Sokolská všestrannost zakončila cvičební rok                      

Tradiční vycházka k Floriánovi na zakončení cvičebního roku 2014/15 se uskutečnila v pondělí 15.6.2015. Děti již cestou od letiště k Floriánovi plnily úkoly zadané cvičitelkou  Lenkou. V cíli se posilnily opečenými buřtíky, aby mohly pokračovat ve hrách a soutěžích. Za správné splnění  úkolů i za celoroční aktivitu obdržely na závěr drobnou odměnu. Občerstvovací stanici na chatě U Floriána opět ke spokojenosti všech zúčastněných obsluhovali manželé  Rybkovi, za což jim patří vřelé díky. Zatímco rodiče s dětmi se odebrali na zpáteční cestu k domovu, ženy ze sokolské všestrannosti se zdržely, aby probraly plán na nejbližší sokolské akce - na cvičení v Plzni (Plzeňské slavnosti pohybu 26.-28. června) a na pravidelné prázdninové vycházky.  MČ