KNIHU O ZLOČINECH KOMUNISMU OBOHATIL VÝSTIŽNOU PŘEDMLUVOU I ČESKOTŘEBOVSKÝ DĚKAN MILOŠ KOLOVRATNÍK

Ve středu 27. května proběhlo v Měšťanském pivovaru Ústí nad Orlicí – Hylváty přátelské setkání u příležitosti vydání knihy „Rok 1989 v dokumentech Komunistické strany Československa, okresního výboru Ústí nad Orlicí“. Ústecké nakladatelství Oftis ji vydalo k poctě Konfederace politických vězňů České republiky. Obsáhlou knihu o 840 stranách napsal ředitel archivu Radim Dušek. „Jsem spíše editorem jejím autorem jsou komunisté sami. Věnoval bych ji politickým vězňům, jejich rodinám a maminkám, které se v listopadových dnech roku 1989 bály o své děti – studenty“, řekl autor.
Svědectví o činnosti komunistické strany na Orlickoústecku v posledním roce totalitního režimu je doplněno rozsáhlou fotografickou přílohou, mimo jiné i z politického procesu Stárek – Vojtkova vedeného před Okresním soudem v Ústí nad Orlicí.
Zločiny komunismu připomněli mnozí významní hosté – představitel undergroundu František „Čuňas“Stárek řek jasně: „Prožili jsme 50 let diktatury, dalších padesát let potřebujeme, abychom se z toho šoku dostali. Máme za sebou teprve 26 let, tak nebuďte smutni.“ Poslanec a historik Jiří Junek, předseda Konfederace politických vězňů ČR pobočky Ústí nad Orlicí Josef Lešinger. Herec Stanislav Zindulka, který přijel se studenty těsně po 17.listopadu 1989 do Ústí nad Orlicí poznamenal: „Život svůj boj se smrtí prohrál, ale paměť v souboji s nicotou vítězí. A my tu paměť musíme vracet.“
Velice výstižnou předmluvu vepsal do knihy i Mgr. Miloš Kolovratník, děkan v České Třebové: „Čas od času mohu slyšet, jak někdo říká „Za komunistů bylo lépe“. A v tu chvíli se ptám, jak to dotyčný může říci a co v té době asi dělal. Že by nevěděl o tisíci pozavíraných do věznic jen proto, že tvořili inteligenci, že byli věřící nebo soukromníci? O podnicích, domech a polích, které byly druhým svévolně zabrány? O tom, že se nedalo nikam vycestovat? Že se mnozí nedostali na školy, protože byli pro režim nespolehliví a mohli by mládež a společnost ovlivňovat? Že se z klášterů udělala kasárna a ze zámku muzea dělnického hnutí? Že kariérní postup byl vázán na vstup do komunistické strany? Že se na toaletní papír nebo na pomeranče před Vánocemi stály dlouhé fronty?
Je i jiné zlo. Dnes vidíme, jak příslušníci Islámského státu ničí tisícileté sochy na seznamu UNESCO a jak obyčejný obyvatel Ruska nemá šanci být nezaujatě informován o situaci na Ukrajině, chápeme, že člověk může vyrůstat v prostředí, kde mu je podsunut jediný způsob myšlení, který, aniž si toho všimnul, se mu stane vlastním. Že koná zlo z nevědomosti, ze slabosti nebo z prospěchu. Že žije ve společenských strukturách, které jsou ze své podstaty lživé, a nepravdivost se mu stane součástí života.
Snad nám tato kniha pomůže k oživení toho, z čeho jsme vyšli a co nás všechny poznamenalo. Bible má jadrný verš: Pes se vrátil ke svým zvratkům a vykoupaná svině k válení v bahně (2. list Petrův). Bohu díky jsme již 25 let od roku 1989. Ale pokušení zapomenout, a pro někoho i vrátit se, je velké“.
Na takto rozsáhlém díle pracovalo pochopitelně mnoho aktivních dobrovolníků. Velkou pochvalu za nekompromisní korektury sklidila na otevřené scéně ředitelka Městského muzea v České Třebové Mgr. Jana Voleská.   Milan Richter
 
Mgr. Miloš Kolovratník, František – „Čuňas“ Stárek Mgr. Jana Voleská  a další  Foto: M. Richter