ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA REKAPITULUJE

Školní rok 2014/2015 byl pro Základní uměleckou školu Česká Třebová v mnoha ohledech jedinečný a nabídl široké veřejnosti jak tradiční, tak netradiční koncerty a novinky, které byly velmi pozitivně přijaty.
První mimořádnou akcí byl 1.11.2014 koncert k 20. výročí založení dětského pěveckého sboru Kajetánek, který připravovala sbormistryně Petra Kotyzová mnoho měsíců předem.
Tradiční  Vánoční koncert proběhl 16.12.2014. Kromě sólistů, sborů, orchestrů a žákyň  tanečního oboru, vystoupili i žáci hudební nauky p. uč. Andrey Herrmanové.
Rok 2015 se nesl v duchu oslav 70. výročí založení naší ZUŠ. K tomuto kulatému výročí jsme připravili program, který v mnohém předčil očekávání diváků i nás organizátorů
a účinkujících. Kabaret se Zuškou, Hrajeme doma, Slavnostní koncert, Výstava výtvarného
a keramického zaměření a další doprovodné akce byly hojně navštěvovány a diváky oceňovány. K nejnáročnějším patřil Koncert bývalých žáků, na kterém se představili účinkující z řad profesionálních umělců i amatérští hudebníci. Ti všichni na koncertě, který trval 3,5 hodiny,  předvedli svá vystoupení s velkým srdcem. Velký dík patří zástupkyni školy Jitce Novákové, která sestavila orchestr z bývalých žáků, který mimo jiné i v současné době nacvičuje pod taktovkou Františka Kajetána Zedínka a můžeme se tak těšit na jejich vystoupení v příštím školním roce. K výročí jsme vydali Almanach, který je v současné době téměř rozebrán.
Tak jako každý rok, i letos probíhala soutěž základních uměleckých škol. Naši žáci se účastnili ve hře na zobcovou a příčnou flétnu, klarinet, saxofon, v sólovém zpěvu a ve hře smyčcových orchestrů. Všichni se umístili na vynikajících místech v okresních i krajských kolech. Naše ZUŠ byla organizátorem Krajského kola soutěže ZUŠ ve hře smyčcových souborů a orchestrů, kterého se zhostila na výbornou.
V tomto školním roce jsme obnovili Absolventské koncerty, které se konaly v květnu a velmi mile nás překvapil zájem diváků o tento slavnostní ceremoniál, který vyřazuje žáky po dokončení I. a II. stupně. Již nyní můžeme slíbit, že i příští školní rok chceme v této znovuobnovené tradici pokračovat.
Během školního roku proběhlo 14 hudebních besídek. Velmi krásná byla i vystoupení literárně dramatického oboru p. uč. Terezy Červinkové, tradičně výborné taneční vystoupení žákyň p. uč. Lenky Slavíkové, které se účastnily i soutěžní přehlídky v Hronově, kde získaly stříbrnou a bronzovou medaili v kategorii volný tanec – junioři. Dále čtyři samostaná vystoupení ve hře na el. klávesové nástroje, koncert tanečního orchestru pod vedením Milana Špičáka a řada třídních vystoupení jednotlivých nástrojových oddělení.
Výchovný koncert pro mateřské školy, který připravila spolu s kolegy Tereza Červinková měl také zcela novou podobu. Konal se v Malé scéně a formou pohádky se děti seznamovaly
se všemi obory, které ZUŠ nabízí.
V rámci cyklu „Mladé pódium“ proběhly tři koncerty mladých umělců.
P. uč. výtvarného oboru Libuše Neradová vytvořila se svými žáky práce na téma „Biblické příběhy“ a sama zpracovala téma Janovy knihy Zjevení, které měli návštěvníci možnost shlédnout v prostorách Sboru Církve adventistů sedmého dne.
Od ledna 2015 jsme spustili nové webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány. Najdete nás také na facebooku. Nově byl v tomto školním roce zaveden vstupní zabezpečovací systém pro bezpečnost žáků a učitelů.  
Nelze však vyjmenovat vše, co proběhlo pod hlavičkou základní umělecké školy.
Byl to náročný a zároveň úžasně tvůrčí rok, za který chci poděkovat především pedagogickému sboru školy, který mnohdy pracoval  nad rámec svých povinností. Díky patří
i našim nepedagogickým pracovníkům, dále fotografům manželům Soukupovým, Jakubovi Tajstrovi, za kamerou Adolfu Mackovi, pracovníkům Kulturního centra, kteří pomáhali při přípravě vystoupení a samozřejmě zřizovateli školy Městu Česká Třebová, který
se našich velkých akcí účastnil v zastoupení místostarostky Jaromíry Žáčkové.
Díky patří i všem žákům za jejich celoroční studium, vzornou reprezentaci školy a vám rodičům a všem příznivcům naší českotřebovské zušky.
Přeji všem krásné prázdniny, odpočinek a pevné zdraví, abychom se v září všichni v plné síle pustili do školního roku 2015/2016.
Já osobně se na to již nyní těším.
                                                                                                           Jarmila Holcová, statutární zástupce školy