Dětský den v Kozlově

Když se hřiště za obchodem zaplní dětmi od těch sotva se batolících až po ty „náctileté“ a lavičky kolem obsadí „dospěláci“, kteří sledují, jak jejich potomci plní řadu nejrůznějších úkolů a disciplín, není pochyb – v Kozlově začal dětský den. Letos tuto tradiční akci předznamenávající čas prázdninového lenošení a her připravil osadní výbor spolu s hasiči
pro téměř šedesátku děti z obce a okolí na sobotu 13. června 2015. Od 14 hodin soutěžící postupně procházeli jednotlivá stanoviště a na slosovatelnou kartu si nechali zaznamenat jejich úspěšné absolvování. Kdo právě nesoutěžil, mohl se zatočit na řetízkáči opět ochotně zapůjčeném ze sousední Svinné nebo se občerstvit ve stánku. A jak odpoledne plynulo, oči pořadatelů se s obavami upínaly k zatahující se obloze hrozící lijákem a oči dětí zase stále více přitahovala velká hromada cen a sladkostí, o které se na závěr odpoledne jako vždy spravedlivě podělily. Vše se stihlo včas a za sucha. Liják se sice nakonec přece jen spustil, ale příjemnou náladu provázející celé odpoledne rozhodně neodplavil.
A tak závěrem nezbývá než poděkovat pořadatelům za obětavost a jejich čas, sponzorům za jejich dary, dětem za předvedené výkony a všem popřát krásné a slunečné prázdniny.                                               Jaroslav Pakosta