V malé zasedačce českotřebovské radnice se v pondělí 8. června konala prezentace dokončeného projektu nové českotřebovské  tělocvičny na Skalce, která vznikne totální přestavbou současné nevyužité haly staré uhelné kotelny v areálu střední školy na Skalce. Nová tělocvična již byla na tomto webu představena v podobě její studie.  Nyní je nová tělocvična  dopracována do stupně projektu pro stavební povolení. Projekt představil členům sportovní komise rady města a dalším hostům hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a projektant Ing. Tomáš Friš.
Martin Netolický se zabýval také celou historií  vzniku tohoto projektu.  Investiční útvar Pardubického krajského úřadu považoval za neekonomické přestavět stávající tělocvičnu VDA (u sokolovny) na Skále, byly i další důvody - složité poměry majetkové a špatný přístup k tělocvičně např. pro hasiče v případě potřeby zákroku.  Podařilo se vybrat jiný pozemek v areálu školy, na kterém měla vzniknout nová tělocvična "na zelené louce" mezi budovou školy a budovou dílen. Při přípravě studie navrhl  v soutěži vybraný projektant alternativní pozici na místě nevyužité uhelné kotelny. Její část bude zachována (využívá se jako sklad společnosti Mika, trafostanice a plynoměrná stanice), většina budovy včetně komínu zmizí. Tato varianta byla nakonec přijata pro zpracování projektu pro stavební řízení.  
Projekt tělocvičny po jeho dokončení popsal Ing. Tomáš Friš. Tělocvična bude mít rozměry umožňující provozovat všechny sálové sporty, které se v České Třebové provozují (rozměry 40 x 25 metrů s výškou 7 metrů) a bude vybavena hledištěm pro 150 diváků. Další zvětšení hlediště by podstatně zvýšilo nároky na sociální zařízení pro diváky a tím i další stavební i provozní náklady.  Původní předpoklad  ceny byl cca 40 mil.Kč, přijetím varianty stavby na místě nevyužité uhelny zvýšen na cca 55 mil. Kč. Předpokládá se, že při výběrovém řízení na dodavatele stavby se podaří  tuto cenu o něco snížit. Veškeré prostředky na výstavbu jsou investiční prostředky Pardubického kraje, prvních 20 milionů je v rozpočtu Pardubického kraje plánováno již na letošní rok 2015.
Stavba se připravuje tak, aby mohla být k 1. říjnu t. r. zahájena, doba výstavby je plánována na 12 měsíců. Záleží jen na tom, jak rychle se podaří vybrat dodavatele stavby. Příjezdovou komunikaci od fotbalového stadionu k nové tělocvičně a vjezdu do Miky včetně parkoviště (za budovou zimní haly) pro 164 automobilů (vč. 4 autobusových stání) se zavázalo vybudovat Město Česká Třebová jako vlastní investici v příštím roce 2016.
V rámci prezentace se rozvinula diskuze k problematice konstrukčního  řešení, výšky nové tělocvičny a její podlahy. Investiční útvar  Pardubického kraje prosazoval výstavbu tělocvičny podle vzoru Ústí n.O. - SPŠ automobilní na Dukle s betonovými nosníky. Pro plánované zadání zcela nevyhovovala, projektant při přípravě projektu zvolil lepené dřevěné nosníky 2 metry vysoké, které mají v mnoha směrech lepší vlastnosti a budou halu opticky zvyšovat, aby nedělala dojem tunelu (viz další obrázek, řez). Tělocvična je dostatečně dimenzována také pro sportovce a cvičence, je zde kabinet pro učitele, kabina pro rozhodčí,  šatny celkem pro 72 cvičenců, existuje možnost sítěmi rozdělit tělocvičnu na oddělené prostory vhodné např. pro různé přebory mládeže i školní vyučování. V rozpočtu je i potřebná"sportovní elektronika". Jako podlaha byla nakonec po diskuzích vybrána  "nejlepší sportovní palubovka", umožňující provozovat všechny druhy sportů: je vhodná  pro volejbal, basketbal, případně házenou a nebrání zde provozovat sport ani florbalistům, byť právě ti by si více přáli nějaký umělý povrch. Na takovém se však nedá hrát basketbal. 
K výšce 7 metrů po spodní hranu vazníků mají nejvíce připomínek volejbalisté. Na výjimku se zde dá hrát i volejbalová extraliga,  bez "výjimky" je třeba mít halu 9 metrů vysokou, pro mezinárodní zápasy je třeba dokonce  výška 12,5 metru. Volejbalisté, ale další sportovci sice nové hale fandí a vysoce si cení iniciativy Pardubického kraje, která českotřebovskému sportu přinese velké zlepšení podmínek, ale na druhé straně s určitou lítostí konstatují, že tím pádem je konec snů o velké a vysoké hale, která byla ve studii sportovního areálu Skalka připravována do prostoru za zimním stadionem. Nyní zde bude postaveno parkoviště.
"Podmínky se změnily, už nelze počítat s pokračováním Regionálních operačních programů a tedy dotací pro výstavbu sportovního komplexu, veškeré investice bude muset zvládnout město za své, případně s dotacemi od MŠMT ČR, jejichž výše jistě nebude srovnatelná," konstatoval Martin Netolický.  Město proto počítá s aktualizací dřívější studie sportovního areálu. "Je dnes jisté, že  se nebude budovat původně uvažované podzemní parkování pod fotbalovým stadionem, diskutujeme o tom, jaký rozsah má mít tartanový ovál stadionu (zda by třeba nestačila atletická čtyřdráha s tím, že stometrová rovinka by měla šest drah), řekl starosta Jaroslav Zedník. "Místo původně uvažované restaurace na stadionu bychom chtěli v těchto prostorách vybudovat další celoroční šatny, které by v létě sloužily pro lehkoatletický stadion a během ledové sezóny pro zimák. Dnes už šatny na zimním stadionu nedostačují potřebám. Areál budeme budovat zřejmě na několik etap. Ještě letos bychom chtěli mít novou studii připravenou, dodal starosta Zedník. 
Na mezinárodní volejbal již ovšem nebude nová tělocvična stačit. V této věci se shodl Mgr. Jan Kovář a starosta Jaroslav Zedník na tom, že pokud možnost uspořádat "velký mezinárodní volejbal" nastane, nic dnes nebrání tomu, aby se pro takové utkání připravil zimní stadion s dostatečnou výškou a také dostatečnou kapacitou pro diváky a s dalšími službami.  Dnes Eko Bi zakoupilo umělý povrch, který může být pro takové utkání základem. Podobně se hrají také jinde velké zápasy v halách (arénách) zimních stadionů. Takových velkých utkání  není v sezóně mnoho, proto bude možné zvážit i tuto variantu.  (mm)

Fotografie Luboš Kozel a Milan Mikolecký


Součástí prezentace byla také diskuze o dřívější studii areálu Skalka z roku 2007 (kterou bude nyní potřeba změnit) ze které jsou následující snímky: