V sobotu 13. června 2015 se na zahradě Domova pro seniory v Bezděkově uskutečnila další, již tradiční akce, zahradní slavnost. K dobré pohodě  obyvatelům domova, kterých se několik sešlo přímo v místě dění, t.j. na zahradě, i dalších,  kteří se obávali tropického vedra, sledovali koncert ze svých balkónů, vyhrávala dechová hudba Řetůvanka pod vedením kapelníka Jiřího Zemana, za doprovodu zpěvačky Olinky  Charvátové .
Slavnostně vyzdobená zahrada přilákala i další milovníky dechovky. Mnoho přítomných si spolu s kapelou zazpívalo své oblíbené písničky. K dobré pohodě přispělo také drobné občerstvení, připravené pracovnicemi kuchyně domova.
Slavnost měla velký úspěch a kapele, za to, že přišla zahrát zdejším babičkám a dědečkům, se dostalo uznání přímo od samotných účastníků.        Martin Šebela