Toto mu bylo uděleno za  významný přínos při šíření dobrého jména města Svit ve světě prostřednictvím spolupráce našich partnerských měst.
Velice si tohoto ocenění vážíme, neboť je symbolem opravdu nadstandardních vztahů mezi našimi městy.
Ing. Jaromíra Žáčková, místostarostka
 
Poděkování z MŠ Vinohrady

Chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří nám umožnili pobývat v náhradních prostorách během rekonstrukce naší mateřské školy. ZŠ Nádražní a p. Daněk ze sboru dobrovolných hasičů nám propůjčili dětská hřiště. Také děkujeme Domovu pro seniory, kde jsme mohli dětem připravovat jídla. Všem ještě jednou mnohokrát děkujeme!   Zaměstnanci a děti MŠ Vinohrady
 
V Brandýse postaví nový rehabilitační bazén

Rada Pardubického kraje se na svém posledním zasedání zabývala také investičními záměry v oblasti zdravotnictví. Jedním z nich je výstavba nového objektu bazénu v Rehabilitačním ústavu v Brandýse nad Orlicí. Ten bude včetně technologie a vybavení stát více než 35 milionů korun.
„V letošním roce může kraj na výstavbu poskytnout částku v hodnotě přibližně 15 milionů korun z přebytku hospodaření a zlepšených daňových příjmů kraje, o další částce budeme jednat při tvorbě rozpočtu na příští rok. Zapojit se ale musí i samotná příspěvková organizace ze zdrojů svého investičního fondu,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Stávající rehabilitační bazén je z roku 1960 a neodpovídá potřebám a lůžkové kapacitě ústavu. Není vhodně umístěn, nemá bezbariérový přístup a nesplňuje mikroklimatické a technologické požadavky platné legislativy.
„Rozhodli jsme se proto podpořit vybudování nové přístavby, která bude propojovat areál ústavu s parkem. Bazén o rozměrech 8x9 metrů bude spolu s budovou částečně zapuštěný do terénu a zvenku splyne jeho zelená střech s parkem,“ informoval o záměrech krajské organizace 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.
V novém objektu budou samozřejmě také šatny, toalety, sprchy a technické zázemí s úpravnou bazénové vody a vzduchotechnikou. Prostor stávajícího bazénu projde rovněž stavebními úpravami a bude nadále užíván pro rehabilitaci pacientů.
 
Řiďte tak, aby nikdo nikomu nechyběl…

Pardubice (30. 6. 2015) – V rámci preventivní bezpečnostní akce Ústředního automotoklubu České republiky byla dnes hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým zahájena letní bezpečnostní kampaň Bezpečné léto v Pardubickém kraji. Cílem této dvouměsíční akce je především upozornit řidiče na možná rizika nebezpečné a nezodpovědné jízdy a podnítit v řidičích ohleduplnost.
„Jedná se o druhý ročník kampaně, která měla mezi širokou veřejností velký ohlas, a nejen proto jsme se ji rozhodli zopakovat. Připomínat si a medializovat problematiku nebezpečné jízdy je podle mého názoru nezbytné stále, což dokazují aktuální čísla nehodovosti,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Z toho důvodu jsem opakovaně jednal se zástupci ministerstva dopravy a na září tohoto roku je plánována studie, která má za cíl zjistit možnosti rozšíření stávající silnice I/35 o takzvané střídavé třípruhy,“ dodal hejtman Netolický.
V rámci akce Jezdi bezpečně! si mohli návštěvníci na Komenského náměstí vyzkoušet otočný či posuvný simulátor nárazu, automobilový nebo cyklistický trenažér. Pro malé návštěvníky bylo připraveno dětské dopravní hřiště.
Kampaň Bezpečné léto v Pardubickém kraji startuje 1. července a potrvá celé letní prázdniny. V rámci preventivní akce bude celé léto zvýšen dohled vozidel Policie České republiky nejen po celé trase silnice I/35, ale také na ostatních místech v kraji.
 
Roamingové poplatky postupně zmizí, dohoda ale obsahuje i pojistky proti nadměrnému užívání a zneužívání mezinárodních telefonních služeb 

"Evropa se vydala na cestu zrušení roamingových poplatků. Prvním krokem bude snížení stávajících cenových stropů v červnu 2016, které bude znamenat příznivější ceny i pro české spotřebitele. Od 15. června 2017 začne platit zásada "roam like at home", tedy požadavek stejné ceny mezinárodních hovorů/sms/přenosů dat jako těch domácích. Tato zásada je však doplněna mechanismy, které operátorům budou umožňovat zachování určité formy dodatečného zpoplatnění. Jedná se zejména o možnost účtovat poplatky do výše prokazatelných nákladů, které bude nutno doložit národnímu regulátorovi, tedy v našem případě Českému telekomunikačnímu úřadu", uvádí k uzavřené dohodě mezi Evropskou komisí, Radou a Evropským parlamentem L. Niedermayer (TOP 09/STAN), který zasedá ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku. 
Postupné zrušen roamingu povede již v příštím roce k podstatnému snížení nákladů na telefonování v zahraničí - za volání se bude platit max. 1,4Kč/min, za sms zprávy max. 55 haléřů a za 1MB dat max. 1,4Kč. 
"Chci zvláště vyzdvihnout výrazné snížení nákladů na přenos dat, jejichž využití mezi uživateli smartphonů výrazně roste, a drahá data podstatně omezují využívání této technologie", podotýká k tomu L. Niedermayer.
Dohoda obsahuje zároveň pojistky proti nadměrnému užívání a zneužívání mezinárodních telefonních služeb. V takových případech budou moci operátoři účtovat poplatky, ale jen do výše stanovených stropů. "Typicky se bude jednat o případy dlouhodobého pobytu v zahraničí nebo pořízení sim karty u operátora v zemi s nízkými cenami a její následní užívání v zemi s vyššími cenami telefonních služeb. Situaci zákazníků usnadní povinnost operátorů oznamovat dosažení limitu hovorů, sms zpráv a přenosu dat v rámci režimu běžného užívání, aby zákazníci mohli předejít poplatkům za nadměrné užívání, které operátor bude moci účtovat", komentuje tuto část dohody L. Niedermayer.    
Dohodu teď musí stvrdit ministři zemí EU a Evropský parlament. "Vzhledem k tomu, že dohoda představuje podstatné zlepšení podmínek pro uživatele mobilních telefonů, ale zároveň i zohledňuje objektivní situaci telekomunikačních firem, bylo by dobře, kdyby podporu získala", uzavírá L. Niedermayer.
Luděk Niedermayer, Member of European Parliament (EPP)