KULTURNÍ CENTRUM O PRÁZDNINÁCH

KINO SVĚT
Novinky jsme připravili i v programu kina. Vedle avizovaných oper a baletů v něm od září naleznete také pravidelné nedělní projekce pro děti. Vyřešena je také „bolístka“ s 3D dětskými brýlemi, které jsme neměli, ale které jsme již pořídili.
 
KULTURNÍ CENTRUM O PRÁZDNINÁCH
O prázdninách bude budova KC procházet stavebními úpravami, proto jsme, ve spolupráci s dalšími městskými zařízeními, připravili program venkovní. Každou středu tak můžete zajít do Javorky na divadlo – pohádku pro děti, každý čtvrtek na stejné místo na muziku (dramaturgicky jsme se snažili pokrýt co nejvíce žánrů, vedle koncertu klasické hudby sem můžete zajít na rock, jazz, folk, …). V parku se bude každý pátek také promítat film.
Na počátku srpna do České Třebové potom zavítá také Kinematograf bratří Čadíků, který v šesti dnech nabídne filmové projekce na Starém náměstí.
Vedle toho jsme nachystali dvě velké akce pro celou rodinu – Piknik v Javorce (více o něm naleznete v tomto vydání Zpravodaje) a akci k připomenutí výročí trati a Jana Pernera, která se bude konat na konci prázdnin před Terminálem a která nabídne mimo jiné také výlet parním vlakem.
 
KULTURNÍ CENTRUM PROTI ŠMEJDŮM
Na prázdniny jsme nachystali akci, která je připravována především pro seniory – NEDÁME SE! Je to projekt, na kterém spolupracují divadelníci s Policií ČR, psychology a sociálními pracovníky – pod dohledem andragogiků z vysokých škol. Tato celodopolední akce chce  seniorům ukázat, jaké praktiky „šmejdi“ používají, jak na ně líčí – ale především potom to, jak se jim bránit. Vše je doprovázeno komentářem odborníků, vše vychází z interakce s publikem, které je vyzýváno, aby se pokusilo najít řešení, aby navrhlo, jak z modelových situací ven, jak se nedat.
 
PODĚKOVÁNÍ Z KULTURNÍHO CENTRA
Vážení a milí,
na konci sezóny 2014-2015 mi dovolte, abych vám všem popřál krásné léto a poděkoval vám za přízeň. Návštěvníkům slibuji, že se vynasnažíme náš program nejen v příští sezóně dále rozšiřovat, že dramaturgii budeme věnovat velkou péči a že uděláme také maximum pro další zlepšování servisu v KC.
Děkuji návštěvníkům, že si k nám našli cestu, děkuji Městu za přízeň, městským organizacím, které s námi na mnoha pořadech spolupracují, za jejich ochotu a pomoc – a zaměstnancům KC za jejich práci. Všem vám přeji, abyste přes léto nasbírali mnoho sil – a těším se, že se potkáme na podzim na našich akcích.

Mgr. Josef Kopecký, ředitel Kulturního centra