Tradiční výstava kaktusů v ekocentru Podorlicko se konala v uplynulém týdnu již potřetí. V ekocentru byly letos vystavovány kaktusy zejména z Jižní Ameriky, Mexika, USA, Kuby a Sokotry ze sbírky největšího českotřebovského kaktusáře Jiřího Grunda. Na něm také ležela hlavní tíha povinností.  Pomáhali však i další členové ZO ČSOP Podorlicko, díky kterým bylo možné výstavu kaktusů spojenou s výkladem a pěstitelským poradenstvím obohatit např. o výtvarnou dílnu Aleny Kubištové (Prakaktus z doby kamenné) a přednášku "Rostlinná strava zdravě a chutně. Výstava kaktusů se tradičně pořádá v červnu, kdy většina druhů kaktusů má své období květu. Zájem  o výstavu v tuto roční dobu však není takový, jaký by si úsilí spojené s pořádáním akce zasluhovalo. Uspořádat výstavu totiž znamená přemístit ze skleníků do výstavní místnosti několik stovek rostlin,  a po výstavě je zase odvést. Navíc je třeba zajistit popisky k rostlinám, vystavit kaktusářskou literaturu, realizovat doprovodný program. Letos byl mimořádně zajímavý a přesto  byl o zapojení mládeže poměrně malý zájem. V letošním roce se navíc podařilo v přednáškovém sále ekocentra uskutečnit díky Martě Heptnerové další zajímavou paralelní výstavu bylinek, která dosud neměla obdoby. Znamenala velkou práci s výběrem a sběrem rostlin, přípravou popisek a instalací výstavní expozice. Byla škoda, že možnost navštívit tuto akci využily celkem jen 3 školní třídy z České Třebové, byť zde žáci mohli získat spoustu  informací z naší reálné přírody (byl připraven i výukový program s pracovními listy pro žáky i ochutnávka bylinkových čajů) a díky expozici kaktusů také informace o přírodě v cizokrajných oblastech. 
Podobnou výstavu kaktusů realizují kaktusáři ve velkém stanu také v rámci Týdne pohody v Ústí nad Orlicí a také si zde stěžují na malou návštěvnost expozice, byť kolem projdou stovky či tisíce lidí. Za uspořádání výstav je třeba ekologům ze ZO ČSOP Podorlicko poděkovat, je to velmi záslužná práce, pro někoho až nepředstavitelná. Znamená věnovat zcela nezištně, tedy zdarma třeba 5 dnů svého času pro ekologické vzdělání veřejnosti a  mládeže. Každou jinou výstavu hlídají  např. ve Výstavní síni profesionálové, tady si tuto službu "ušili" ekologové sami na sebe.... Odměnou pro ně je jen pocit z dobře a užitečně vykonané práce, pokud by ovšem byl větší zájem ze škol i z veřejnosti. Přitom ekologická výchova patří na školách k těm  prioritním složkám výchovy.
Na podzim realizují v ekocentru již tradiční mykologický program, který je co do návštěvnosti a ohlasu daleko zajímavější. Věřím, že se také kaktusářská výstava stane obdobnou tradicí a že i na českotřebovských školách začnou více vnímat záslužnou činnost svých kolegů, ochránců přírody. Fotografie ze dvojice výstav v ekocentru. Krásná  zajímavá expozice, že....?   (mm)