Střední školy v kraji jsou stabilizované. Slučování nehrozí

Pardubice (5. 6. 2015) – Pardubický kraj zřizuje na svém území 57 středních škol. Radě Pardubického kraje byla předložena zpráva, která rozebírá střední školství kraje z hlediska naplněnosti jednotlivých škol, zájmu o studium, naplněnosti oborů či spolupráce se strategickými partnery ze soukromého sektoru. Zlepšující se trend naplněnosti škol potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Ve školách zřizovaných Pardubickým krajem se díky provedeným optimalizačním zásahům do sítě škol a školských zařízení podařilo dosáhnout jedné z nejvyšších naplněností středních škol v rámci České republiky,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Stabilizace situace příznivě ovlivňuje zájem uchazečů o studium ve středních školách zřizovaných krajem. K tomu musím zdůraznit, že v posledních třech letech všechny krajské střední školy hospodařily se ziskem nebo vyrovnaně,“ sdělil hejtman Netolický.
Demografická křivka je středním školám nakloněná
Střední školy zřizované Pardubickým krajem zaznamenávají z hlediska počtu žáků nejnižší hodnoty, ale úbytek žáků ve školním roce 2014/2015 ovlivnil především odchod početně silnějších vyšších ročníků. Nově bylo do prvních ročníků denní formy vzdělávání přijato o 92 žáků více než ve školním roce 2013/2014. „V dalších letech lze očekávat stabilizaci počtu přijímaných žáků do středního vzdělávání a od roku 2017 jeho pozvolné navyšování až do roku 2025,“ sdělil hejtman Martin Netolický.
 Zachování škol je pro kraj důležité
„Považuji za důležité, aby byly zachovány i školy s nižším počtem studentů v okrajových částech kraje, jelikož je nutné zajistit jeho rovnoměrný rozvoj a zajistit tak všem dostatek možností ke studiu,“ uvedl hejtman Netolický. Ten navíc připomněl připravovanou změnu ve financování středního vzdělávání, která by měla do systému financování zavést objektivizovaná kritéria posuzování kvality středních škol a podporu oborů vzdělání z pohledu skutečné i předpokládané uplatnitelnosti absolventů na trhu práce.
 
Nejpočetnější je elektrotechnická škola v Pardubicích
Každou z 18 největších středních škol navštěvuje více než 350 studentů, přičemž početně největší z krajem zřizovaných škol je Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice s více než tisícovkou studentů. Dvacet čtyři středních škol navštěvuje 251 až 350 studentů. Pět krajských škol navštěvuje od 201 do 250 studentů a zbylých sedm škol navštěvuje méně než 200 studentů. Početně nejmenší je Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem se 113 studenty.
Prohlubuje se spolupráce se soukromým sektorem
Celkem 11 krajských škol je navázaných na významné a strategické zaměstnavatele v regionu a 20 krajských škol v souladu se školským zákonem na ostatní zaměstnavatele (výrobní podniky, živnostníky, nemocnice). „Trend spolupráce soukromého sektoru se středními školami má v našem kraji stoupající tendenci, což nás těší a jsme připraveni poskytnout takové prostředí, aby se tako spolupráce mohla i nadále rozvíjet,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Seznam škol navázaných na strategické zaměstnavatele:
-       SPŠCH Pardubice - Synthesia, a. s.
-       SŠ automobilní Holice, ISŠT Vysoké Mýto, SŠ automobilní Ústí n. Orlicí - Iveco Czech Republic, a. s., Škoda Auto, a. s.
-       SOU plynárenské Pardubice - RWE, a. s.
-       SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk - Bühler CZ, s. r. o.
-       VOŠ a SŠT Česká Třebová - CZ LOKO, a. s.
-       SOU Svitavy - REHAU s. r. o.
-       SPŠE a VOŠ Pardubice - ERA s. r. o., RETIA, a. s.
-       SŠCHKJ Kladruby n. L. - Národní hřebčín Kladruby n. L., s. p. o.
-       Průmyslová střední škola Letohrad - Konsorcium výrobních firem regionu Orlicka: Isolit-Bravo, spol. s r. o., ZEZ SILKO, s. r. o., Bühler CZ, s. r. o., OEZ s. r. o., Rieter CZ s. r. o. a FOREZ s. r. o.