Kraj dokončil největší transformaci
sociálního ústavu v republice

Pardubice/Slatiňany (23. 6. 2015) – Pro 144 hendikepovaných klientů Domova sociálních služeb ve Slatiňanech se zásadně mění jejich životní podmínky. V rámci největšího projektu transformace sociálních služeb v naší republice se mohli přestěhovat z velkokapacitního ústavu do dvanácti nových rodinných dvojdomků a dvou bytů v blízkém okolí. Projekt za téměř 185 milionů korun je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem. Pardubický kraj ho podpořil částkou přibližně 20 milionů korun.
„Pardubický kraj byl mezi prvními čtyřmi kraji v republice, které se do transformace sociálních ústavů pustily. První čtyři domky byly zkolaudovány už v roce 2006 a bylo vidět, že klientům tento způsob péče nesmírně svědčí. Proto náš kraj podal žádosti do nově vyhlášeného programu Evropské unie s dalším projektem, se kterým uspěl, a který může v těchto dnech slavnostně završit,“ řekl radní Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.
Celkem se projektu transformace sociálních služeb účastní 32 ústavních zařízení z celé České republiky, která poskytují služby přibližně 3 800 lidem s postižením. Slatiňanský projekt je mezi nimi suverénně ten největší. „V našem zařízení žije celkem 280 klientů,“ říká ředitel Miroslav Kubín. „Z toho už někteří v domcích bydlí, a do právě dokončených domků a zakoupených bytů stěhujeme dalších 144 lidí. Tam budou mít svůj domov se svými pečovateli a budou moci žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Někteří dojíždějí do Chrudimi do školy a do budovy Domova ve Slatiňanech budou dál dojíždět třeba na zájmové kroužky, rehabilitaci nebo denní aktivity. Všechny domky jsou v okruhu do 12 km od Slatiňan.“
Do současné doby slatiňanský domov z velké části využíval historické prostory bývalého kláštera Kongregace Školských sester sv. Františka, kde klienti neměli potřebné soukromí a nemohli se chovat jako v domácím prostředí. „Vidíme, že ti, kdo už v domcích žijí, jsou klidnější, nemusí brát tolik léků, lépe komunikují, snaží se zapojit do běžných činností,“ říká Helena Zahálková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje.
Každý domek obsahuje dvě zcela samostatné domácnosti, které obývá čtyři až šest klientů, včetně vozíčkářů. Proto jsou domky bezbariérové. Pokoje jsou maximálně dvoulůžkové.
Klientům bude v novém bydlišti poskytována sociální služba „domov pro osoby se zdravotním postižením" a v bytech služba „chráněné bydlení". Zaměstnanci se budou v domcích střídat v třísměnném provozu, proto jich musí být asi o 50 víc než dosud. Obědy sice dostanou z Domova ve Slatiňanech, ale o nákupy, jídlo a vaření na zbytek dne se budou muset společně s obyvateli domků postarat sami. V modernější části domova zůstane asi jen padesátka klientů, kteří potřebují intenzivní zdravotní péči a rehabilitaci.
Dvojbytové domy byly vybudovány v těchto obcích a městech: Zaječice (1 dům), Staré Jesenčany (1 dům), Slatiňany (místní části Škrovád - 2 domy, Presy 1 dům), Chrudim (místní části Presy - Vlčí Hora - 1 dům, Markovice - 1 dům, Chrudim Vaňkova – 1 dům, Medlešice - 1 dům, Píšťovy - 1 dům), Lány u Bylan (1 dům) a Bylany (1 dům). Oba byty se nachází v Chrudimi.
 
Transformace Domova sociálních služeb Slatiňany I, II a III
 
Identifikační údaje:
Plánovací období: 2007–2013
Operační program: Integrovaný operační program
Prioritní osa: 3 Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb – Cíl konvergence
Oblast intervence: 3.1 Služby v oblasti sociální integrace
Žadatel: Pardubický kraj
Místo realizace: okresy obcí Slatiňany, Chrudim a Pardubice
 
Popis projektu:
a) přestěhování 144 klientů DSS Slatiňany do nově vybudovaných objektů
b) výstavba 12 dvojbytových domů, nákup 2 bytů, pořízení vnitřního vybavení
c) přestěhování klientů, navázání spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby
 
Termíny:
Datum zahájení projektů: 18. 10. 2009
Datum ukončení projektů: 30. 6. 2015
Doba trvání projektů: 65 měsíců
 
Datum zahájení výstavby: 12. 9. 2013
Datum ukončení výstavby: 30. 4. 2015
Doba trvání realizace: 20 měsíců
 
Finanční parametry k 30. 4. 2015:
Celkové výdaje projektů:            183 mil. Kč
Podíl Pardubického kraje:            20 mil. Kč
 
Výstavbu dvojbytových domů prováděly stavební společnosti:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., SKOS s.r.o. Skuteč, STYLBAU, s.r.o. Hradec Králové, REDOMO a.s., Hradec Králové 
 
Dodávky vnitřní vybavení dvojbytových domů prováděly společnosti:
HOSPIMED, spol. s r.o., Praha, KORYNA a.s., Brno, Mega Trans – výrobní družstvo invalidů, Jinočany - Ořech