Děti na venkově                                                                       

První čtyři červnové dny strávila téměř celá 3.B ze ZŠ Habrmanova v Přívratu na statku U Kubů. Byl to parádní školní výlet plný zážitků!  A co jsme vše za ty čtyři dny stihli? Soutěžili jsme a hráli hry, savovali a barvili trička, měli jsme přednášku o koze domácí, jezdili  na koních, navštívili jsme kravín v Řetové (včetně odborného výkladu a ochutnávky mléka), povozili jsme se v traktoru, vyřádili se v PINGUin parku, viděli cvičný požární útok (ten jsme si i sami vyzkoušeli), nacvičovali jsme scénky pro rodiče, pracovali na projektu na téma „Tur domácí“, podle itineráře jsme šli na Mandl, čekala nás Pohádková cesta…stručně a jasně – vůbec jsme se nestihli nudit nebo zlobit J.  Po celou dobu o nás bylo pěkně postaráno. Tímto moc děkujeme všem, kteří přispěli věcnými dary nebo svojí účastí, pomocí! Doufáme, že budou mít děti na tento pobyt hezké vzpomínky.
tř. učitelka P. Štanclová, vychovatelka J. Jansová