Vernisáž výstavy  se konala v úterý 9. června podvečer. Úvodní slovo k výstavně proslovila PhDr. Ludmila Kesselgruberová. Výstavu pořádá Kulturní centrum ve spolupráci s Městským muzeem, obrazy pocházejí  ze sbírek českotřebovského městského muzea.  Vernisáž výstavy byla obohacena zajímavým hudebním vystoupením, které pro Českou Třebovou přineslo předvedení zajímavého hudebního nástroje - keltské harfy, na kterou zahrála mladá francouzska, pobývající v našem městě na základě mezinárodní výměny. Její hudební vystoupení přineslo vynikající hudební zážitek.  Výstava je otevřena do 30.6. 2015 denně  9 - 12 a 14 - 17 hodin.

Výstava patří do cyklu výstav v Kulturním centru  věnovaných významným českotřebovským rodákům. Je to výstava zdařilá. Obrazů a grafik Jana Mehla máme v našem městském muzeu  k vystavení poměrně hodně. A to nebyly vystaveny  některé práce z nedávno ukončené výstavy  v muzeu.  Výstava předčí některé předchozí výstavy tohoto cyklu.

Kdo je  Jan MEHL (19.5. 1912 – 22.5. 1990)  - akademický malíř, grafik a restaurátor.

Narodil se v Nádražní ulici čp. 464 v neúplné rodině. V rodné České Třebové absolvoval čtyři ročníky měšťanské školy a pokračoval na školách uměleckých. Nejprve na škole uměleckých řemesel v Brně a poté na Akademii výtvarných umění v Praze (profesoři Vratislav Nechleba, Willi Nowak). Studia zakončil čestným rokem u Františka Kupky v Paříži (1935 až 1936). Potom se usadil v rodném městě, kde pilně maloval a také se zde v roce 1940 oženil s Vlastou Šotkovou. Krátce po sňatku se spolu odstěhovali do Prahy. Byl výborným portrétistou, maloval obrazy s figurálními motivy a také krajiny. Později se věnoval abstraktní malbě a grafice. Známé jsou i jeho restaurátorské práce nástěnných maleb. Snad jeho nejznámější prací byla rekonstrukce Alšových freskosgrafit a sgrafit na budově Smetanova muzea v Praze. Spolupracoval s hudebním nakladatelstvím PANTON (obálky, frontispice, vazby a ilustrace), s loutkovou scénou ÚDA v Praze a Národním divadlem (návrhy kostýmů pro Verdiho operu Don Carlos). Od roku 1935 byl organizován ve Skupině výtvarných umělců v Brně, od roku 1939 působil ve SVU Aleš v Brně a Praze. S těmito organizacemi se zúčastňoval pravidelných členských a celostátních výstav (Zlínský salon, Jízdárna v Praze, Výtvarná úroda …). Mnohokrát vystavoval také v zahraničí (Sofia, Moskva, Budapešť, Rio de Janeiro, Paříž). Obrazy Jana Mehla vlastní Národní galerie, řada oblastních galerií, ministerstvo kultury, Vojenský historický ústav a další instituce. Mnoho jeho děl je v držení soukromých sběratelů. K těm nejznámějším patřil továrník J.A. Baťa a bývalý ministr školství Zdeněk Nejedlý. Řada olejových obrazů a také grafické listy jsou v depozitáři Městského muzea v České Třebové. některé z jeho obrazů byly vystaveny na nedávno skončené výstavě Tváří v tvář v Městském muzeu.