Zahájení jízd historických vlaků s Řetůvankou                  
Dechová hudba Řetůvanka se v sobotu 13.6.2015 zúčastnila kromě již zmiňované zahradní slavnosti v domově seniorů v Bezděkově také slavnostního zahájení pravidelných jízd historických vlaků na trati Letohrad - Hanušovice po dobu turistické sezóny. Přijala pozvání Pardubického kraje a svou účastí na této akci nepochybně přispěla k jejímu obohacení a zpříjemnění. Kapela zahrála na nádraží v Dolní Lipce, kde také došlo k neformálnímu setkání pana hejtmana Martina Netolického s muzikanty Řetůvanky a především s kapelníkem Jiřím Zemanem. Přepravu dechové hudby zabezpečila firma Drumel, velký dík patří řidiči autobusu panu Pavlu Rybkovi za perfektní a bezproblémovou spolupráci.
 

Sokolské oslavy v České Třebové a DH Řetůvanka 

V krátkosti se vracíme k oslavám Sokolů v České Třebové. K průběhu důstojných oslav přispěla velkou měrou i DH Řetůvanka. Jaký by to byl průvod bez dechovky? Přinášíme krátkou fotoreportáž z účasti Řetůvanky na této akci.