Ve čtvrtek 11/6 podvečer se v městské knihovně konala milá slavnost - křest dvou dílů nově vydané publikace  Obchody a živnosti v České Třebové, které Martin Šebela vydal v nakladatelství OFTIS jako svou 11. a 12. publikaci. Byl to vlastně komponovaný večer, na jehož zdaru se podílely flétnistky ZUŠ Mgr. Milada Hamplová a Magdaléna Špičáková,  Ing. Otokar Dobrovský, který přečetl úryvek z publikace doplněný některými vlastními postřehy. Na křtu nechyběl ani starosta města Jaroslav Zedník,  který mimo úvodního projevu  měl na starosti vlastní křest knihy a Mgr. Zuzana Kupková, který celý pořad s bravurou jí vlastní uváděla. Přišla spousta lidí, což dokazuje, že o publikace zaměřené do regionální a místní historie je mezi Třebováky zájem. přijeli dokonce i zdejší rodáci. Sám mohu potvrdit, že  nově vydaná dvoudílná publikace vzbudila zájem i u mimotřebovských čtenářů Českotřebovského zpravodaje, kteří si přejí nově vydané knížky posílat.  Podle zjištěných dat, předaných moderátorkou večera Zuzanou Kupkovou   vydává Martin Šebela  jednu publikaci ročně což současně znamená, že se můžeme zase v příštím roce těšit na další knihu.  Na křtu knihy nechyběli ani zástupci orlickoústeckého nakladatelství OFTIS, pro které je Martin Šebela spolehlivým autorem, jeho knihy  mají zaručenou prodejnost a nestalo se, že by zůstaly bez zájmu na pultech prodejen.  V pořadu vystoupil samozřejmě i autor knihy. Přítomné sezná mil s tím, jak se k vlastně od svých 14 let pod vedením svého otce věnoval problematice místní historie a zaměřil se se na to, jak postupně po velmi dlouhou dobu snad dvaceti let sbíral pro vydanou dvoudílnou publikaci podkladový materiál zejména od pamětníků a z archivů. Potom hlavně děkoval na všechny strany, dokonce "tam nahoru" těm pamětníkům, kteří už nejsou mezi námi... (mm)